Dagens tema

 

"Trump Towers. "On Assignment With Richard Engel""

Mortenxx
TRUMP 18.11.2017 kl 12:23 131

Her er en full 43-minutters Rachel Maddow-video med investigative reporter Richard Engel som først og fremst ser på Panama.

Jeg starter videoen på 19 minutter -- fra åpningen av Trump Tower i Panama City i 2011 -- for å vise forbindelsen til Panamas daværende president Martinelli. Det er det som starter 30 sekunder senere som er av mest interesse -- B-blokken på 7 minutter.

The Rachel Maddow Show [FULL] 11/17/17 ON ASSIGNMENT WITH RICHARD ENGEL
https://youtu.be/OeBP1vLpkhw?t=19m

Donald Trump har KOPIERT Martinellis opplegg på mange områder, f.eks. når det gjelder valgkamp og sammenblanding av private interesser med styringen av landet.

Videoen er organisert omtrent slik.
00:00 A-blokk på 19 minutter om bakgrunnen
19:30 B-blokk på 7 minutter om Martinelli
26:00 C-blokk på 3,5 minutter intervju med en statsadvokat i New York
29:50 D-blokk global ekspansjon av Trump Organization i korrupte land

Jeg hoppet over A-blokken og startet på B-blokken i linken min. Trump Tower i Panama er designet for å tiltrekke seg dirty money som trenger å hvitvaskes -- alt fra narkotikapenger til korrupsjonspenger.

Det som er nyttig å vite er hvordan velgerne blir lurt. Det er de som må betale regninga hvis et land blir mer korrupt -- hvis de godtar et mer korrupt styresett. Det er ikke vanskelig å skape en kortsiktig boom gjennom å åpne opp for en flyt av penger som trenger å hvitvaskes eller å åpne opp for korrupsjon.
Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
Mortenxx
18.11.2017 kl 13:44 93

Ricardo Martinelli var president i Panama fra 2009 til 2014.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Martinelli#Reputation_while_in_office

Det er så stor forskjell på landene og betingelsene så Panama og USA er ikke direkte sammenlignbare. Donald Trump har trolig plukket opp NOEN ideer fra Ricardo Martinelli, men Donald Trump kom fullstendig skjevt igang. Martinelli hadde sørget for å bygge opp erfaring og kompetanse på forhånd om hvordan ting fungerer. Han var egentlig ikke særlig korrupt i tankemåten fra starten. Han hadde f.eks. ikke noen Russland-sak hengende over hodet.

Donald Trump kan ha brukt Martinelli som et slags "forbilde". Martinelli klarte å skape økonomisk vekst i noen få år -- men med andre midler. Mange av de tingene han gjorde var stikk motsatt av det Donald Trump forsøker å gjennomføre.

Forskjellen på folk som Olav Thon og Donald Trump er at de opererer stikk motsatt av hverandre. Donald Trump fokuserer på PENGENE man kan tjene i et marked mens Olav Thon fokuserer på forretningsvirksomhet -- på det å bygge kjøpesentre og leie ut forretningslokaler til næringsdrivende innen detaljhandel. Martinelli var nærmere Olav Thon i tankemåter enn Donald Trump ved at han bygde ut supermarkeder. Den type forretningsvirksomhet tiltrekker seg IKKE dirty money på samme måte som leiligheter gjør. Leiligheter blir sett på som "lett omsettelige investeringsobjekter" hvis man gjør det på riktig måte.
Arkivert
Mortenxx
18.11.2017 kl 14:36 86

Hvis vi sammenligner Olav Thon og Donald Trump så er de omtrent stikk motsatte personligheter. Donald Trump har ikke vært særlig vellykket i normale legitime forretninger bortsett fra at han traff blink med Trump Tower i New York. Han bygde da markedet ikke var særlig lovende og da det var billig å bygge, så han klarte å nyte godt av oppgang i markedet.

Donald Trump ser ut til å klare seg best i korrupte markeder hvor behovene er annerledes enn de er i normale forretninger. Merkenavnet Trump tiltrekker seg først og fremst "dirty money". Det tiltrekker seg bare i mindre grad "normale investeringer" som f.eks. fra livsforsikrings-selskaper og småinvestorer. Det tiltrekker seg penger fra folk som har behov for å lagre penger på en trygg måte -- ikke fra investorer som ønsker å tjene penger på f.eks. utleie eller verdistigning.

Velgere vet vanligvis ikke forskjellen på disse tingene. Det er ikke alltid at forretningsfolk eller finansfolk vet det heller.

Olav Thon er fullstendig avhengig av å finne gode leietakere som klarer å drive vellykket forretningsvirksomhet i lokalene han leier ut. Hvis han leier ut til "feil folk" så risikerer han å "drepe" et helt kjøpesenter. Han er nødt til å ha en fornuftig sammensetning av de ulike typer forretningsvirksomhet som leietakerne driver slik at de tilsammen dekker behov i et lokalt marked. Han er nødt til å ha en rekke "førstevalg" blant leietakerne.
Arkivert
Mortenxx
18.11.2017 kl 15:14 82

A-blokken på 19 minutter i videoen jeg linket til beskrev delvis hvordan det fungerer med utleie av merkenavnet "Trump" til lokale utbyggere. Trump Organization tar seg av markedsføringen men de sørger for å ha mellommenn som driver med selve salget av leiligheter slik at de ikke blir innblandet i tvilsomme forretninger.

Hvis man klistrer merkelappen Trump på en bygning så gir det et signal til en bestemt type investorer om hva det handler om -- at prosjektet er spesielt tilrettelagt for bestemte typer investeringer -- at det handler om svart økonomi som kan hvitvaskes. Det er ikke et sted hvor man plasserer sparepengene sine men et sted man plasserer overskudd av ukjent opphav. De har trolig NOEN forsiktighetsregler når det gjelder opphav til pengene -- regler for å redusere risiko. Det er enkelte typer virksomhet som er altfor risikabel.

Trump Tower hadde en flyt av penger fra russiske oligarker og russisk mafia. Det er ikke noen særlig forskjell på de 2 tingene. Russland har en slags "blandings-økonomi" hvor det ikke er klare skillelinjer mellom kriminell og lovlig virksomhet.

Grunnen til at jeg linket til B-blokken i videoen var at den inneholdt NY informasjon som jeg ikke var kjent med. Jeg forventet å finne større LIKHETER mellom Ricardo Martinelli og Donald Trump. Isteden så fant jeg det motsatte. Martinelli ville IKKE ha klart å tiltrekke seg investeringer fra russiske oligarker.
Arkivert
- Havfruen -
18.11.2017 kl 15:21 89

Og så sa han, men da sa jeg atte, og så sa han noe helt annet, men da svarte jeg, og så sa han atte det var ikke riktig, men da... Gjeeesp!
Arkivert
jabbadabbado
18.11.2017 kl 19:36 87

enne saken var et samarbeid mellom NBC og Reuters. Her er Reuters artikkel om saken.

https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-trump-panama
Arkivert
Mortenxx
19.11.2017 kl 00:24 73

Jeg leste Reuters-artikkelen. Da må jeg korrigere litt på posten min om hvilken type investeringer Trump Tower i Panama tiltrakk. Det var trolig mange som håpet å tjene på verdistigning -- at merkevaren ble sett på som attraktiv og lett å selge videre.

(Reuters)
Homes found a ready market in Russia. “Russians like to show off,” said Khafif, who went on several sales trips to Moscow. “For them, Trump was the Bentley” of real estate brands.
(-----------------)

Det er noen som først og fremst fokuserer på å "plassere penger" i noe som regnes som trygt og lett omsettelig. Andre fokuserer på mulig verdistigning. En tredje type investorer ser på avkastning i form av leieinntekter -- dvs. at de ønsker å få løpende inntekter fra investeringene sine. En fjerde type fokuserer på eget bruk -- f.eks. at de ønsker "ferie-leilighet" eller "forretnings-adresse".

Slik det ble beskrevet i artikkelen så kan det ha tiltrukket litt av hvert av investorer. De som IKKE blir tiltrukket av merkenavnet Trump er livsforsikringsselskaper og andre som har krav til lav risiko. De kan trolig akseptere det som forretningsadresse for egne kontorer men ikke som investering.
Arkivert
Arkivert Til toppen