"PCIB: Partner for fullføring av gallegangsstudien"

nextmove
PCIB 19.11.2017 kl 20:22 4033

Dette er en arkivert tråd!
Seks børsdager før kvartalspresentasjonen er det ennå tid til litt synsing, tro og tvil:

Jeg tilhører dem som tror ledelsen kommer i mål med godkjent pivotal fase i gallegangsstudien, dvs. både i drøftingene med FDA og EMA. Avgjørelsen om å gå for pivotal fase 2 ble i realiteten tatt i september for vel ett år siden da en ikke valgte å starte opp ordinær fase 2 slik det tidligere var forutsatt. Drøftingene med FDA og EMA tror jeg nå i hovedsak er ferdige. Til slutt gjenstår, som Walday sa i en Radium-podcast for noen uker siden, å finpusse et klinisk oppsett slik at det tilfredsstiller begge de regulatoriske myndighetene.

Fra dette endelige oppsettet er klart tror jeg ikke det vil gå lang tid fram til styret tar en beslutning om hvordan den pivotale fasen skal finansieres. Her er jeg overbevist om at selskapet har nytta tida godt. I høyden snakker vi trolig om få uker og i god tid før den utvida studien er ferdig.

Når det gjelder valg av finansieringsløsning tror jeg vi trygt kan utelukke en emisjon, så vel retta som fortrinnsretta, med det formål å kjøre studien i egen regi – for så også å stå for markedsføring og salg i egen regi. PCIB har altfor stor portefølje av oppstarta og mulige utviklingsprosjekter til at en i denne fasen bør ta mål av seg til sjøl å stå for markedsføring og salg. Slik jeg ser det gjenstår da tre muligheter:

1. «Klassisk» utlisensiering til et større farmasiselskap med nødvendig markedsmakt og dedikasjon (partneravtale).

2. En retta emisjon overfor en «spesialinvestor» slik at pivotal fase 2 kan gjennomføres i PCIBs egen regi. Det forutsetter at en, når produktet er klart for markedet, inngår en partneravtale for markedsføring og salg.

3. En slags kombinasjon av 1 og 2 dvs. at partneren kjøper seg inn i selskapet ved en retta emisjon (jf. et tidligere referert eksempel som gjaldt Genmab), og er den som står for den gjenstående kliniske utprøvinga.

Uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt, betyr dette at PCIBs inntekter fra Amphinex for gallegangskreft vil bestå av to hovedelement: Avtaleverdien og royalties fra salg. Det betyr samtidig at PCIB ikke vil ha nevneverdige kostnader knytta til gjennomføring av pivotal fase 2.

Om en legger dette til grunn, er det altså avtaleverdien og royaltysatsen som vil bli avgjørende for hvilket økonomisk bidrag «spydspissen» vil gi til markedsverdien av selskapet. Spekulasjoner om hva avtaleverdien kan bli er sjølsagt svært vanskelig før flere vesentlige størrelser er på plass. Bl.a. er spennet med hensyn til pris voldsomt om en legger artikkelen fra LifeSciCapital til grunn (fra ca. 15 000 til ca. 935 000 USD). Her har PCIB klokt og forsiktig antyda en pris på minimum 100 000 USD. Ser en imidlertid på figuren i nevnte artikkel, og teller med de produktene retta mot sykdommer med en prevalens i USA fra og med 10 000 per år og nedover, ser en at medianprisen ligger på om lag 280 000 USD, og tredje og fjerde kvartil møtes på 200 000 USD. Forhåpentlig vil vi få klarhet i prisspørsmålet som en del av de regulatoriske avklaringene.

Et annet svært utslagsgivende spørsmål vil være om en partneravtale også vil omfatte markeder utenfor EMA og FDAs regulatoriske nedslagsområde. Både Japan og Sør-Korea er på grunn av den høye forekomsten av gallegangskreft (pCCA) uhyre interessante i denne sammenhengen, kanskje også Thailand.


Interessant lesning: «Approaches to Valuation of Pharmaceutical Licensing Deals” (PharmaVentures Ltd)
Redigert 19.11.2017 kl 22:39 Arkivert
Snøffelen
19.11.2017 kl 20:37 2636

En avtale ala Genmab hadde gjort susen, Genmab-kursen lå vel på en 50-60 kroner før avtalen i 2012, og aksjekursen er i dag ca 1300 kroner. Kursen lå forøvrig nede i 26 kroner.


Genmab-avtalen:

https://www.reuters.com/article/us-genmab-johnson/genmab-johnson-johnson-agree-1-1-billion-cancer-deal-idUSBRE87T08420120830

"COPENHAGEN (Reuters) - Genmab has agreed a deal that could be worth over $1.1 billion with a unit of Johnson & Johnson for the rights to a cancer agent, giving the U.S. company a 10.7 percent equity stake in the Danish biotech group.

Genmab said on Thursday that J&J unit Janssen Biotech Inc would obtain global license rights to cancer agent daratumumab.

Janssen Biotech will make an upfront payment of $55 million for the license and Johnson & Johnson Development Corp would invest 475 million Danish crowns ($80 million) in new Genmab shares, the company said.

After the issue of the new shares, Johnson & Johnson will own 10.7 percent of Genmab’s share capital, it said."


PCIB-styret kan vel utstede 2,5 millioner aksjer når det måtte passe, og en partner kan da eie ca 9% av aksjene.
Redigert 19.11.2017 kl 20:38 Arkivert
zappa66
19.11.2017 kl 21:35 2508

Mener å huske at aksjene i Genmab ble tegnet til en grei overkurs. Må jo uansett vært god business for Jansen, vet ikke helt når de solgte.
Arkivert
gepard1
19.11.2017 kl 23:34 2345

vis resultatene fra den utvidede fase I med dobbel behndling skulle vise bedre resultater enn den enkle behandlingen gjorde, har vi bevist at vaar leveringsteknologi fungerer, og da kan det hende at markedet priser inn helbredelse av flere kreftsykdommer paa samme plattform.

Og man kan saa smaatt begynne og soke etter partnere til fase I for bukspyttkjertel og prostatakreft.

Innen den tid boer det og ha materialisert seg fase I avtaler for fimaNacc.

Med 1 partner for GG, + 2 fimanacc partnere, + solide forventinger om partnere paa flere fimachem medisiner, og PCIBS kreftvaksine I bakhaand, burde det begynne og lukte Genmab suksess for PCIB ogsaa.

Redigert 19.11.2017 kl 23:39 Arkivert
nextmove
20.11.2017 kl 00:23 2286

Snøffelen,
jeg har ingen ting imot "Genmab-modellen", men aller helst ser jeg en ordinær partneravtale.

Om vi satser på overbevisende resultater fra den utvida studien (hvorfor skulle vi ikke det?), vil ikke bare antall behandlingstilfeller øke jeg tror også at grunnlaget for en høy pris vil stå langt sterkere rett og slett fordi behandlinga vil gi en klar gevinst i form av betydelig økt levetid og bedre livskvalitet for mange av pasientene. Vi har jo tidligere nettopp drøfta muligheten for langvarig tumorkontroll, ja faktisk så langvarig at mange pasienter kan dø av helt andre årsaker enn gallegangskreften.

Da drister jeg meg til å slenge fram noe slikt:

2 000 årlige behandlinger til en pris per behandling på 200 000 USD. Altså 400 mill. USD eller en halv blockbuster. Hvilke utlisensieringsavtaler kjenner vi rundt dette salgspotensialet, og hva har avtaleverdien da vært? Royaltysatser blir ofte ikke oppgitt, bare formuleringer som double-digit.
Redigert 20.11.2017 kl 00:33 Arkivert
Otard
20.11.2017 kl 08:39 2121

Det er jo lett å begynne å fundere på hvordan big pharma tjener penger på å investere så store beløp i slike selskaper som PCIB og hvor lang tid tar det før de er i cash balanse.

Hvordan klarer de å generere så mye penger og hvor mye må de selge før brake even?

Sannheten er vel 0 og mindre enn 0!!!!

Når man titter litt på Genmab og avtalen med Johnsen & Johnsen så ble de 475,2 millioner investerte DKK verd 1,3 MRD et år senere så da kunne de i prinsippet selge 40% av aksjene for å være i cash-balanse igjen og en daverdi på nærmere 800mill på gjenværende aksjer.

Så big pharma har nærmest ingen ting å tape på å inngå slike lukrative avtaler dersom de klarer å fremstille utviklingen positivt i ettertid og selge seg litt forsiktig ned.

Dersom Johnsen hypotetisk solgte 40% etter et år og beholdt resterende 60% så ville dagens verdi av restbeholdningen i Genmab være verd 4MRD.
Arkivert
zappa66
20.11.2017 kl 10:55 1945

et er vel det som kalles vinn/vin
Arkivert
Otard
20.11.2017 kl 11:16 1881

Det er riktig Zappa.

Det litt spesielle er jo at vi lurer på hvor langt de vil strekke seg i upfront og kjøp av aksjer i en retten emisjon, mens BP vel tenker at jo mer de kjøper for jo mer får de igjen før de har solgt et eneste produkt og enda mer i etterkant fordi vi andre investorer verdsetter aksjen høyt pga avtalen.
Arkivert
Mølla
20.11.2017 kl 11:36 1835

Et spørsmål:

Dersom Pcib går for partneravtale ell. med et større farmasiselskap, vil det ikke være naturlig at det slikt selskap er med på de pågående drøftingene med de regulatoriske myndigheter?

I så tilfelle vil det bety at Pcib sannsynligvis har en endelig avtale klar kort tid etter at Pivotal fase 2 er klar.
Arkivert
Studenten86
20.11.2017 kl 13:19 1719

"PCI Biotech-sjefen sier at selskapet ikke vil avgjøre om det skal prøve å finne en partner eller hente penger fra markedet før de har avklart diskusjoner med myndighetene om Fase II-studien."

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/05/Ny-emisjon-i-sikte

Så virker som svaret er nei til ditt spørsmål Mølla. PW sin uttrykks-måte her er gjør at det virker sannsynelig at alle alternativer er åpne. Om det er for å styrke forhandlingsposisjon mot partneravtale, eller om han er åpen for at PCIB kjører løpet videre selv, blir bare spekulasjon å uttale seg på.
Men vi er i en spennende periode.
Arkivert
liang
20.11.2017 kl 14:25 1593

Håper det er flere BP som er interressert i PCIB sin behandling av gallegangskreft.

Det kan være en stor forskjell på avtalen med BP dersom gjentagende behandling viser ytterliggere bedring i de allerede svært lovende resultatene.

Og de ser vel tidlig utviklingen og kan vel ta høyde for studien for gjentagende behandling i en eventuell utlisensiering?

Dersom PCIB oppnår en gunstig pivotal fase 2 studie med FDA samt lovende data med ytterliggere effekt for gjentagende behandling så sitter de på litt av et trumfkort.

Hvorfor stresse frem en tidlig avtale under slike omstendigheter?

Er det en veldig god og billig deal de får med FDA/EMA så vil det kanskje være riktig strategisk å starte pivotal fase 2 selv og inngå avtale med BP underveis.

Der er jo også i tillegg stor mulighet for at produktet blir godkjent etter kort tid inn i pivotal fase 2 studien.
Kanskje en ide at dette kommer PCIB tilgode?

Så dersom stor interresse fra BP og umulig å få til en avtale sett fra BP sitt ståsted så er vel oppkjøp en mulig løsning?

Det vil være en litt spesiell situasjon og få bud på hele selskapet før resultatene foreligger på fimaVACC og fimaNAC.

Noen kan kanskje gjøre et kupp :)

Ved godkjent pivotal fase 2 samt gode resultater i studien for gjentagende behandling så skal en selvsagt være redd for emisjon , nemelig at en ikke får være med på den.

Lykke til

Arkivert
rusbrus
20.11.2017 kl 15:14 1509

VELDIG FOKUS PÅ PENGER OG AVTALER på forumet om dagen!!!!!!!!!
Husk å ikke selge skinnet før bjørnen er skutt som det sies i gammelt ordtak.
TTT og vi må bare la selskapet få den roen og tiden som skal til så får vi heller feire litt ekstra når ting faller på plass.
Hyggelig at det er lite selgere om dagen men kjøpsinteressen er fremdeles meget laber når man tenker på potensialet?
Gleder meg til Q3 og det som da kommer på bordet.
Arkivert
Otard
20.11.2017 kl 16:24 1429

Rusbrus.
Du får ha meg unnskyldt, men pengene jeg har investert her betyr faktisk en del for meg ihvertfall.

Poenget mitt med regnestykket var at et pharmaselskap kanskje ikke har så veldig høy terskel for å inngå slike avtaler fordi payback skjer så fort andre investorer blir i høygir pga avtalen.

Men selvsagt er det viktig for PCIB å velge riktig samarbeidspartner som er dedikert til å hjelpe ofrene for sykdommen.

Det å se at selskapet er i stand til frembringe avtale som medbringer penger ville gitt meg stor ro i forhold til min investering da jeg har en del år med erfaringer fra Diagenic og Biotec pharmacon som har inngått en del avtaler uten penger involvert. Da blir det stagnering og håpløshet.
Arkivert
FiloD
20.11.2017 kl 16:48 1395

Mit ønske Scenario er en specialeinvestor. Som kommer inn på priser NOK 50+.

Med 2,5 mio aksjer vil dette gi over 125 mio. Nok til å ferdiggjøre GG studien, samt starte egne studier på fimaVacc, feks hep C eller terapeutisk kreft vaccine (feks. blærekreft).

Dette vi gi en mere naturlig kursutvikling (les stigning). Samtidig vil fimaChem GG, bli vesentlig mere værd i løpet av de neste 2 år.
Især fordi dette er et veldig "billigt" studie, som potensielt kan gi en særdeles stor værdi. 100 mio for et avsluttende studie (Pf2) hvor det umiddelbare markedspotensiale er min. 500 mio og det langsiktede (3-4 år) er block buster, er direkte "grisebilligt". Og det finnes ingen nuværende behandling og ingen konkurrenter.

Vi får et svar meget snart.
Redigert 20.11.2017 kl 16:49 Arkivert
nextmove
20.11.2017 kl 17:06 1352


Mølla / Studenten86,

det er allment slik at det er taktisk smart å holde alle opsjoner åpne lengst mulig - i hvert fall utad. Før vi har fått avklaring om pivotal fase 2, kjenner vi ikke hvilket endelig studieoppsett som vil tilfredsstille både FDA og EMA. Kravene til oppsett har sjølsagt betydning for hvilke kostnader som vil påløpe, og dermed kan det til en viss grad påvirke finansiell løsning.

Likevel kan vi ikke utelukke at PCIB allerede har en klart foretrukket partner "på gress".

Som FiloD skriver ovenfor snart får vi vite.
Arkivert
nextmove
20.11.2017 kl 17:59 1284


FiloD,

da forstår jeg deg slik at dersom det nå, altså kort etter at pivotal fase 2 er i boks, kommer inn en spesialinvestor, så kan PCIB kjøre gjenstående klinisk utprøving i egen regi.

Dersom vi så utelukker at PCIB har planer om å bygge en egen markedsførings- og salgsorganisasjon for dette formålet, må en derfor når produktet er markedsklart finne en partner til å gjøre den jobben. Å komme inn på dette stadiet, altså når ALL klinisk og regulatorisk risiko er borte, må nødvendigvis koste VESENTLIG mer enn om partneren kommer inn på når klinisk utprøving og avsluttende regulatoriske prosesser gjenstår.
Arkivert
gepard1
20.11.2017 kl 18:02 1280

et hadde vaert fint hvis noen kunne spoerre PCIB om de har andre fimachem produkter I preklinisk den 28.

Man skulle jo tro det, etter hva Nextmove har presentert av material tidligere. Og hvis I saafall ja, om de vil soeke partnere til disse allerede fra og med fase I
Arkivert
rusbrus
20.11.2017 kl 19:22 1182

Otard
Var ikke ment som kritikk av det du skrev så beklager om det ble oppfatta slik.
Har selv investert skjorta i PCIB og kan få milliontap om dem mislykkes.
Synes bare debatten har sklidd i fra faglige vurderinger til mest økonomiske drømmer/fantasier med diverse hysteriske verdivurderinger.
Håper jo det slår til men er vi så nær målet at vi kan forvente slike summer det nevnes her på forumet?
Jeg har ikke på noe vis kompetanse til å vurdere verdien på PCIB men skjønner at vi snakker store beløp.
Håper vi får noen nyheter som markedet vet å verdsette snart så vi kan feire jul med ny kursrekord?
Arkivert
gepard1
20.11.2017 kl 22:00 1013

arkedet trenger en bekreftelse paa at noe fungerer, etter Hode og Nakke fadesen. Naar den kommer vil det komme en solid takeoff.

For da vil markedet forvente at mange andre medisiner og vil/kan fungere. Det vil bli en solid ketchup effekt.

PCIB maa levere
Redigert 20.11.2017 kl 22:01 Arkivert
Lothian
05.12.2017 kl 09:53 734

Det begynner å haste hvis vi skal få en konklusjon på PF2 før jul...

Har PW finansieringen klar mtp at samtalene med de regulatoriske myndighetene har vært "konstruktive" i månedsvis...?

Lothian.
Arkivert
nike
05.12.2017 kl 10:01 693

Hva er det som haster så inmari?

PCIB hadde NOK 53 mill i banken ved utgangen av Q3, og bruker 12 - 13 millioner i kvartalet.
R. Skuggedal opplyste i presentasjonen forrige tirsdag at trekket på banken ville bli mindre dette kvartalet fordi det ville komme store offentlige innbetalinger.

Det er vel heller ikke slik at pivotal fase 2 skal starte umiddelbart.
Hvis jeg ikke har misforstått er det aktuelt med oppstart i løpet av H1-18.

Jo for jo bedre, men ledelsen har økonomi til å ta seg tid til å undersøke alle muligheter, partnering inkludert.
Arkivert
FiloD
05.12.2017 kl 10:03 693

Lothian

Pf2 kommer før årsskiftet. I ettersnakken på Q3 sa PW at han selvfølgelig ikke ville sige dette, hvist han ikke var meget sikker. Som han sa, alle tegn i sol og måne tilsier at dette kommer før årskiftet.

Jeg tror finanseieringsløsningen kommer i løpet af Januar. Sånn forstod jeg det også på PW.
Arkivert
Lothian
05.12.2017 kl 10:15 635

PW (og FiloD!) virker voldsom sikker på en avklaring rundt PF2 før utgangen av 2017...og med svært stor sannsynlighet er avklaring=godkjenning fra FDA og EMA.

Strikken strammes for å si det mildt...

Lothian.
Arkivert
gepard1
05.12.2017 kl 10:52 555

ike,

De har ikke kun de 53 millionene, de fikk og tillfoert 5, 9 millioner i stoette fra ett eller annet sted. Slik at vi snakker om nesten 60 m8ll
Arkivert
Pilote
05.12.2017 kl 10:52 547

Er det nyheter? Plutselig ble det litt volum på stigende kurser?
Arkivert
SafeInvest
05.12.2017 kl 10:54 523

Noen støvsuger markedet for aksjer.

Er det rykter i markedet?
Arkivert
gepard1
05.12.2017 kl 11:10 465

ike,

De har ikke de 53 millioner, de fikk og tillfoert 5,9 millioner i stoette fra ett eller annet sted. Slik at vi snakker om nesten 60 mill
Arkivert
nike
05.12.2017 kl 11:17 417

gepared1

Stemmer,
og det var derfor RS sa på presentasjonen at saldoen på bankkontoen ville minke mindre i Q4 enn i de foregående kvartalene.
Arkivert
Arkivert Til toppen