Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

fattigstakkar
16.10.2017 kl 14:10
4709

Dette er en arkivert tråd!
Lavrenteregimet varer så overraskende lenge at forrige tråd ble full.

http://e24.no/privat/laan/eksperter-varsler-ny-rentekrig/24164101

Interessant graf i artikkelen som viser at bankene har høyere utlånsmargin enn på lenge, samtidig som Nibor er rekordlav. Ekspertene tror flere banker følger på når Danske Bank har åpnet ballet.

Den tyske tiåringen faller vider i dag og er nå nede på 0,385. For de av oss som er opptatt av teknisk analyse er den i ferd med å danne en hode-skulder-formasjon som åpner for fall ned mot 0,1 om det slår til.

Jeg spådde det samme da NIBOR dannet en HS-formasjon i vår, og der gikk target inn, til tross for at det virket usannsynlig den gang.

"Innlegg av: fattigstakkar (08.05.17 14:11 ), lest 4178 ganger
RE^1: Men rentebunnen var ikke bak oss
Denne tråden fortjener en plass i solen. Ny ATL to måneder etter den forrige bunnoteringen. Rentegrafen har brutt ned gjennom halslinjen i en HS-formasjon så i henhold til klassisk TA-teori er det stor sjanse for ytterligere 10 punkters fall.

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/list/nibor/quotelist"

Forrige tråd: http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2372562&filter=off
Redigert 16.10.2017 kl 14:14 Arkivert
Bankerått
16.10.2017 kl 14:18
2955

Tyske tiåringen faller antakelig fordi det er bråk i Spania. Ble jo negativ under Brexit-avstemningen. Har vanskelig for å trekke noe positivt ut av det.
Redigert 16.10.2017 kl 14:20 Arkivert
fattigstakkar
30.10.2017 kl 08:19
2831

Blir ingen renteoppgang om denne trenden fortsetter. Jeg tror nedgangen kan knyttes til at nordmenn føler seg litt mindre rike når boligformuen reduseres måned for måned. NB kommer ikke til å kutte renta for å redde utbyggere eller holde boligprisene oppe, men de kommer til å bruke rentevåpenet for å holde økonomien i gang, og det blir større behov for det når den ikke lenger får drahjelp fra boligmarkedet. Boligmarkedet har så langt ført til at Norge har hatt høyere rente enn vi ellers ville hatt. Nå reduseres NBs bekymring for en boligboble, og de kan derfor sette renta der de mener den bør være med tanke på norsk økonomi. Nå skjer det tegn til renteøkninger i verden rundt oss, så det skal litt til at Norge setter ned rentene mens andre forbereder seg på å gå motsatt vei, men det skal ikke utelukkes helt. Det mest sannsynlige er nok at rentene blir liggende på dagens nivå lenger enn de ellers ville gjort.

https://e24.no/makro-og-politikk/ssb/nok-en-maaned-med-fall-i-detaljomsetningen/24174981
Arkivert
MH77
30.10.2017 kl 09:15
2808

Blir spennende å se hvordan gjeldsveksten utvikler seg. Foreløpig er den altfor høy.
Arkivert
fattigstakkar
03.11.2017 kl 11:42
2727

Nå får du 1,85% rente hvis du har belåning under 50%.
https://www.dn.no/privat/2017/11/02/1122/Privatokonomi/-det-ma-vel-vaere-norges-laveste-rente
Arkivert
fattigstakkar
03.11.2017 kl 12:18
2699

Det begynner endelig å skje noe i lånemarkedet. Kunder finner seg ikke i å bli utnyttet lenger og bytter til dit de får lavest rente. Det tror jeg får storbankene til å bevege seg også. Etter hvert.

https://www.dn.no/nyheter/2017/11/02/2054/Finans/danske-bank-har-ko-av-nye-lanesokere
Arkivert
kator
03.11.2017 kl 12:29
2680

Få ting går mer i sykluser enn bankenes lyst på nye kunder/lån.

Har sett det utallige ganger - jeg tror vi nå er på vei inn i en periode med mye sterkere konkurranse - aller mest fordi selv den ekstremt depressive sjefen i Finanstilsynet sliter med å pålegge bankene enda høyere egenkapitalkrav - norske banker er kapitalisert særdeles bra i forhold til feks banker i Sverige og Danmark.

Da flyttes fokus i mange banker fra å oppfylle kapitalkrav til kunder. Boliglån isolert er ikke så fantastisk interessant inntjeningsmessig, men er det viktigste limet for å dytte på forsikringer, fond, pensjoner, IPS og annen "elendighet".

Tror jeg.
Arkivert
Bankerått
03.11.2017 kl 12:49
2670

Jeg tror ikke bankene er så lystne på en rentekrig. De hefter overfor sentralbanken og hverandre for den dramatisk økende pengemengden M2 og kreditten til publikum K2, mens fortjenesten per utlånt krone har stupt i forhold til hvordan det var for noen år siden.

Dersom boligprisene fortsetter å falle blir dette ytterst sårbart for dem, og dersom i tillegg, Gud forby, folk (og ikke minst bedrifter) skulle få problemer med å betale lånene, så vil NB og staten gå måtte inn med mer sikkerhet ellers blir det 1987 om igjen. Men jeg har ikke dannet meg en oppfatning av at Siv Jensen er bankenes beste venn, slik Sigbjørn Johnsen var.

Noen banker vil kanskje til og med se på det som en lettelse at noen tungt belånte kunder forsvinner.
Redigert 03.11.2017 kl 12:52 Arkivert
fattigstakkar
03.11.2017 kl 13:09
2642

Den lille delen av lånekundene som har lånt over pipa og blitt risikofylte kunder for bankene blir naturlignok ikke lokket over til andre banker. Men den store andelen lånekunder med god sikkerhet bør det bli mer konkurranse om. Se DN-artikkelen som viser at de med best sikkerhet betaler høyest rente. Det er jo galematias.
Arkivert
Bankerått
03.11.2017 kl 13:50
2627

Jeg er enig i at det er potensiale for enkeltkunder i å få bedre vilkår. De med best økonomi er jo også de som bryr seg minst om å spare inn der de kan. Så tallene er ikke så overraskende.

Men at banker setter i gang en rentekrig for å prøve å lokke til seg hverandres kunder, har jeg mine tvil om. Dette er ikke en tid for porteføljeekspansjon. Da må en av de store bankene prøve først, og lykkes til en viss grad.

Har mine tvil til at dette blir en bred kampanje, dette vil sannsynligvis både starte og ende med en case-til-case vurdering.
Arkivert
kator
03.11.2017 kl 14:06
2615

Bankerått, siden du tydeligvis kan endel om dette - og er bekymret for utviklingen - stemmer dine tall med dette ?

LTV for DNB Boligkreditts portefølje pr. 30.6.2017 (lån i forhold til underliggende verdier) ca 52% ?

I så fall relativt solide marginer før dette blir en problemstilling..


Arkivert
Bankerått
03.11.2017 kl 15:11
2620

Godt spørsmål, kator. Nå skal jeg ikke si at jeg kan så ekstremt mye om dette. Kan litt makroøkonomi, økonomisk historie, juss, og skriver utifra det. Jeg snakker om inntjening per utlånt krone.

Jeg har ikke fulgt med så nøye på tall, men siden du nevner LTV, så gir total LTV et øyeblikksbilde, men har sine svakheter. Husk at LTV for bankene er

LTV= lån / (tidl. boligverdi - nåværende boligverdi)

Dvs. ved et boligprisfall på f.eks. 20 prosent, vil den nye LTV-en være 25 prosent høyere, ved 40 prosent prisfall øker den med 67% og ved 50 prosent prisfall vil den øke med 100%.

Boliglån har lange løpetider. En så stor bank som DNB har både nye og gamle lån. Gamle lån og rask prisvekst bidrar til god LTV, og motsatt. Pga. rentefallet er de nye lånene mye, mye større enn de gamle, samtidig som at bankene tjener mindre på dem, og prissvingninger gi store utslag.

Man må se på sårbarheten fordelt på kundegrupper.

Bl.a. derfor så tror jeg at bankene ikke er særlig sugne på rentekrig i et lavrentescenario med usikkerhet rundt boligprisene.
Redigert 03.11.2017 kl 15:25 Arkivert
Onkel_S
03.11.2017 kl 15:16
2603

Noen ser da i hvert fall ut til å være sugne på lånekunder med stor sikkerhet
(dvs vi "feite" sen-trettiåringer i 'dagens dessertgenerasjon' som aldri har opplevd prisfall (bortsett fra 2007-08, og 2013) og eldre -)
Arkivert
Bankerått
03.11.2017 kl 15:36
2585

elt sikkert, Onkel_S, men hvordan skal de formidle det i en kampanje?
Arkivert
fattigstakkar
03.11.2017 kl 16:38
2556

Bankerått,
Er det ikke akkurat det Sparebank Øst gjør nå? Ved å reklamere med at de kutter renta enda mer for de med aller best sikkerhet sikter de jo på å ta en stor del av dette markedet.
Arkivert
kator
03.11.2017 kl 16:50
2533

Ja - det er interessant å se på helheten. Det er det långiverne til DnB Boligkreditt gjør (obligasjoner/sertifikater) og har krav til at porteføljen skal ligge innenfor xx% av LTV og som jeg tror de må rapportere på kvartalsvis basis - det er ikke slik at lån blir flyttet frem og tilbake mellom bank og kredittforetak og gir DnB konsernet høyere fundingkostnader. Bare det som var mitt lille poeng.
Arkivert
fattigstakkar
03.11.2017 kl 16:51
2547

Etter å ha korrigert litt opp et par uker, har NIBOR igjen vendt nesa ned, og noterte i dag ny bunnotering med 0,77. Den snarlige renteoppgangen var visst ikke så snarlig likevel?
Arkivert
Bankerått
03.11.2017 kl 16:53
2543

fattigstakkar

SP øst har drevet boligkreditt.no i mange år. Jeg har ikke sett noen kampanje fra dem nå? Men mulig jeg ikke har fått den med meg.

Det er ingen sjakktrekk å reklamere bredt for noe som kunder flest ikke kan få. Men at bankene vil prøve å få flere kunder med god sikkerhet på eksisterende lån over til seg, ja godt mulig.

Det vil dog ikke påvirke boligprisene noe særlig, tror jeg.
Arkivert
Bankerått
03.11.2017 kl 17:51
2514

fattigstakkar

Jeg synes det er noe mystisk over hele Nibor. Stemmer den med virkeligheten?

Finans Norge

"Nibor beregnes som et gjennomsnitt av hva Nibor-bankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. Rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler."

Beregningen av Nibor baserer seg som kjent på dollarrente regnet ut av meglerhuset Carl Kliem i Frankfurt (som ikke er offentlig) + det de norske bankene forventer vil koste å kjøpe og selge dollar visse perioder fram i tid.

Nå som sentralbanken i USA øker rentene og planlegger å avvikle QE så skjønner jeg ikke at Nibor ikke øker.

Men mulig det er bare jeg som er dum.
Arkivert
Onkel_S
03.11.2017 kl 20:49
2477

Gjennomsnittlig belåning på en norsk bolig er ca 42%. Så en firholdsvis stor gruppe vil ligge på 50% eller mindre (antatt galvparten av disse er gjeldfri).
Arkivert
fattigstakkar
03.11.2017 kl 23:09
2423

Bankerått,
Hvis du synes nibor er mistenkelig er du veldig konspiratorisk. Hva er argumentene for det?
Arkivert
Bankerått
04.11.2017 kl 10:34
2366

fattigstakkar

Jeg er ikke konspiratorisk.
Jeg har bare aldri forstått bevegelsene til Nibor utifra måten den fastsettes på. Finans Norge skriver at "rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler", det er altså et rent hypotetisk tall. Jeg skulle gjerne ha visst hvor godt den stemmer overens med bankenes reelle finansieringskostnader, men jeg vet ikke hvordan jeg skal finne ut av det, kanskje noen nerder her vet.
Arkivert
petrol
04.11.2017 kl 10:45
2344

Nibor (norwegian interbank offered rate) er ikke et hypotetisk nivå. Nibor rente reflekterer bankenes pris på innlån i interbankmarkedet. Kall det gjerne marginal innlånskost.
Arkivert
fattigstakkar
07.11.2017 kl 14:29
2279

y ATL for Nibor, 0,75
Arkivert
fattigstakkar
08.11.2017 kl 10:30
2263

En skal være svært forsiktig med å være bombastisk i rentespådommer. Når ekspertene klør seg i hodet over en nibor rente som faller til nye bunnoteringer, bør nok noen og hver være ydmyke til at her er det mange ukjente i ligningen. Interessant at vi er i ferd med å frikoples fra renteutviklingen i USA i større grad enn før.

https://e24.no/makro-og-politikk/renter/rekordlav-pengemarkedsrente-overrasker-eksperter/24181160
Arkivert
Bankerått
08.11.2017 kl 13:28
2284

Jeg har i det siste prøvd å forstå mer hvordan nibor fastsettes, men ser nå det er jaggu ikke mange som vet, og det et mye skjønn. Til og med panelbankenes anslag spriker (derfor fjernes den høyeste og laveste summen, som i hoppbakken)

Nibor styres mye av tilgjengeligheten på dollar (som vil gå ned når sentralbanken strammer inn på QEs og setter renta opp - som drar opp nibor) og prisen på dollar i forhold til euro. Men på kort sikt (3mnd) vil nibor gå ned først, tror jeg, pga bankene får fortjeneste i starten.. så langt jeg har skjønt :-P Kanskje derfor den har gått ned i det siste.

I tillegg har du risikopåslaget knyttet til euro - hvor sunn EU-økonomien er, jo sunnere, jo lavere påslag, og lavere nibor. Feks. hvis sentralbankreservene øker pga en avvikling av QE, blir risikoen mindre. Grunn nmr 2 til at nibor har gått noe ned? Men det er i stor grad basert på stemningen blant investorer i EU.

Så har du likviditeten i norske banker. Blir den dårligere, trekker det nibor opp, med mindre NB setter ned styringsrenta.

Bevegelsene i den norske styringsrenta er rimelig direkte overførbare til nibor.
Arkivert
§§§§§
08.11.2017 kl 13:47
2254

Bankerått,

NIBOR er den renta bankene seg imellom låner hverandre penger(Interbank rente). Så kort fortalt betyr det at til lavere NIBOR er til mer tillit har bankene seg i mellom(liten risk lav nibor). Ellers er du inne på noe hvordan fastsettelsen av Nibor blir gjort på. Grunnlag er styringsrentene til sentralbankene og tradisjonelt Libor(interbank renta i UK).

Også kan vi ta den litt videre...sentralbankene over hele verden har i snart ti år drevet rentenivået nedover ved å kjøpe opp all dritt som bankene hadde/har av eiendeler også kalt QE. Samtidig har de satt renta til minus som betyr at driver du bank og parkere penger i "sentralbanken" får du negativ avkastning, alternativet da er å sitte på de men det gir jo heller ingen forretning...så når sentralbanken har kjøpt all dritt i balansen og bankene sitter med mye cash blir de "tvunget" til å sette kapitalen i arbeid om de vil ha noe som helst avkastning og når mengden er stor nok blir prisen lav...så har du statsobligasjoner(finansiering av staten mot en godtgjørelse(rente)). Denne renten som skulle vært markedsstyrt har bare blitt tull mange steder da sentralbankene kjøper rubbet til latterlig lave renter. Altså sentralbankene kjøper nesten all gjeld statene legger ut for salg til en latterlig lav rente også kalt pengetrykking da en sentralbank for alle praktiske formål er en del av staten.
Redigert 08.11.2017 kl 14:12 Arkivert
Bankerått
08.11.2017 kl 14:15
2239

Skal lese nøyere det du skriver.

Jeg vet dog at volumet på interbank-transaksjonene i Norge er veldig lav, så jeg vet ikke i hvor stor grad nibor gjenspeiler tilliten de norske bankene seg i mellom.

Og ja, jeg er enig i at rentene på statsobligasjoner er blitt latterlig lave, derfor er jeg imot å bruke dem som predikering på hvordan styringsrentene kommer til å bli i fremtiden.

Den vestlige seddelpressa kommer til å få konsekvenser, men vanskelig å si når.
Redigert 08.11.2017 kl 14:22 Arkivert
§§§§§
08.11.2017 kl 14:23
2210

Nei vel men ta en titt på hva som skjedde med interbank rentene og korte renter under finanskrisen. Men du kjenner vel tilliten til bankene seg i mellom bedre enn bankene selv?

edit: Jeg forsvarer ikke systemet, tvert om jeg synes det er galskap, og ja før eller siden går det galt. Men å predikere en snarlig rente eksplosjon er ikke realistisk. Japan har holdt på i 30 år....
Redigert 08.11.2017 kl 14:31 Arkivert
Bankerått
08.11.2017 kl 14:58
2189

Snarlig? Har jo pågått i 10 år nå. Jeg tipper innen 5-6 år.

Japan er spesielt, de har en enorm statsgjeld, en homogen befolkning som er glad i å spare, stadig eldre befolkning og svært lav innvandring. Renta er negativ og sentralbanken er bundet på hender og føtter.
Arkivert
§§§§§
08.11.2017 kl 15:21
2179

Bankerått,

Så du tror ikke USA og Europa kan få høy gjeld og en aldrene befolkning...ta en titt på den demografiske utviklingen, eller hvordan tror du "et barns" politikken i Kina vil virke fremover?
Redigert 08.11.2017 kl 15:25 Arkivert
Bankerått
08.11.2017 kl 15:47
2189

Både EU, USA og Kina har langt lavere statsgjeld mot BNP og den har gått ned i EU sonen. De har mye større innvandring og potensiale for innvandring. Fødselstallene er heller ikke like ille som i Japan. Det er finansiell ustabilitet i Kina, det er sant.

Så nei, jeg tror ikke vi får en deflasjonsspiral i like stor grad som Japan. Mye av problemene skyldes zombiebanker holdt i live av sentralbanken som igjen holdt zombiebedrifter i live i årevis. De mistet sin konkurransekraft mens mye produksjon ble shippet utenlands.

Japan er dessuten egentlig konkurs, men det meste av statsgjelda er innenlands, noe som gjør at de kan styre den i stor grad selv og finansforetakene og folket er «snille» med staten pga ekstrem politisk stabilitet.

Så må du huske på at Japan sliter med ettervirkningen av mennesketshistoriets største boom n bust.
Redigert 08.11.2017 kl 15:49 Arkivert
§§§§§
08.11.2017 kl 16:03
2157

Nei nei så lenge de har lavere gjeld enn Japan og Zombie-land Hellas, Italia og Spania ikke regnes med så spretter nok renta opp, for de kan jo bare søke erstatning for nazi Tysklands ødeleggelse under krigen. Går så det griner men renta er minus 0,5% og Mario kjøper råtne papirer med begge henda...joda 8% boligrente innen 6 måneder er mitt tips...
Vel selv super Mario begynner å få problemer for han har råket opp for hva han kjøpe...
Redigert 08.11.2017 kl 16:05 Arkivert
Bankerått
08.11.2017 kl 17:43
2140

Super Mario rives i stykker i lag med hele eurosamarbeidet. Renta burde ha gått opp i flere land, mens andre er zombier og kan kanskje aldri reddes, selv ved massive QEs og negative renter i lang tid. Kun ved valutadevaluering har de en sjanse, men det kan de jo ikke. Disse landene er stuck helt til de får ryggrad og melder seg ut av eurosonen.

Hvordan dette skal ende, nei jeg vet ikke.
Arkivert
fattigstakkar
10.11.2017 kl 12:13
2082

Varsler at rentehevninger blir skjøvet fram i tid på bakgrunn av ny KPI-tall.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/11/Hva-har-konsumprisene-aa-si-for-renten
Arkivert
Bankerått
10.11.2017 kl 12:54
2057

Fattigstakkar

Flere av dem prøver å argumentere mot bedre vitende.

De fokuserer på at 12 månedersveksten i KPI er lav. Men det var ventet den skulle bli lav. Saken er at den er likevel høyere enn man trodde og øker - 12 månedersveksten var 1,1-1,2 i oktober, konsensus fra bankene var 1,0. NB la opp til 1,3 i løpet av november.

«Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets påpeker at månedsoppgangen i kjerneprisene på 0,3 prosent er den høyeste i oktober så langt tilbake som meglerhuset har tall.»

«Alt i alt vil kjerneinflasjonen trolig ende opp på den svake siden neste måned, men ikke mer enn, la oss si, 0,1-0,2 prosentpoeng. Med dagens kronekurs og oljepris er argumentet for en høyere rentebanen fortsatt sterkt», vedgår Erik Bruce i Nordea Markets.
Arkivert
fattigstakkar
10.11.2017 kl 13:02
2045

Bankerått,
Linken på forsiden til Hegnar er:
"Har aldri sett maken - tror renteøkning må vente enda lenger"

Enig i at artikkelen ikke er spesielt bra og at noen av de som er intervjuet har et mer nyansert syn.
Arkivert
Bankerått
10.11.2017 kl 14:44
2030

Først skrev de at "konsumprisene overrasker på oppsiden" :-D

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/11/Konsumprisene-overrasker-paa-oppsiden
Arkivert
fattigstakkar
13.11.2017 kl 17:30
1968

"Ulik utvikling
Det er først og fremst forskjellen i den økonomiske utviklingen her hjemme og internasjonalt som vil fortsette å tynge kronen i månedene fremover, ifølge meglerhuset:
Den globale veksten er sterkere og i mange industrialiserte land og regioner – som USA, Canada og etter hvert EU og Sverige – vil normaliseringen av rentenivået dominere agendaen i sentralbankene.
Her hjemme vil svake utsikter for utviklingen i boligmarkedet og ufordelaktig utvikling i innenlands inflasjon bidra til at det vil ta lengre tid før renten kommer opp enn det Norges Bank nå ser for seg.
– Vi venter at Norges Bank vil jevne ut rentebanen i flere steg, med oppstart i desember, skriver Swedbank-økonomene.
Mens mange av landene rundt oss vil rette oppmerksomheten mot å få opp renten, vil altså Norges Bank skyve renteøkningene ut i tid, ifølge prognosen."

https://www.dn.no/nyheter/2017/11/13/1030/Makrookonomi/meglerhus-utelukker-ikke-at-euroen-snart-vil-koste-ti-kroner
Arkivert
Bankerått
13.11.2017 kl 19:00
1950

fattigstakkar

Ha i mente at det er de samme folkene som spår en prisnedgang på 20 prosent på nye boliger i Oslo fra dagens nivå, og 20 prosent generelt fra toppen.
Arkivert
fattigstakkar
13.11.2017 kl 20:38
1929

Bankerått,
Godt poeng. De kan selvfølgelig treffe på begge deler, særlig hvis forskriften videreføres i en eller annen form.
Redigert 13.11.2017 kl 20:42 Arkivert
Bankerått
17.11.2017 kl 16:22
1883

ttps://www.dn.no/nyheter/2017/11/17/1334/Makrookonomi/kronesmell-rydder-vei-for-raskere-renteoppgan
Arkivert
fattigstakkar
17.11.2017 kl 16:35
1867

ens Nibor igjen falt til ny ATL i dag
Arkivert
Bankerått
17.11.2017 kl 18:20
1814

e svenske panelbankene drar nibor knallhardt ned av en eller annen grunn.

https://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/#/list/nibor/quotelis
Arkivert
MH77
18.11.2017 kl 14:35
1796

Fattigstakkar

Gjeldsveksten er fremdeles skyhøy, til tross for fallende boligpriser. Arbeidsledigheten faller raskt, og det er stor fare for at Norge vil oppleve en skrikende mangel på arbeidskraft når øst-europeerne ikke gidder å komme mer og oljenæringen kommer i gang igjen.

Dette tilsier økt inflasjon og høyere renter. Boligprisene må kraftig ned for å møte markedets betalingsevne og betalingsvilje. Norges bank er opptatt av gjeldsvekst, inflasjon og arbeidsledighet. Boligprisene tar de i utgangspunktet ikke hensyn til.
Arkivert
Onkel_S
21.11.2017 kl 13:10
1706

Du maå nesten få med denne, Fattigstakkar:

https://e24.no/boers-og-finans/renter/nytt-historisk-bunnivaa-for-pengemarkedsrenten/24191754
Arkivert
fattigstakkar
21.11.2017 kl 13:34
1704

Takk, sitter i Afrika med dårlig nett, så godt noen passer på :)
Arkivert
Passordet
22.11.2017 kl 12:41
1651

Personlig synes jeg det blir mest spennende å se hvor lenge usa kan beholde styringsrenten på over 1% om man starter å samtidig redusere balansen.

Om de starter å redusere balansen i usa neste år så tror jeg de må sette styringsrenten under 1% igjen allerede i 2020. Men mest sansynlig blir det vel heller et nytt krakk, enn en sakte nedsetting av rentene igjen om 2-3 år...

For løsningen etter neste krakk er vel allerede bestemt. Det blir borgerlønn... og det kan åpne ytterligere dører for økonomien på mange plan... (blockchain, konkurranse mellom rike og fattige land, turisme, boligmarked, timesharing på boliger etc etc) og dette vil sette fart på automatiseringen i samfunnet som i noen tiår nå har blitt holdt tilbake av konsulenter som bare ønsker å holde på egne jobber, og kutte kostnader med bare 1% av gangen...
Redigert 22.11.2017 kl 12:50 Arkivert
§§§§§
22.11.2017 kl 12:56
1611

Blir nok ingen borgerlønn når pyramiden rakner. Bedre med harde verdier som for eksempel noen utleieboliger...
Arkivert
§§§§§
22.11.2017 kl 13:14
1604

Vet ikke hvor lenge siden det var siden bilmekanikerne og andre hobby renteanalytikere begynte å predikere bratte rentebaner men det har vært en god stund(noen år). Og nå er de sikrere enn på lenge:). Helt uten skam og kunnskap leverer de hver eneste uke(uke etter uke) den samme renteprognosen. Sjokkrente kommer i morgen...men litt rart da at interbank renten er priset på ATL men de som faktisk låner penger til hverandre har sikkert ikke peiling!

edit: Og samtidig spår de superkrakk i eiendom. Som om det skulle være med på å presse renten OPP...
Redigert 22.11.2017 kl 13:17 Arkivert
Passordet
23.11.2017 kl 10:02
1578

Det har alltid finnest besserwissere. Interbankrenten er vel der for å gjøre det billigere hovedsakelig for kommuner og fylker å låne penger. Det er et tegn på at spiralen nedover med pengelettelser fortsetter. Og det vil den nok gjøre i lang tid fremover helt til det kollapser eller vi klarer en smertefri overgang til blockchainvalutta. Men historien tilsier at det vil komme et mindre krakk som får styringsrenten i usa ned 3-4 hakk før den tid også... hva det vil dreie seg om får tiden vise. Men skvisen vil presse det frem i en eller annen sektor.

Borgerlønn blir løsningen ettersom man ved siste korsvei prøvde seg på trickle down effekten. Den fungerte veldig sakte og dårlig. Japan prøvde så vidt helikopterpenger. Med bedre hell. I tillegg vet jeg at det har vert diskutert langt der oppe. Og borgerlønn har enorme konkurransemessige fordeler ettersom man da kan sette ned vanlige lønninger (eller ihvertfall ikke sette de opp). I tillegg vil effektiviseringen som vil gjøre både økonomer og dine bilentusiaster arbeidsledige presse frem lettere tilgang på penger blant de fattigste (økonomer vil snart være en del her) ettersom det gir mest samfunnsøkonomisk effekt og gir nye teknologier ben å stå på...

Har forresten troen på utleieboliger jeg også. Men ikke i all evighet. Men kanskje i 10-30 år til (stor usikkerhet ihht tidsrommet her). Høyere rente er nok bare å glemme... med mindre man går over til en blockchain valutta der penger beskattes... (den endelige løsningen)
Redigert 23.11.2017 kl 10:09 Arkivert
Arkivert Til toppen