"NEL - Tildeling rep.emi på vei ut"

UerfarenInvest
NEL 21.11.2017 kl 10:23 377

Dette er en arkivert tråd!
Jeg har fått tildelt noe over det dobbelte av hva jeg hadde rett på.

Dette var bare litt under det jeg tegnet for.
Arkivert