Uttak fra oljefondet.

utkikken
27.10.2017 kl 16:42 2340

Dette er en arkivert tråd!
Det burde innføres en enda mer spesifikk regel for uttak.

Som f.eks. sier at uttaket begrenses oppad til 5/6 av avkastningen siste år. Evt. 5/6 av den prosentvise snittavkastningen siste 4 - 5 år.

Tar vi ut konsekvent mindre enn avkastningen, så vil jo fondet stige i årene fremover. (Forutsatt en normal utvikling i finansmarkedene).
Det er et viktig prinsipp at vi holder fondet
i stigende modus, kontra i minkende modus.

Innskuddet fra oljeinntekter, synes jeg vi må behandle som et forhold i tillegg. Det bør betraktes som noe selvstendig. Dvs. som en forøkelsesfaktor i tillegg.

Mht. til forvaltningen er jeg enig med sentralbanksjef Olsen. Tar et forbehold om det virkelig er sånn at Norges bank eies av
Rothschild & co. Da må dette betraktes anderledes.

Akkurat nå har fondet steget litt. Men det synes knyttet til et kronekursfall.

Hvis Norges bank er flinke til å forutse kronekursfall og kronekursstigninger, så kan jo fondet selge litt investeringer (som i hovedsak er utenlandske) på lav kronekurs, og kjøpe litt på høy kronekurs (dvs. lav utenlandsk valutakurs).

Fondet bør ha som modus å ta litt gevinster
på investeringene når aksjekursene er gode, og kjøpe litt når aksjekursene er lave.

Her er det altså ikke bare tale om dyktig stockpicking, men også litt dyktig håndtering av dønninger man SER KOMMER.

Det gjelder å ha gode utkikkere.
Redigert 27.10.2017 kl 16:43 Arkivert
utkikken
27.10.2017 kl 17:32 1335

Da tråden ble skrevet viste dn.no
$ 8,19
€ 9,51
£10,74
SEK 97,87
Olje 59,76

Fondsverdi 8222 mrd. NOK

Nå 8213 mrd. NOK.
Arkivert
utkikken
28.10.2017 kl 13:07 1315

http://e24.no/makro-og-politikk/oljefondet/oljefond-sjefen-tror-fondet-vil-vare-i-mange-tiaar/24174149

Jeg er enig med Slyngstad. Oljefondet kan vare i mange tiår, eller på ubestemt tid.

Det gjelder at vi nå legger grunnlaget for at det kan få vokse videre.

Og oljefondet kan være et viktig element for å hjelpe hele norges økonomi og norges virksomhet.

Det gjelder å forvalte dette klokt og med god dyktighet.

Vi burde klare bedre enn 3 % p.a. selv om fondet er stort. Størrelse gir også noen fordeler. Stordriftsfordeler, høy kompetansebase, fondet kan bli preferert som investor over hele verden pga. soliditet og seriøsitet.

Sveitserne har i mange mange tiår klart mye bedre enn 3 % p.a.

Over tid må oljefondet kunne opparbeide meget stor kompetanse på dette.

Synes oljefondet kunne kjøpe litt landområder også. Som kan modnes over tid.
Og gi litt leieinntekter mens modning pågår. Oljefondet kan også tenke langsiktig
for noe av porteføljen.
___________________________________________
Hele endringen på denne kommentaren har bestått av korrektur av & endret til %
Redigert 20.12.2017 kl 03:24 Arkivert
utkikken
30.10.2017 kl 15:54 1246

8231 i dag.
Det er bare å fremskynde infrastruktursatsningen. Se å få ting ferdig.
Bl.a. intercity og E18 riksgrensen - Oslo - Kristiansand -(E39) Stavanger.
Bare tull at vi skal vente i årevis.
Arkivert
Vista
30.10.2017 kl 16:07 1230

Forvaltningen av oljefondet er en tragedie, men folk flest er mer opptatt av å stjele fra naboen, så det får ikke oppmerksomhet.
Arkivert
Gratis lading
03.11.2017 kl 18:19 1199

Oljefondet har litt å strekke seg etter.

https://www.dn.no/nyheter/2017/11/03/0555/Bors/gigantene-brukte-under-to-ar-pa-det-oljefondet-trengte-20-ar-for
Arkivert
Vista
03.11.2017 kl 20:28 1183

Odd Harald Hauge påstår jo at det må være mye korrupsjon i NBIM. Han har nokså gode argumenter.
Arkivert
Sølvrev1
03.11.2017 kl 21:19 1195

Man kan jo lure på hvorfor de største sentralbankene sitter med store beholdninger av gull sammen med IMF?

Jeg regnet for noen år siden på hva Norge kunne hatt i gullbeholdning om vi hadde startet med månedlig (eller kvartalsvis) kjøp av gull for 10% av det som pløyes inn i andre aktiva i oljefondet fra da det ble startet, i stedet for å selge de små gullreservene vi hadde for 'glansbilder' (noe over $400).

Jeg tror historien noen tiår frem i tid kommer til å være hard med Gjedrem, inflasjonsmålet og det regimet som har forvaltet den norske formuen siden millenniumskiftet.

Det var noen tusen tonn gull jeg kom frem til når jeg postet regnestykket her på HO og i dag hadde vi antakeligvis hatt tredje største gullbeholdning i verden (mener å huske jeg skuet fremover og anslo dette ganske enkelt). Regnestykket ble gjort ved konvertering av NOK over i USD - månedlig - hvor 10% hele tiden ble vektet mot gull.

I stedet for dagens 70% aksjer, 25% renteinstrumenter/obligasjoner og 5% eiendom, kunne vi hatt f.eks. 60% aksjer, 25% renteinstrumenter/obligasjoner, 10% gull og 5% eiendom.

En annen ting jeg ikke tror Norge har i stor nok utstrekning er strategiske lagre med råvarer og edle metaller for industri som rulleres. Multinasjonale selskaper som Samsung og Volkswagen har det, men hvordan skal mindre selskaper som har behov for disse for å opprettholde produksjon hvis en krise slår inn for fullt ha råd til å lage sine egne lagre?

Her burde vi som samfunn tatt noe ansvar og i det minste hatt noen måneder/et år å tære på ...
Redigert 03.11.2017 kl 21:27 Arkivert
Vista
03.11.2017 kl 21:28 1158

Gull er jo greit, men dødt.

Skal man få noen ordentlig forvaltning av oljefondet må man ut med disse tullingene/verdensmesterne med PhD og null erfaring.

I tillegg må man nok legge om reglene Stortinget fastsetter.
Arkivert
Ekornskurken
03.11.2017 kl 21:33 1156

Er dere seriøse på at oljefondet blir dårlig forvaltet? Jeg tror dette er pengestørrelser dere rett og slett ikke forstår.
Arkivert
Sølvrev1
03.11.2017 kl 21:36 1160

Ja,

Jeg ser dere diskuterer dette med fokus på bedre forvaltning, og det er godt mulig dere har helt rett i hva dere fremholder. Det jeg er litt opptatt av er sikkerhetsaspektet og hvordan man står imot større finansielle utfordringer og monetære skifter, som uten tvil er i ferd med å presse seg frem.

Bedre forvaltning og 'gevinst' er en ting. Bevaring av verdiene og opprettholdelse av å kunne agere suverent som stat og nasjon i krisetider er noe annet ...
Arkivert
Vista
03.11.2017 kl 21:39 1145

Har du PhD i finans Ekronskurken?

Buffett forvalter rundt 2500 mrd NOK. Han gjør det jo greit.

NBIM timer overhodet ikke markedet. Hva synes du om det?
Arkivert
utkikken
04.11.2017 kl 15:42 1101

http://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2017/11/Riksrevisor-advarer-mot-oljefond-forslag

Jeg kjenner forslagene dårlig. Men det Foss sier her lytter jeg til. Kontroll er viktig.

Det er store pengestørrelser ja. Men det er også mye å handle i. Litt bedre avkastning vil kunne hjelpe mye.
Litt mere investeringsfantasi er kanskje på sin plass. Og bli mer vant til å selge litt og kjøpe litt. Ikke bare sitte pal.

Fondet er nå på 8261 mrd.

Jeg synes staten skulle sette på flere maskiner og arbeidere, så våre samferdselsutbygginger kan gå raskere.
Bl.a. E 39 og E18 Stavanger - Kristiansand - Oslo. Dette er et verdifullt prosjekt. Det vil bidra til å skape verdier når det er ferdig.

Arkivert
all4one
04.11.2017 kl 18:37 1092

Hvorvidt det finnes selvstendige nasjoner igjen i Europa kan diskuteres.
EØS er et demokratisk problem for Norge. Over 7000 direktiver har blitt vedtatt på noe over 20 år.

EU på sin side sørger for demokratibygging i tidligere satellitt-stater. Dog med noe overformynderi fra Brussel.
Det er langt ned fra etablerte politikere til uetablerte arbeidstakere. Det er ikke rart EU og politikere blir foraktet når de aldri har gjort noe annet enn å snurre i en stol og sleiket seg oppover i systemet.
Prinsipper er ikke verdt en dritt mot retorikere.

Når det kommer til statens pensjonsfond utland er det stortinget som vedtar hvordan pengene skal forvaltes.
Når alt skal plasseres i utlandet kan man jo spørre seg selv hva som skjedde med «å bygge landet» og fremtiden for fremtidens nordmenn.
Ekstra fint blir det når utenlandske entreprenører vinner offentlige anbud pga høyt norsk kostnadsnivå.
Taperne er nordmenn uten akademiske evner. Praktikere som jeg liker å kalle dem. Nav neste.

En befolkningssammensetning som endres til en mindre lønnsom for alle som er avhengig av oljefondet som pensjonister om 40 år.
Arkivert
all4one
04.11.2017 kl 18:41 1073

Nasjonalismen vil tvinge seg frem sammen med økt arbeidsledighet.
Det er ikke ønskelig, men en konsekvens av å gi uproduktive varig opphold, seniorer gode rettigheter og dagens unge dårlige betingelser på arbeidsmarkedet.

Oljefondet burde snudd nesen hjemover før digitalisering, automatisering og robotisering tar over arbeidsplasser som i dag gjøres av folk med lav- eller ingen utdanning.
Da må det investeres i Norge, for Norge og for nordmenn.

Jeg vil ikke ha rasisme og dritt.
Arkivert
utkikken
28.11.2017 kl 20:23 1027

Nå er fondet på 8404

$ 8,25
€ 9,76
£ 11,01
SEK 98,54
Olje 63,51

Kronen har sunket mot de nevnte 4 valutaer den siste måneden. Se tall lengre opp på tråden.

Norges bank må nå manøvrere taktisk her.
Kjøp eller selge litt valuta. Kjøpe eller selge litt aksjer.

Statoil hevder de får 9 - 11 % p.a. avkastning på havvind med liten risiko. Da er det kanskje en ide å flytte over litt penger dit, istedenfor å få 2,9 % p.a.
Og samtidig bidra til noe positivt fremtidsrettet for planeten.

Redigert 28.11.2017 kl 20:29 Arkivert
utkikken
30.11.2017 kl 23:31 997

8526

Olje 62,75
$ 8,32
€ 9,90
£ 11,26
SEK 99,24

Det er kronesvekkelse bak økningen.
Arkivert
utkikken
20.12.2017 kl 02:59 931

8600

Olje 63,92
$ 8,35
€ 9,89
£ 11,19
SEK 99,34

3mnd 0,84
10år 1,47

Fondet har altså steget med bortimot 400 mrd. kr. på under 2 måneder. (27 okt 8213 - 20 des 8600).
Kan vi nå 10.000 mrd. NOK innen utgangen av
2018 ?

Det er ihvertfall nå viktig med en dyktig forvaltning av fondet. Og at evt. uttak er begrensede og går til virkelig fornuftige formål som skaper merverdier på den ene eller andre måten.
Redigert 20.12.2017 kl 03:09 Arkivert
utkikken
21.12.2017 kl 00:54 877

Her skjer ganske store endringer fort.

8642

Olje 64,50
$ 8,41
€ 9,98
£ 11,24
SEK 100,07

3mnd 0,78
10 år 1,50

Forøvrig har nå dn.no byttet ut SEK på sin frontpage med notering for bitcoin. (I går var det ikke sånn).
(Bitcoin-notering istedenfor SEK finner jeg utrolig tullete).
(Bitcoin kan plutselig kollapse og forsvinne).
Arkivert
utkikken
02.01.2018 kl 12:33 796

Innlegget er slettet
Arkivert
Oliver Stonheg
02.01.2018 kl 16:06 813


Dette er OG en vitenskap?

Om en laborant, kjemiker, sivil/ingeniør/arkitekt, teknisk tegner, bygg og tømmermesterforetak hadde holdt på med liter. Kg. Metermål slik politikere instruerer sine sentral/bankøkonomer og utføre med landets valuta. Forstår man mer hvorfor menneskehetens historie. er og blir et slakteri uten side-stykke.

http://e24.no/makro-og-politikk/oljefondet/kronen-kostet-oljefondet-268-milliarder/23814113

Arkivert
bråkebøtte
02.01.2018 kl 18:18 791

oen har slettet her. Det er det ynkeligste jeg har sett
Arkivert
Oliver Stonheg
03.01.2018 kl 00:01 789


Hele kongeriket er ynkelig, og har vell aldri vært noe annet.

"Det er ikke sannsynlig at middelklassens moral med hensyn til penger kan overleve i det moderne samfunn. F.eks. lærte jeg som barn å ikke kjøpe noe før jeg hadde spart nok penger til å betale kontant. Hvis hele befolkningen i dag gjorde det samme - altså aldri kjøpte på kreditt - ville vår økonomi rett og slett bryte sammen." A. D. AUDEN.

Å selge sin vare og sin ytelse så dyrt og vel avlønnet som mulig, og samtidig ville arbeide for lavere priser og økonomisk fremgang, det er utopiene satt i system. Å dele pengeutbyttet som er speilbildet av verdiene.

Gjeld er det første skrittet på lastens vei, løgn den andre. Gjeld bærer løgn på ryggen! Forfengeligheten spiser frokost med overfloden, middag med armoden og kveldsmat med skammen. Frihet. Vi er slavebundet på en genial og effektiv måte - flesteparten av oss tror nemlig de er frie.

I realiteten eksisterer ikke ekte frihet lenger - vi fødes inn i et system og det er forutsatt at vi skal jobbe for dette systemets opprettholdelse hele livet. Det beste og mest slående eksempel på dette er våre moderne valutasystemer. Kreditt/penger kreeres ut av intet, uten egen iboende verdi. Men Vi må tilbakebetale kreditten - med reelt arbeid, tjenesteyting, og verdiskapning - og MED RENTER rente!

Vi er slaver holdt nede på den mest effektive måten slaver, kan holdes nemlig ved å la oss tro, at vi er fri.

Ingen er mer hjelpeløse slaver, enn dem som feilaktig tror at de er fri. Goethe

Redigert 04.01.2018 kl 22:10 Arkivert
Oliver Stonheg
03.01.2018 kl 00:05 767


Idiotstat.

"Ekstra fint blir det når utenlandske entreprenører vinner offentlige anbud pga høyt norsk kostnadsnivå. Taperne er nordmenn uten akademiske evner. Praktikere som jeg liker å kalle dem. Nav neste."............

Gjøkredet.

Nytt innspill fra en fugleinfluensa gjøk, "fjern tollmurene og støtten få ett fritt marked på mat & drikke"….

Få indiske/asiatiske ingeniør, økonomer, advokater, bankfolk og forsker etc som gjør for 2 dollar dagen, hva småsinn og smalehode av norsk opphav daglig får tusenvis for å utføre. La globaliseringen smelle inn der det virkelig monner ....
Norsk jord/Landbruk!

Bønder, arbeider, fiskere hele folket ut-skjelles og i alle offentlige medier, her i klovneriket hvor journalister får 3 ganger så mye i supsider som bonden. Det er Norsk jord, kontra Landbruk..

Du snakker om folk og hvilken stat?
Redigert 03.01.2018 kl 00:06 Arkivert
bråkebøtte
04.01.2018 kl 07:44 698

2. januar ble tallene for 2. januar slettet.

Da får en følge opp ts' fine rapportering.

2.1 var tallene :
8446
66,69
$8,11
€9,79
SEK 99,67
£10,99

I dag 4 januar :
8463
Olje 68,12
$8,09
€9,73
SEK 98,98
£10,95
3 mnd 0,83

Kronen har styrket seg, allikevel har fondet steget.
____________________________________________
Noen andre valutakurser 3. januar :
Kinesiske Yuan 124,65
Yen 7,2194
India 12,763
Hong Kong dollar 1,0368
Sveitser franc 8,3027
Rubel 14,102
Brasil 2,4834
Dkr 130,89
Polske zloty 2,3394
Redigert 04.01.2018 kl 08:00 Arkivert
Oliver Stonheg
04.01.2018 kl 23:41 683


Glem nå ikke å tegn pensjonsforsikring? På ungene dine også, om du har noen.
Redigert 04.01.2018 kl 23:43 Arkivert
bråkebøtte
05.01.2018 kl 09:36 648

507

Er du en askeladd Oliver
Arkivert
Oliver Stonheg
05.01.2018 kl 13:36 643


Nei, men jeg har sluttet å være den menneskelige "hamster" som løper inn i hjulet om ikke det eselet, som går rundt brønnen med en stang festet over nakken, med en gulerot i stangens forkant duftende foran ansiktet på eselet, som går i ring uten å få fatt på guleroten...
Arkivert
exian
05.01.2018 kl 16:22 626

https://www.dn.no/nyheter/2018/01/04/2048/Finans/-na-gjelder-det-a-holde-kjeft

I dette scenariet bør oljefondet og Norges bank manøvrere taktisk.

Ja, det kan tenkes at € skal ned mot 9 blank.
Arkivert
exian
27.01.2018 kl 01:04 575

https://www.dagbladet.no/nyheter/ja-vi-er-rike-hoyeste-verdi-pa-oljefondet-ved-arsslutt-noensinne/69380916

Vi burde akkumulere, og få opp verdistigningen i prosent som best vi kan. Avkastningen må opp. Og det er fullt mulig.

8396
$ 7,69
€ 9,55
£ 10,88
SEK 97,66
Olje 70,29
Redigert 27.01.2018 kl 01:08 Arkivert
Oliver Stonheg
27.01.2018 kl 13:12 529


Ein nasjon med gjeldsslavar
Nordmenn held fram med å låne for mykje. Regjeringa bør vente med å losne på krava for bustadlån.

Det norske folket er blant dei mest forgjelda i heile Europa. Kvar nordmann har no ei gjeld på nær 240 prosent av disponibel inntekt, mot 130 prosent på slutten av 1990-talet. Ein viktig årsak er bustadprisane, som har nådd stadig nye høgder.

https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/7l5eev/Ein-nasjon-med-gjeldsslavar
Arkivert
Oliver Stonheg
27.01.2018 kl 13:16 513


Hovudstaden, der prisveksten så seint som i 2016 var på 23 prosent, har fått ekstra strenge vilkår. Det er då òg her prisane har gått mest ned det siste året, med 12,5 prosent sidan toppen i februar.

DNB-sjef Rune Bjerke ber no finansminister Siv Jensen fjerne særkrava for Oslo. Jensen vil vente på Finanstilsynet si vurdering, noko som er klokt. Sjølv om prisane har gått ned, er det for tidleg å friskmelde den norske bustadmarknaden.

De som tror at eksponentiell vekst kan holde på til evig tid må enten være fullstendig gal eller en økonom." Albert A. Bartlett, fysiker.

Norge her flust opp av begge deler.
Arkivert
Oliver Stonheg
27.01.2018 kl 13:20 518


Oljefondets Slyngstad sier de gode tidene er over. Oljefondet vokste med flere hundre millioner kroner på et kvartal, men de tre siste månedene gikk Oljefondet nesten i null. Oljefondets får midlene fra finansdepartementet som igjen får dem fra skattedirektoratet som tar det fra oss alle, for at oljefondet skal gå i minus?

Det er ikke annet å forvente styrt av minusindivider i et museviseland. Oljen selger seg selv uten markedsføring budsjett. Fondet selger en gratis tildelt råvare, til stadig stigende priser på verdensmarked, men hva får man i retur fra et slikt eventyrlige utgangspunkt? Selv i et hundreårig museknullet demokrati fra selveste helvete er det hele En skam. http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel523741.ece

Hva holder liv i NAV? Kan någon i Norge titulera sig ekonom? Ni har ju inga riktiga industrier, bara saker ni hittar i skog och mark samt pyramidspel iform av finansbolag som skojjar med folk.

http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel523741.ece

Norge har mengder av, og utdanner fortsatt stadig flere økonomer, men Norge har jo ingen økonomi? I vår etterkrigshistorie er det mange myter om norsk økonomi, gjerne med skjønnmaling, men de fleste er skapt for å dekke over feilslått politikk og politisk ansvar.

https://www.document.no/2017/05/30/myten-om-eldrebolgen/

Spesielt gjelder dette folk fra Afrika og vestlig del av Asia. Eksempelvis har de som har fått asyl her i landet, rett til alderspensjon basert på full trygdetid.

https://www.document.no/2015/07/26/pensjonssystemets-svekkelse-et-velferdsran/

Arkivert
Oliver Stonheg
27.01.2018 kl 13:22 513


Slyngstad svarte ikke på E24s spørsmål om han i dag ville ha plassert sine private sparepenger på samme måte som Oljefondets midler blir plassert.

http://e24.no/makro-og-politikk/paa-disse-2058-milliardene-tjener-oljefondet-egentlig-ingenting/23277994
Arkivert
Oliver Stonheg
27.01.2018 kl 13:31 506


Oljefondet ville vært En eventyrbutikk uten Slyngstad og hans like. Prisutviklingen på oljen er uslåelig, vi hadde tjent stort på å sparke alle forvalterne i oljefondet og vært søkkrik uten noensinne å ha ansatt eller avlønnet en eneste en av dem. Et par dårlige dager i Europa så er alt vekk.

Tar man oljeinntektene vekk fra regnskapene ville NOK verdi utgjort ca en tiendedel av en russisk rubel/lire. Jeg er rimelig trygg på mine tidligere avleverte påstander at hadde ikke krigen ankommet kongeriket Norge ville vi bodd i gammer og naust fortsatt. Tørre tall bekrefter, at kongeriket Norge var i mye bedre forfatning ”etter” krigen, enn før denne krigen tok til.

”Sosialismen er fiaskoens filosofi – uvitenhetens troserklæring – og misunnelsens evangelium ” Et demokrati er en stat hvor den frie meningsutveksling ikke ender med en begravelse. Kapitalismens nedarvede last er den ulike fordeling av godene, Sosialismens nedarvede dyd er en lik fordeling av elendigheten.
Arkivert
Oliver Stonheg
27.01.2018 kl 13:37 509


Fool on the hill.

Et av verdens rikeste land plyndrer sin egen befolkning, for en skam. Verdens rikeste land i form av både råvar og idioter. Ole/gass raffinert til bensin, betaler vi som eiere i dette fantastiske "demokrati og folkestyret" mest av alle i hele verden, for å nyttiggjøre oss ut av.

Betalingen (verdi/pris) skjer via en papirfille staten omtaler for «penger"? Som med med våre egne råvarer og energi blir produsert til penger i Frankrike, dette for å spare budsjett "penger" her i klovneriket Norge. Det hele fraktes frem og tilbake, med vår egen olje som drivstoff?

Tenk, staten (folkestyret, demokrati og kongedømmet) kan mangle noe, staten selv får tilvirket/trykket i Frankrike, for å spare penger her i klovneriket? Du Snakker for noen tullinger.
Arkivert
Fornybar'n
15.02.2018 kl 21:56 476

8138 (Har altså sunket med 500 mrd. på snaue to måneder, uten at dette er omtalt i media).
Olje 64,53
$ 7,76
€ 9,70
£ 10,94
SEK 97.86
Yen 7,31
DJ 25162
Nasdaq 7251
Euronext100 1011
Dax 12352

Det burde være mere fokus på forvaltningen av fondet. Dette med å selge litt, og kjøpe litt. Gå ut litt i kontanter for en periode osv.
Evt. shorte hvis dette er tillatt og tilrådelig å gjøre prinsipielt.

Plukke de rette aksjene. Man har enorme fordeler ved å være stor, har stordriftsfordeler ved å kunne være topp informert osv. Man må inneha en betydelig kompetansebase så lenge som man har holdt på.

Og vi burde få svar på hvorfor fondsverdien har sunket med 500 milliarder. Se 21. desember. 8642 - 8138 = 504


Det er viktig med overvåking av fondet. Og forklaringer på hva som egentlig foregår.
Redigert 15.02.2018 kl 22:01 Arkivert
exian
02.03.2018 kl 12:00 400

Fondet står nå i 8050. Over 550 ned på drøyt 2 mnd.
Arkivert
Oliver Stonheg
02.03.2018 kl 12:35 396


Vekslet inn i Mikke Mus penger, har da fondet økt størrelse?
Arkivert
exian
22.03.2018 kl 01:11 347

8050
olje 69,82
$ 7,69
€ 9,49
£ 10,87
SEK 93,86
ose 805
Y 7,25
_______________________________
Tall fra 21.12.17 :

8642

Olje 64,50
$ 8,41
€ 9,98
£ 11,24
SEK 100,07
__________________________________
Oppsummering :
Fondet ned 592 mrd. kr. på 3 måneder.
Olje opp 5,32 $ pr. fat.
$ ned 72 cent
€ ned 49 cent
£ ned 37 pence
SEK ned 6,21 kr.

592 mrd. kr. er mye ned. Hvor er manøvrering i forhold til dette ?
Redigert 22.03.2018 kl 01:19 Arkivert
exian
30.04.2018 kl 20:09 253

Fondet passerte 9000 mrd. SEK på fredag.

I dag 9096 mrd SEK 8316/0,9142 = 9096.

Fondet var en god del ned for omlag 1 mnd. siden. Synes å bedre seg noe nå.

Bare en artighet å måle i SEK. SEK far falt en del siste måneder.

Arkivert
exian
01.05.2018 kl 17:33 225

Artig målestokk med SEK

I dag :
8332/0,9130 = 9126
Arkivert
exian
01.05.2018 kl 23:08 201

Sist torsdag var fondet såvidt huskes på ca 8985 mrd. SEK. Etter nylig å ha steget en del.

Nå 9145 mrd. SEK
8356/0,9137 = 9145

Dvs. opp ca 160 mrd SEK på 5 dager. Vi ønsker god forvaly\tning videre. Og at man har likvide aksjeposter så man KAN bevege seg raskt om nødvendig.

Da kan fondet umulig synke mye.

Og hva med shortemuligheter om markedet plutselig skulle falle mye ?
Arkivert
exian
02.05.2018 kl 16:35 164

8376/0,9092 = 9208

Du hvor det går.
Arkivert
exian
14.05.2018 kl 21:42 87

https://e24.no/boers-og-finans/oljefondet/kan-unngaa-uttak-fra-oljefondet-for-foerste-gang-siden-2015/24333295

Nå bør planen være å oppnå størrelse på fondet, og oppnå bedre prosentvis avkastning.
God og aktiv forvaltning er viktig.

Da får vi bragt oss i en vesentlig bedre stilling. Og bli nøyere med hva vi bruker penger på. At pengene anvendes for å bygge opp samfunnet. At investeringene i samfunnet også gir avkastning. Ved. f.eks. nye høyfarts toglinjer og moderne veier dimensjonert for 130, med fartsgrenseskilt 110 som om 7 - 9 år økes til 120. Og som er digitale og endrer seg etter føreforholdene.

Fondet nå 8414. Equinor ca 720.

Arkivert
Arkivert Til toppen