Standard Drilling

tesch
SDSD
14.11.2017 kl 08:04
9596

Dette er en arkivert tråd!


E.R.Georgina /E.R.Athina ble kontrahert av tyskerne i 2007 for totalt kr 680 mill - levert fra Brevik i 2009/2010

SDSD betalte ca kr 182 mill for begge - usd 22.2 mill

680 mill I 2007 var vel rundt usd 110 mill ?

Får hāpe SDSD har riktig timing og det tror jeg

Spennende
Arkivert
Max10
14.11.2017 kl 10:00
5738

Denne er bare til å glemme...kom deg ut hvis du kan eller bli med ned i dypet...her blir du lekt med av store aktører som driter i om kursen er 1 øre eller 10 øre..de vil utnytte alle svingninger til sin fordel og emmitere etter en lav sko hele veien..
Arkivert
tesch
15.11.2017 kl 07:33
5613


Jeg har nå tatt et lodd i SDSD med 100,000 aksjer

Så får vi se om jeg taper eller vinner
Arkivert
Max10
15.11.2017 kl 09:56
5553

Litt tidlig...Burde kanskje ha ventet til etter tallene som kommer 24...Ser ikke bort ifra at den kan plukkes rund kronestykket eller under rundt månedskiftet Nov / Des...
Arkivert
tesch
15.11.2017 kl 10:25
5533


Det et greit Tåler der

Bra navn inne som W.Wilhelmsen , Herman Flinder etc

De er seriøse investorer og Wilhelmsen var tidlig i Nordsjøen med supply paa 70 tallet- Flinder i offshore hos Fearnleys mer enn 30 aar

De skulle vite hvordan markedet svinger
Arkivert
Max10
15.11.2017 kl 15:43
5441

"Krakker" denne nå...litt dårlig timing på kjøpet ditt, men lykke til :-)
Arkivert
Slettet
15.11.2017 kl 15:48
5453

Var noen som praktisk skrevet ville latterliggjøre det jeg skrev om muligheter for å kjøpe SDSD godt under forrige emi-kurs, og jeg åpnet for under 1,10. Veien dit ser ut til å bli stadig kortere. Ikke langt igjen. Realiteten ser ut til å være på siden til fantasifuglen, ha-ha...
Arkivert
Max10
15.11.2017 kl 15:53
5443

Ja..det hjelper ikke stort med "store" navn for å holde kursen oppe når markedskreftene går imot...da er nok ikke aksjen verd mer en metallet båtene er laget av...
Arkivert
Slettet
16.11.2017 kl 09:02
5316

Ja, noe sånt... Men, SDSD kan på sikt vise seg å være en svært god investering fra både under og godt over 1,10, så det var ikke det. Case og potensial kan periodevis være totalt løsrevet fra kurs.
Arkivert
Philippe
17.11.2017 kl 14:51
5183

s it the right time to buy the shares now or should one wait some more.
Did't participate in the latest issue, inner voice said that better possibilities may arise after issue.
Arkivert
braastad-xo
17.11.2017 kl 20:14
5115

Det er nok like greit å vente en stund før man evt kjøper i supply.
De aller fleste såkalte eksperter er enige om at kommende vinter vil være veldig dårlig for sektoren. Kanskje verre enn noen gang.
Man må også huske på at det er ca 100 ledige supplyskip bare i Norge. Da sier det seg selv at det dødfødt å kjøpe supplyaksjer på det nåværende tidspunkt.
Arkivert
Philippe
18.11.2017 kl 19:33
5025

o you think that ship values will go down even further?
Spetalen seems to have a different opinion
Arkivert
Moffi
18.11.2017 kl 22:20
4964

Markedet priser inn ytterliggrre nedside i verdiene. Det er helt tydelig. Mitt regnestykke sier nav på nok 1,79 etter emisjon kun på eiendeler. Jeg tror ikke ikke på nedskivning av verdier i den seilende flåten iom at kontraktene gir positive db. Mulig dws flåten blir justert noe? Og trolig verdien av aksjene i bank of cyprys. Sdsd’s lave be gir en fantastisk mulighet i dette markedet. Ingen med gjeld kan konkurere på samme nivå uten å tape penger.
Så har vi også Spetalens rykte som tynger kursen vil jeg tro.
Tror det vil komme salg og fine utbytter for de som er tolmodige i løpet av 2018.
Arkivert
Orcelle
20.11.2017 kl 18:49
4801

Å fokusere på om verdiene er noe ned er latterlig, det betyr lite, skipene skal jo uansett ikke selges nå. Om noe, så e dette en mulighet for standard til å øke flåten, noe de nå gjør med kjøpet av to nye PSVs.

Hvorfor kjøper de ytterligere to skip nå, jo fordi de ser at dagens flåte har grei kontantstrøm selv i dagens "elendige" marked og at de har et kjempefortrinn med gjeldfrie båter og lav break/even. I Q3 har de kjempegod cashflow på standard båtene som har hatt rater opp mot 200' NOK til dagen og veldig god utilization. (som forøvrig har holdt seg godt inn i Q4) Det er svært mange term requirements i markedet nå og SDSD ser nok for seg at de kommer til å forsyne seg godt av disse.


Arkivert
Egard
21.11.2017 kl 14:07
4678

Noen som har regnet på hva vi kan forvente i morgen?
Arkivert
U2Bono
21.11.2017 kl 14:17
4677

I morgen? Q3 er vel ikke før Fredag 24.11
Arkivert
Egard
21.11.2017 kl 14:30
4652

har tatt feil dato eg då-)
Arkivert
HHHHHH
25.11.2017 kl 17:57
4441

Etter min mening er SDSD det mest underprisede selskapet på Oslo Børs for tiden. Sluttkurs fredag var 1,30. Slik jeg ser det burde kursen ha ligger på ca. kr. 2,08 (begrunnelse lengre ned). Og til våren er vel sjansen relativt stor for at denne stiger som en rakett. Men så var det den evindelige utfordringen med å "treffe bunnen". Man vet jo aldri om en aksje kan bli enda billigere ...

Først: Oversikt over innskutt kapital i selskapet. Jeg ønsker å være konservativ, da jeg heller vil undervurdere selskapet enn overvurdere det. Som følge av dette priser jeg simpelthen SDSD pr. 30.11.2016 til kr. 0. Antall aksjer idag (inkl. de som handles på SDSD-ME) er 509,4 mill. Det har vært utstedt 421,9 mill. aksjer siden 01.12.16. Det betyr at det var tilsvarende 87,4 mill. aksjer pr. 30.11.16. (Egentlig 3 ganger så mange, da det har vært aksjespleis 3:1, men 87,4 mill. stk. om man skal finne hvor mange aksjer disse utgjør per idag). Disse gamle 87,4 mill. aksjer legger jeg for enkelhets skyld til grunn at ikke har tilført selskapet noen verdi i det hele tatt.

Men så, fra des. 2016 og utover, har selskapet blitt kraftig kapitalisert. Det har siden da blitt innskutt 812,6 millioner kroner i selskapet. Antall aksjer er nå 509,4 mill. Sum innskutt kapital 812,6 mill. kr. delt på antall aksjer 509,4 mill. stk. = kr. 1,60 pr. aksje. For hver aksje som eksisterer idag er det innskutt kr. 1,60 siden desember 2016. Og aksjen handles for kr. 1,30. Dette gir en rabatt på 30 øre pr. aksje jamfør innskutt kapital.

Oversikt innskutt kapital:
Periode NOK (mill) Emi.kurs Antall aksjer (mill.)
Gamle aksjer 0 87,4
Des.16 275 1,95 141
Des.16 3,6 1,95 1,8
Jan.17 100 2,7 37
Jan.17 198 2,7 73,3
*Apr.17 36 2,25 16
Nov.17 200 1,31 152,7
Sum 812,6 509,4

812,6 mill NOK / 509,4 stk. aksjer = 1,60 kr. pr. aksje.

* De mill. 36. i april gjaldt overtagelse av aksjer i annet selskap, ikke pengeinnskudd.

Kursen kr. 1,30: Det er jo nesten som å kjøpe kr. 1,60 for kr. 1,30. Om man synes konseptet i SDSD er fornuftig, da. Ikke rart Spetalen tok så mange aksjer han kunne til kr. 1,31. Mer presist, Saga Tankers, selskapet han investerer gjennom, kjøpte 36,7 mill. (tranche 1) + 1,4 mill. (tranche 2) = 38,1 mill aksjer i emisjonen for noen uker siden. At de ikke droppet tranche 2 (som fungerte som en slags reparasjonsemisjon) når kursen lå ca. på emisjonskurs, men istedet tok mange av aksjene selv, tilsier vel også at de var glupske på aksjer. Et par måneder tidligere gjorde Saga Tankers et innsidekjøp på ca. 8 mill. aksjer til kurs 1,33 kr. Det var også andre store innsidekjøp til kr. 1,33.

Se fortsettelse, innlegger ble over 6000 tegn ...
Arkivert
HHHHHH
25.11.2017 kl 18:00
4429

Fortsettelse ...

At SDSD skulle være verd mindre enn innskutt kapital siden des. 2016, sum 812,6 mill kr., er for meg en ganske vanvittig påstand. Mener man seriøst at SDSD har tapt kr. 152,80 mill. kr. siden 01.12.16? Man taper ikke penger på driften. Driften gikk i pluss for Q3 selv med dagens rater, bare at dette ikke er konsolidert inn i SDSD-regnskapet (bokføringsmessig sak). Den eneste mulige forklaring på "tapet" måtte være at man har gjort ekstremt dårlige kjøp og "tapt" 152,80 mill på båtene man har kjøpt for kort tid siden. Man kan skjelle ut Spetalen, Fredly og Nes så mye man vil, men de vet hva de gjør og har etter alt å dømme kjøpt båter (og andeler i båter) til meget fordelaktig pris, slik bl.a. Nes også hevder.

Båtene det gjelder er som kjent Plattform Supply Vessels (PSV'er), altså offshore skip.

Det er således et godt stykke ut i åkeren at markedet priser aksjen 30 øre lavere enn innskutt kapital. Aksjen burde som et minimum vært omsatt for kurs kr. 1,60.

Dernest, øvrige betraktninger:
* "PSV-utnyttelse på over 90% i tredje kvartal og genererte en positiv ebitda fra underliggende virksomhet." Dette er jo egentlig helt fantastisk, bare sammenlign med andre selskaper i samme bransje - og sier litt om hvordan utviklingen blir om ratene og utnyttelsesgrad i PSV-flåten generelt tar seg opp til våren, hvilket jo er en høyst rimelig forventning, bare i kraft av sesongsvingninger alene.

* Man bokførte et tap for Q3. Dette var knyttet til verdivurderingen av båtene, begrunnet med at SDSD er et investeringsselskap. Jeg synes det er syltynt å anta at båtene har gått ned i verdi så kort tid etter at man har kjøpt dem til påstått svært fordelaktige priser. Men her ligger det en helt essensiell skjult oppside. Ved at bokført verdi av båtene nå synes satt svært, svært lavt, ja: DA SKAL DET JO NESTEN INGENTING TIL FØR MAN FÅR ET STORT BOKFØRINGSMESSIG OVERSKUDD TIL VÅREN. (Beklager caps rock, men kunne ikke dy meg for en gangs skyld.)

Båtene er, rent bokføringsmessig, vurdert helt ned i dass. Man har nedskrevet dem og bokført et tap utifra det man selv påstår, trolig med rette, er kjøp til SVÆRT fordelaktige priser. En påstand som, sammen med påstanden om at markedet har nådd bunnen, ikke harmonerer spesielt godt med realitetsgehalten i påstått behov for nedvurdering av bokført verdi jf. nylig anskaffelseskost, utover det selvsagte (at det ville være svært vanskelig å selge dem igjen nå med det same) men derimot bereder grunnen for et desto større bokføringsmessig overskudd til våren, når ratene ventelig også bedres markant, hvilket naturligvis har stor betydning for verdsettelse av båtene.

Og mer skal det nok ikke til før SDSD kan flakse i vei noe veldig. Man må huske at SDSD er et investeringsselskap ev. økt verdsettelse av båtene kommer til å telle enormt. Derfor mitt positive syn på kursen til våren neste år. Aksjekursen synes presset ned som en springfjær, for å slå tilbake.

* Oljeprisen er mye sterkere nå enn for snaut et år siden. I januar var aksjen populær og "alle" ville kjøpe den til kr. 2,70. Når koster den kr. 1,30 og "ingen" vil ha den. Men selskapet er bedre posisjonert nå enn i januar, og det er mye kortere tid til den med sannsynlighet vil dra avsted (til våren eller snarere tidligere på forventning). Man skjønner jo hvorfor småsparere ikke tjener penger nå folk ter seg slik: Kjøper aksjen når den er dyr, men skyr den som pesten når den er billig. Skal man først følge en "bjellesau", bør man vel i det minste se på hva bjellesauen gjør (kjøper masse aksjer til kr. 1,31) og ikke når den breker (stikker hodet frem i media).
Redigert 26.11.2017 kl 00:22 Arkivert
aktivfinans
25.11.2017 kl 18:00
4431

Er inne på lang sikt...
Arkivert
HHHHHH
25.11.2017 kl 18:01
4437

Fortsettelse på innlegget mitt ...

* Oljeproduksjonen i Venezuela ligger an til å kollapse. Når man er tom for penger, ikke engang kan kjøpe søt olje man er avhengig av å blande ut med for å eksportere, og arresterer de ansatte med kompetanse i oljenæringen, blir det problemer, men utslaget har ikke manifestert seg ennå. På sammenbruddets rand og med stort etterslep på alle hold er det f.eks. gitt ordre om å kutte kostnadene med 50 % uten at dette skal gå ut over driften, en utopi bare en diktator kan finne mening i.

* SDSD har fått "svarte-Per stempel". Dette ser jeg som en fordel, det påvirker kursen idag, men er en illusjon, ikke reell verdiforringelse, og fordunster når kursen snur. Folk avstår ikke fra å kjøpe en aksje når den etablerer en stigende trendkanal pga. slikt nonsens.

* Ifølge Reuters planlegger Statoil markant opptrapping av letevirksomhet i 2018. (Hvilket jo virker fornuftig, dumt å utsette prosjekter helt til alle guffer på og kostnadsnivået er mye høyere.)

-> Som følge av disse momentene mener jeg aksjekursen til SDSD allerede idag burde ligget ca. 30 % over innskutt kapital pr. aksje, kr. 1,60 * 1,3 = kr. 2,08. Jf. starten av innlegget. Mer konservativt, 20 % over innskutt kapital, tilsier en kurs på kr. 1,92. Enda mer konservativt, 10 % over innskutt kapital, tilsier en kurs på kr. 1,76.

NB. Jeg lastet opp i SDSD og det kan selvsagt farge perspektivet mitt. Man må jo ikke se det jeg skriver som råd til å gjøre det ene eller andre! Men det skjønner vel enhver av seg selv. Jeg er kun en hvermannsen med noen aksjer i selskapet. Derimot ser jeg gjerne at noen motsier eller korrigerer meg om det skulle trengs. Alt man kan lære noe av, er veldig bra.

NB. Men hva med nedsiden? Man kunne trukket inn den evindelige skiferoljen, men er nok ikke dette som er mest relevant her. Noen mener / skriver snarere at kursen kan bli "manipulert" enda lengre ned slik at det kan komme flere emisjoner til enda lavere kurs. Ikke vet jeg. Men dette blir i såfall en selvoppfyllende profeti. Hvis man så å si blir enige om å ikke kjøpe aksjer når de er billige, men bare når de er dyre og populære, ja da kan jo kursen gå videre ned. Et stykke på vei er det denne (kollektivt sett) irrasjonelle frykten som de virkelig store livnærer seg på i ganske stor grad. For da ender det med at f.eks. Spetalen & Co setter prisen. For seg selv. Hvorpå andre helst kjøper dyrt etterpå.

Hvis småsparere hadde hatt et rasjonelt handlingsmønster, hadde man vel kjøpt opp alle billige aksjer. SDSD er et lite selskap. Det ville da heller ikke vært mulig å forringe småsparernes verdier videre ettersom man, når det, som her, ikke er krise i selskapet, neppe kan sette emisjonskurs særlig under kursen i markedet.

Om det så skulle komme en kjempe-emisjon, la oss dra det langt og si 300 mill aksjer (ca. dobbelt så mange som sist) til håpløst lav kurs kr. 1,10, vil innskutt kapital pr. aksje fortsatt være 1,41 som er vesentlig over 1,30. Emisjon på 300 mill aksjer til kurs 1,20 vil gi innskutt kapital kr. 1,45 pr aksje. Emisjon på 150 mill aksjer til 1,20 vil gi innskutt kapital pr. aksje kr. 1,51. Etter min mening skusler man heller ikke bort verdiene i selskapet. Spetalen / Nes / Fredly o.fl. i) gjør gode investeringer, og ii) har lyktes godt med PSV-utnyttelse på over 90 % og positiv ebitda allerede nå, når det burde være kjempevanskelig, og skaper således verdier, slik at aksjekursen burde ligget vesentlig over innskutt kapital pr. aksje.

NB igjen: Jeg er litt i det filosofiske hjørnet, og mener det bør være greit å lufte disse betraktningene. Viktig å diskutere, viktig å få litt motstand. Men man må tenke selv og ALDRI kjøpe på bakgrunn av hva en eller annen skriver på et forum. Jeg vil ikke ha på meg at noen annen enn meg selv skulle tape penger utløst av mine betraktninger. Det er mulig jeg er dum, det er mulig jeg har misforstått. Jeg er en vanlig person, ikke perfekt og kan ha regnet eller tenkt feil, gjerne kontroller og gi tilbakemelding. Vil gjerne vite det hvis det er konkrete feil et sted. Og setter pris på det hvis vi kan diskutere på en vennlig måte. Summen av ulike innspill kan gi oss bedre forståelse, så vi gjør bedre investeringer.

Fortsatt god helg
Og lykke til
Redigert 26.11.2017 kl 17:24 Arkivert
solid1
26.11.2017 kl 10:46
4249

HHHHHH

Hjertelig takk for gode betraktninger.
Interessant og godt formulert
Arkivert
klaesp
26.11.2017 kl 11:29
4230

HHHHH,takk for en god beskrivelse av situasjonen. Personlig mener jeg at kursen i Sdsd gjenspeiler det dårlige supply marked hvor overkapasitet er betydelig..
Arkivert
HHHHHH
26.11.2017 kl 15:16
4155

Hei, takk for innspill og hyggelige tilbakemeldinger


At aksjekursen til SDSD gjenspeiler overkapasitet i supply-markedet, mener jeg simpelthen at ikke er riktig.

Selve prosjektet er jo å investere i et marked med overkapasitet.

Og slik sikre seg båter til lave priser.

At supply-markedet har overkapasitet er priset inn i beløpet man har gitt for båtene, og var kjent på forhånd.

Jeg er derfor ikke enig i at dette tilsier aksjekurs under innskutt kapital per aksje for SDSD.

Gjeldspress og akutt situasjon hos selger innebærer dessuten at man bør ha klart å kjøpe båtene billigere enn overkapasitet i markedet isolert sett skulle tilsi.

Dette pga. av svak markedsfunksjon for kjøp og salgs av supply-båter, som bør gi skjev maktballanse når man kjøper båter fra «et selskap i nød».
Arkivert
Orcelle
26.11.2017 kl 18:54
4074

Bra innlegg H.

Det er nok ulike grunner til at SDSD handler langt under verdier og innskutt kapital.

Mange har tapt penger på emisjonene på 2,70 (90 øre pre spleis) og 1,95 (65 øre pre spleis) samt betaling av WWS med aksjer som skaper salgspress på aksjen.

Videre er rett og slett ikke supply hot om dagen, og få triggere på kort sikt, og da er det mange som kaster kortene.

Etter min mening er dette en av de mest åpenbare mangedoblingskandidatene på sikt børsen, og det med en svært begrenset nedside. Aksjen kan fort gå en del på kort sikt også, siden verdiene allerede i dag langt over dagens aksjekurs.

SDSD har den billigste inngangen og vil tjene gode penger selv i dårlige markeder, noe Q3 jo viser første snev av. Etterhvert vil vi få både solid cashflow og stigende verdier og det er da det tar av.

Hvor ofte kan man co investere med Spetalen uten at han er ute av døra før du vet ordet av det. At Fredly i tillegg er med er et kvalitetstegn.

Liker veldig godt den siste dealen der de kjøper båter som har kontrakt og er i full operations, som gir cashflow fra dag en.

Det kommer nok til å komme flere skipskjøp og flere emisjoner, men dersom kursen stiger vil de komme på høyere nivåer, så dette ser jeg ikke på som spesielt negativt (spesielt ikke dersom man har litt midler liggende til å delta).

Etterhvert som man når en tilfredstillende flåtestørrelse, (og kanskje før) vil det være naturlig å kjøpe tilbake egne aksjer (som vil være den billigste måten å kjøpe mer båt gitt dagens lave prising)

Redigert 26.11.2017 kl 19:11 Arkivert
Orcelle
26.11.2017 kl 19:09
4044

Noen mener nok også at de har betalt litt mye for de tre første Standard skipene. Det er viktig å huske på at dette er kvalitetsskip av rang, med størst dekksplass i markedet og med isklasse.. Disse skipene vil jeg anta kan gå på kontrakt til hvilken som helst oil major og vil oppnå en helt annen utnyttelse og rater enn de mindre psvene (som de har kjøpt grisebillig).
Arkivert
HHHHHH
26.11.2017 kl 21:37
3966

Hei Orcelle, takk for fine innspill.

Gravde meg så langt ned i SDSD her om dagen at veldig bra å høre litt fra andre om caset.

Virker for meg som at det ikke primært er for mange premium båter, men for mange halvkurante båter. Slik at SDSD ligger i riktig undersegment for PSV. De veldig billige andelene i båter oppfattet jeg litt mer som en rimelig form for giring av prosjektet. Trenger vel noe større oppsving i markedet for å gi solid gevinst, men gjør caset desto mer lønnsomt om det først klaffer. Premium båtene, som jo er heleide og vel hovedsatsningen, oppfatter jeg som sikrere investering. Men fornøyd med sammensetningen av båter i portjeføljen, risikoprofilen totalt.

Kikket litt på andre tråder. Er for meg en gåte at folk f.eks. foretrekker SOFF med 26 milliarder i gjeld eller så, fremfor SDSD uten gjeld og til kurs 30 øre under innskutt kapital per aksje. Med kanskje det er noe jeg ikke har forstått.

Så får vi se hvordan det går. Har en stund speidet etter en aksje som
a) er solid
b) har sunket mye pga. tynt volum
c) er underernært på (positiv) oppmerksomhet
d) rent konkret fremstår som underpriset
e) er sterkt positiv på innsidekjøp

Dette utifra antagelse om at a) + b) + c) + d) + e) = aksje med kraftfull oppside. Men gjenstår å se hvordan utfallet av "testen" blir i praksis. Altså hvordan det går med SDSD, da.
Arkivert
HHHHHH
27.11.2017 kl 19:55
3830

Opp fra 1,30 til 1,33 idag på ganske greit volum (til denne å være, da).

Litt spent på om den snur opp fra det som isåfall er bunnen, eller om det er et blaff.

En egen interessant psykologi i et aksje som ikke er effisient.

En stor aktør A kan kanskje selge den enda videre ned for å kjøpe tilsvarende antall aksjer til enda lavere pris i emisjon, selv om vedkommende selv skulle mene at aksjen allerede er vanvittig underpriset.

På tynt volum kan slikt skje. Én aktør B med finansielle muskler som begynner å kjøpe vil imidlertid være nok til at A ikke oppnår annet enn å selge aksjer med tap, slik at B kjøper masse aksjer i praksis delvis subsidiert av A.

Det blir dernest heller ingen emisjon til lavere kurs, slik at B kjøper aksjer billigere enn alle andre store aksjonærer i selskapet.

Men idag ligger aksjen ørlite over emisjonskursen som var 1,31. Ikke under emi-kurs akkurat nå.

Dagens sluttkurs gir 27 øre rabatt jf. innskutt kapital pr. aksje, jf. tidligere innlegg.

3 øre mindre rabatt enn i går.

Mens aksjen vel heller burde vært omsatt med en betydelig premie utover innskutt kapital. Min mening, da.

Men det er vel også på grunn forhold som nevnt at den er så billig allerede (om min vurdering er plausibel). Et eller annet sted må man si seg fornøyd og sette strek. Ingenting vokser inn i himmelen, hverken oppover, når man håper å få solgt enda dyrere, eller nedover, når man håper å få kjøpt enda billigere.

Så jeg nøyer meg med å sitte med aksjer jeg anser som veldig billige. Noen har sponset meg med ca. 30 øre per aksje slik jeg ser det. Takk, takk.

Våren kommer.

Tålmodighet varer lengst.
Redigert 27.11.2017 kl 19:59 Arkivert
U2Bono
27.11.2017 kl 20:18
3805

Her skal det kjøpes mye framover og det uten å komme i gjelds-posisjon (Ref: Hegnar intervju med Martin Nes). Så blir nok et par emisjoner framover i tid, er nok det som holder kursen nede. Med grunnlag i det tror jeg vi skal lengre ned.
Arkivert
HHHHHH
27.11.2017 kl 21:28
3748

Hvis det er som du sier, at forventing om emisjoner holder kursen nede, blir dette etter mitt syn en selvoppfyllende profeti, som nevnt.

Jeg har da som premiss at aksjen er underpriset, som følge av forventning om emisjoner som vil gjøre den enda mer underpriset, slik at selve årsaken til underprising gjør at man avstår fra kjøp.

Én aktør med finansielle muskler vil f.eks. være nok til å velte et slikt konsept. Vedkommende kan simpelthen kjøpe alle aksjer han / hun anser som underpriset jf. selskapsverdi.

Uten krise i selskapet kan man neppe kjøre emisjoner særlig under børskurs.

Om planen til Gutta Boys er å skremme folk med emisjons-spøkelset, vil det fungere hvis markedet tror at det fungerer. Men ikke hvis markedet syner bløffen.

Gutta Boys har også gått tungt inn på 1,31. Litt usikker på om de egentlig er interessert i å putte halve formuen i SDSD, gjennom den ene emisjon etter den andre der primært de selv går inn med stadig mer midler.

Og går kursen ned, kan jeg øke. Hvis kursen skulle gå ned, betyr det at innsiderne er fornøyd med tilsvarende. Det blir derfor neppe å kaste gode penger etter dårlige.

Men som sagt, man kan alltid lure på hva som er / blir bunnen.

I hvert fall - takk for innspill! God innvending, antagelig den mest aktuelle i dette caset.

Artig problemstilling, egentlig, synes jeg.
Arkivert
Orcelle
28.11.2017 kl 18:46
3621

Standard Supplier og Standard Supporter har begge fått jobb for EnQuest, sistnevnte i 28 dager:)

Her ligger ikke båtene lenge til kai...
Arkivert
Orcelle
28.11.2017 kl 18:48
3622

Sistnevnte var vel kanskje kjent fra Q3 rapporten, men så den dukket opp på Hagland i dag.
Arkivert
Egard
04.12.2017 kl 11:20
3423

Har denne startet oppturen nå??
Arkivert
markie
11.12.2017 kl 10:07
3182

Trekker stille og rolig oppover. Glir under radaren hos de fleste denne.

Men kan uansett bli morsomt etterhvert som rater bedrer seg. Spennende og sitte i samme båt som Fredly & Co.Enkelte her har synliggjort mulighetene rimelig greit.
Arkivert
keane
11.12.2017 kl 15:18
3133

Uten gjeld og med penger på bok så er jo dette selskapet et kupp nå!!!!! Les dette, bare et tidsspørsmål før kursen tar fullstending av:
http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/12/Markedet-forblir-stramt
Arkivert
markie
12.12.2017 kl 14:00
3005

) Hyggeli
Arkivert
CS_invest
12.12.2017 kl 22:23
2907

Fint brudd på kile, etter en 30-50 procenter starter vel tradernes hylekor...
Arkivert
The student
15.12.2017 kl 11:44
2759

Ser at det ble fremmet forslag om kunne øke aksjekapitalen med 50% i går, isåfall vill det renne over med aksjer nok en gang. Da nærmer man seg 800 millioner skjer.. Syns dette er noe rart da man kjørte en revers splitt på 3 for ikke så lenge siden?

Forslaget kom i en børsmelding i går, forresten!
Arkivert
Redern
15.12.2017 kl 12:30
2730

Nyttårsrakett?

http://bit.ly/2BqPTPv

Blir nok vekst-emisjon(er).

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=440853

Arkivert
HHHHHH
15.12.2017 kl 22:14
2640

Blitt mer skeptisk til denne. Litt skuffet.

Oljeprisen må vel gå høyt hvis SDSD skal ta av på kort / mellomlang sikt. Litt skummelt med ny emisjonsramme + potensielt lang, begivenhetsløs vinter. Samtidig som denne kombinasjonen nettopp kan synes planlagt fra selskapets indre gemakker.

Brukt endel tid på å knekke "Spetalen-koden" siden sist. Huff.

Verdivurdering burde strengt tatt være nok for en aksje på hovedlisten, men her må man nok like mye se til bunns i Spetalens verktøykasse fra åttitallet. For mange andre er dette sikkert helt opplagt. Så beklager, var blåøyd i så måte.

Men kursen står nå engang i 1,40 mot 1,30 sist. Burde være trivielt å selge seg ut hvis man kjøpte da og skulle ha mistet trua.

(Utelukker naturligvis ikke at den plutselig kan dra avsted på innsidekjøp eller slikt, men det er nettopp det, at Spetalen & Co bestemmer kursen, ikke markedet - med unntak av oljeprisen, som kan trumfe spillet.)

Det kunne være på sin plass med en nitidig gjennomgang av "Spetalen-koden" ved senere anledning. Men da må kanskje flere bidra.

I mellomtiden holder jeg meg til LNG-shipping (ALNG, FLNG). Eneste opplagte bull-caset for tiden, som jeg kan se. Kom gjerne med tips hvis dere har andre bull-case på innerlomma.
Arkivert
Fevang
16.12.2017 kl 01:27
2605

Spettet satser her ja.

Kan komme flere emisjoner, men det positive er at det ikke gjennomføres ved å dumpe kursen.
Det er en stor forskjell fra en del andre selskaper!!

Jeg tror ikke Spettet kjøper noe om han ikke er sikker på at det er billig.

Jeg har en liten post som ikke blir solgt på lang tid.
Arkivert
Alfsen
19.12.2017 kl 12:09
2414

Naturligvis godt mulig at Spetalen kan selge seg ut av denne slik det er gjort i andre selskap.

Men her glemmer vi en vesentlig detalj, Spetalen selger seg som regel ut etter kraftige kursløft, gjerne to gangen og vel så det (kfr. NEL bl.a.)

Og det har vi jo ikke sett her enda, kursen nå er til og med under inngangskursen for en rekke av de større investorer.

Null gjeld og en sterk flåte og et selskap som handles langt under verdiene de besitter. Bare et tidsspørsmål før kursen går i taket her. Antall supply båter spesielt i arktiske farvann vil øke radikalt i 2018 i følge analytikerne.

Og SDSD kan i motsetning til stort sett alle andre innen supply tjene mye penger selv om raten skulle være lav. Uten gjeld og med moderne båter kjøpt til dumping priser sikrer at selskapet er særdeles godt posisjonert for den gryende oppgangen innen olje/offshore.
Arkivert
markie
19.12.2017 kl 12:17
2412

Spetalen investerer for fullt så lenge han mener markedet er fordelaktig.
Spennende hva han tenker kjøpe nå.
Tror vi er garantert kursoppgang på sikt. Dersom markedet bedres fremover..
Arkivert
braastad-xo
19.12.2017 kl 19:52
2367

For noen år tilbake mente eksperter og folk i bransjen at markedet vil se en bedring fra 2016, så ble dette endret til ca år 2018 og 2019.
Nå sist kunne man lese at Seadrill mente at riggmarkedet vil være svakt frem til 2021-22. Dette er ganske viktig å ta i betraktning da SDSD er avhengig av at riggmarkedet bedrer seg.

Selv Spetalen kan ta feil.
Arkivert
Warrent
19.12.2017 kl 19:58
2362

Dypvann, kommer selvagt 1-2 år senere enn feks jack up. Derfor vil sdrl gjøre best noen år etter borr.
Arkivert
Redern
19.12.2017 kl 23:24
2303

Golden Energy, enig med obligasjonseiere og noteres på Merkur market. Så spørs det hvem som er nye eiere.

https://sysla.no/maritim/klart-ja-til-golden-energy-plan/
Arkivert
markie
20.12.2017 kl 10:03
2247

Redern

Du tipper på at Spetalen er involvert der..
Båter på kontrakt og grejer. Passer bra inn i SDSD..
Arkivert
Redern
20.12.2017 kl 22:00
2192

Det kan jo være hvem som helst som er eiere (Aker, Sævik, Spetalen, etc), blir spennende å se. Rederiet (aksjene) kommer på Merkur Market.
Arkivert
CoGe
07.01.2018 kl 13:47
1976

Noen som har formeninger om hva Standard Drilling vil levere i q4 og q1 ?

Med 90% kapasitetsutnyttelse og flere skip nå enn da så vil vel tallene neppe bli dårligere enn fjorårets ?

Klarere doblingskandidat og underpriset aksje har ikke jeg funnet enda.

Her med link til Hegnar «Standard Drilling knaller til» fra i fjor. Og det har jo skjedd en del innen olje/offshore siden den gang.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/05/Standard-Drilling-knaller-til
Redigert 07.01.2018 kl 14:58 Arkivert
Hoff@
07.01.2018 kl 17:28
1909

Resultatet er ikke det viktgeste akkurat nå, dette er ett Asset play.
Se denne som er ett år gammel, men ennå mere aktuell nå.

http://www.hegnar.no/TV/video/0f5e7964-00080348-317a9414
Arkivert
Alfsen
08.01.2018 kl 11:06
1806

re: Er bare delvis enig her.

SDSD tjener penger allerede nå og det er en vesentlig forskjell kontra konkurrentene.

Som også HHHHHH viser til nå sist ved Q3 i et av sine flere utmerkede innlegg over og gjengitt under. Og siden den gang har selskapet flere skip i full drift. Kfr. første innlegg på tråden her.
_________________________________________
PSV-utnyttelse på over 90% i tredje kvartal og genererte en positiv ebitda fra underliggende virksomhet." Dette er jo egentlig helt fantastisk, bare sammenlign med andre selskaper i samme bransje - og sier litt om hvordan utviklingen blir om ratene og utnyttelsesgrad i PSV-flåten generelt tar seg opp til våren, hvilket jo er en høyst rimelig forventning, bare i kraft av sesongsvingninger alene.
__________________________________________
Arkivert
Arkivert Til toppen