PCIB - DET HANDLER OM TRO OG STATISTIKK

e-mannen
PCIB
13.10.2017 kl 01:32
10571

Dette er en arkivert tråd!
Da ingen meglerhus tar oppgaven med å analysere PCIB, gjør jeg nok et forsøk, med endel forandringer ift mine tidligere analyser, på bakgrunn av de seneste nyhetene fra selskapet, og diskusjoner med ledelsen i PCIB.

Analysen er først og fremst gjort med tanke på gallegangskreft (FimaChem), hvor de er kommet lengst, og hvor jeg mener sannsynligheten for å få innvilget en pivotal fase II er veldig stor. Jeg vil til slutt også gi en verdi på FimaVacc, fase I studie for påvising av T-celle respons i friske frivillige, til bruk for å forsterke terapeutiske vaksiner, men også kroniske sykdommer som hepatitt, malaria, influensa med flere, som PCIB mener deres teknologi kan få til å virke ennå bedre en det vaksinene gjør i dag. Initielle resultater viser økt t-celle respons, og de forsøker videre for å finne optimal dosering og riktig tid ift til lys (fimaporfin). FimaNac, som er det tredje området PCIB teknologien benyttes, legger jeg foreløpig ingen verdi i, da de 4 samarbeidspartnerene fortsatt er i pre klinisk, selv om vi også der har fått forlenget samarbeidsavtaler med to av selskapene, bl.a et av verdens 10 største pharma selskaper, som har tatt de pre kliniske studiene fra in vitro til in vivo (fra reagensrør til dyreforsøk).

Jeg bruker følgende link som forutsetning for prisingen PCIB kan ta for sin behandling ved evt markedsgodkjennelse. Den blir brukt av de fleste biotek analytikere når det gjelder orphan drugs. Jeg legger meg på median for å beholde en viss konservativitet, altså $155,125 pr behandling. Fordi gallegangskreft er såpass sjelden er det mulig å argumentere for ennå høyere prising, men tror de fleste kan akseptere dette som et utgangspunkt.

http://www.lifescicapital.com/analysis/orphan-drug-pricing/ (ref figur 1)


Jeg bruker følgende link for å bestemme LOA(sannsynligheten for markedsgodkjennelse),også brukt av mange analytikere, bl.a. DNB på NANO.

http://www.alterlab.org/teaching/BIOEN3070/papers/Hay_2014.pdf

For å bestemme LOA har jeg gått inn i tabell nr 9 "Phase success and LOA for drugs receiving a FDA SPA or Orphan Drug Designation." Forutsetningen her gir PCIB en LOA på 23%(Orphan oncology). Her er det også mulig å argumentere for en høyere prosent, men velger å holde en konservativ linje for å bevise at selv med disse forutsetningene er PCIB grovt underpriset i dag. NANO har f.eks 45% LOA i DNB analysen på bakgrunn av sterke kliniske data. PCIB har også meget sterke kliniske data i en indikasjon som ikke har noen godkjent behandling, som selvfølgelig er en fordel da de ved godkjenning vil få markedseksklusivitet på bakgrunn av ODD med 10 år i Europa og 7 år i USA.

Når det gjelder pasientgrunnlaget uttaler selskapet at det er ca 3000 årlig som er potensielle pasienter for behandling med FimaChem i Europa og USA. Det er det tallet jeg har operert med tidligere, men ledelsen har påpekt at det er lite sannsynlig at alle vil bli behandlet med FimaChem, både på grunn av pris, men selvfølgelig også tilgjengelighet til behandlingen, forsikringsordniger etc. Et sannsynlig antall vil i følge CEO Per Walday være ca halvparten, altså 1500 pasienter årlig. Oppsiden her ligger i at teknologien fungerer så bra at flere som kunne blitt operert, som idag er eneste kurative behandling, (men kun 1 av 3 får diagnosen så tidlig at dette er et alternativ), velger FimaChem fordi det er en risikabel operasjon!

Jeg går ikke i detaljer på hvor bra Fase I resultatene var, det gjør man enkelt ved å sjekke Q2 presentasjonen,

http://hugin.info/139147/R/2129728/813588.pdf

men for denne krefttypen er de enestående ift til alt annet, og det er også viktig å påpeke at de gjør en utvidet fase I studie for å få bekreftet muligheten for gjentagende behandlig, og varig tumor kontroll. Mange tror at de må vente på resultatene av den utvidete studien for å få en pivotal fase II, det medfører ikke riktighet. CEO Per Walday bekreftet i våre samtaler at de legger inn en eller flere behandlinger med FimaChem i søknaden om pivotal fase II. Derfor vil de ved å vise til både sikkerhet og effekt i den utvidete fase I studien, kunne bruke gjentagende behandliger i neste fase, og følgelig vil det derfor ikke være nødvendig å vente på resultatene fra denne studien for å få innvilget pivotal fase II. En løsning som er både kostnads- og tidsbesparende. De har vært i diskusjoner med EMA og FDA i lengere tid om riktig design av fase II, og virker trygge på at dette får de innvilget. Senest i dag på radforsk sin podcast

https://soundcloud.com/user-972208711 (tidlinje ca 21.00)

sier Per Walday at ved innvilgelse vil de samme forutsetningene for studien gjelde både i Europa og USA. Bare det at de har brukt så lang tid gir en god pekepinn på godkjent søknad om pivotal fase II, og den vil i så fall komme i løpet av 2017, mao i nær fremtid, og kanskje det endelige beviset investorer trenger for å se det skyhøye potensialet i PCIB ift dagens prising.Arkivert
e-mannen
13.10.2017 kl 01:32
7144

I nevnte podcast snakker Per om den nye Chief Medical Officer, Dr. Hans Olivecrona, som er hentet fra Swedish Orphan Biovitrum, en formidabel kapasitet, og et funn for PCIB. (Tidslinje ca 8.30). Jeg tror man tidlig etter fase I så muligheten for en pivotal fase II, og at de trengte en CMO for det endelige løpet mot godkjenning, og jeg er sikker på at en slik kapasitet ikke hadde forlatt en topp stilling, i Swedish Orphan Biovitrum(Mcap 32 milliarder SEK) til fordel for "lille" PCIB, hvis han ikke så hvilke muligheter teknologien har. Tror mange glemmer at det ikke er penger som driver slike mennesker, men anerkjennelsen, og gleden ved å gjøre en forskjell for mange mennesker som i dag har svært dårlige prognoser. Den muligheten ser han i PCIB.

Tidligere har PCIB uttalt mål om å inngå partnerskap. Jeg er ikke så sikker på at det er tilfellet lengere for gallegangskreft i EU og USA. Det er flere grunner til det, men den viktigste, er at en pivotal fase II ikke vil koste allverden, noe snøffelen dokumenterer i denne tråden på HO

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2412428

og som jeg må rette en stor takk til for å ha gjort meg oppmerksom på caset, PCIB!!

Ved en pivotal fase II vil verdiene i PCIB komme frem, og jeg er sikker på at de da vil hente pengene i en rettet emisjon for å få med seg investorerer/fond, med kompetanse innenfor biotech. De har en fullmakt fra GF på inntil 10%, altså 2,5 mill nye aksjer. Ved en aksjekurs på 50-100, henter de inn 125-250 mill med denne fullmakten. Mer en nok til å fullføre en pivotal fase II. Det er nettopp i avsluttende faser mange av life science fondene kommer inn. De betaler heller mer for en mindre andel av selskapet fordi risikoen er betydelig redusert. Jeg tror de vil gå for partnerskap for FimaChem i Asia, og resten av verden for gallegangskreft, pluss at en partner da vil få muligheten til å benytte teknologien til en rekke andre krefttyper som f.eks bukspyttkjertelkref,t o.a, som teknologien vil passe for, og som PCIB ikke har kapasitet til å gjøre!!!

VERDIVURDERING

Ser vi på PCIB, så kan vi anta at man i første omgang forholder seg til den markedsandelen PCIB mener er sannsynlig, 1500 behandlinger pr. år, i EU og Usa. Pris pr. behandlig $ 155,125!!!!

Årlig inntekt ( $ 7.90) 1 838 231 250 NOK!!!!!

Vi øker kostnadene til 300 millioner pr år.

Sitter igjen med drøye 1,5 MILLIARDER pr år!!!!!!

P/E verd,i konservativt til 15?

MCAP 22,5 Milliarder / LOA 23% = 5,175 MILLIARDER!!!!!!!

Deler på antall aksjer 24 986 890

PRIS PR AKSJE 207 NOK!!!!!!!!

PCIB sluttet torsdag 12/10 2017 på 22 NOK!!!!!!!!!

Du finner de på Oslo Axess under ticker PCIB.

AKSJONÆROVERSIKT

Aksjonær oversikt observasjoner. Kjetil Myrlid Aasen, en eminent statistiker, har drøye 5%,(øker stadig litt og litt), kjent for å ha tjent store penger i Betting industrien. En annen med teft for tall, Hans Michael Hansen har nettopp dukket opp med 221 623 aksjer. Erik Must sitter øverst med drøye 10%, som han har risikofritt etter nedsalget i forkant av emisjonen i desember 2016, pent håndverk!!!!!!!!!!

JEG HAR GJORT MATTELEKSA!!!!!!!!!!!!!

mvh

e-mannen

Arkivert
e-mannen
13.10.2017 kl 01:49
7072

eg glemte visst Fima Vacc
Arkivert
don_suger
13.10.2017 kl 02:08
7046

Det gjorde du -)

Ellers en flott oppsummering.

Et lite spørsmål angående de summene vi antar for bile duct behandlingen.

Pcib forsterker medisinen gemcitabine. Pcib har, såvidt jeg vet, ingen egen medisin. Hvis vi antar 155k$ per behandling for fimaCHEM vil da pcib sitte igjen med hele den summen eller må kaken deles med de som hadde patent eller har patent på gemcitabine?
Arkivert
aksjeNuben
13.10.2017 kl 02:27
7028

Takker for en flott vurdering av PCIB e-mannen

Hvor mye høyere kan en sette LOA(sannsynligheten for markedsgodkjennelse) ved godkjent pivotal fase II?

Så ved godkjent FimaChem for gallegangskreft
Så blir LOA 100% og verdien på PCIB MCAP 22,5 Milliarder delt på 24 986 890 aksjer.

900 pr aksje.

Har du eller andre noen formening om når FimaChem kan bli godkjent, ved godkjent pivotal fase II før Jul?

Kan en håpe på Høsten 2018 kanskje?
Redigert 13.10.2017 kl 02:29 Arkivert
gepard1
13.10.2017 kl 07:20
6916

vis PCIB skulle oppnaa saa mye som 50% Cr ved dobbel behandling, (oppnaadde 43% med en behandling), og kraftig livsforlengelse for brorparten av resten, for en sykdom (inoperabel gallegangskreft) som alle doer av. Tipper jeg medisinen blir godkjent rimelig kvikt. Uansett vet vi da at den vil bli godkjent.

Blir resultatene saa gode, vil vi helt sikkert bli informert om det I loepet av 2018. Det er mer enn ett aar siden fase I ble avsluttet, slik at jeg tror PCIB vil kjoere igang pivotal fase II saa raskt de bare kan etter godkjenningen som vil komme foer jul.

Noen som vet naar vi kan forvente og faa presentert prekliniske resulater for bukspyttkjertel kreft? (Vi vet de var igang med dette I England, I hvertfall fra og med mars 2017, antakeligvis tidligere.)
Redigert 13.10.2017 kl 07:57 Arkivert
SafeInvest
13.10.2017 kl 07:44
6887

Fin oppsummering e-mannen!

Forøvrig er det også meget interessant at hele to personer med høy kompetanse på statistikk og sannsynlighet troner på topp 20 og underbygger ditt resonnement om at dette dreier seg om statistikk(og sannsynlighet).Don_suger, gemcitabine er av patent, og heller ikke spesielt kostbart(se felleskatalogen).

https://www.felleskatalogen.no/medisin/gemcitabine-accord-accord-healthcare-577525
Redigert 15.10.2017 kl 21:31 Arkivert
Snøffelen
13.10.2017 kl 07:54
6842

En flott, gjennomarbeidet og konservativ analyse e-mannen!

Støtter den fullt ut.
Arkivert
liang
13.10.2017 kl 08:03
6818

Takker for meget god gjennomgang e-mannen.

Prisen på 207 nok/aksje er kun for gallegangs-kreft innen området fimaCHEM.
FimaVACC og FimaNAC kommer eventuelt i tillegg.

Likeså fremtidig potensiale innen andre sykdomsområder som det pr tiden forskes på .(Hepatitt , influensavaksine , etc)

Utrolig underpriset.
Arkivert
Bonusfrelst
13.10.2017 kl 08:07
6773

ror ikke e-mannen har mistet trua som det ble antydet for noen dager siden.. Her selges ingen aksjer til latterlig lav kur
Arkivert
Studenten86
13.10.2017 kl 08:14
6753

@aksjeNuben

I følge den tabellen e-mannen har benyttet på side 50 i linken:
http://www.alterlab.org/teaching/BIOEN3070/papers/Hay_2014.pdf

Blir pivotal fase 2 å endre til rundt 45%.

-------

Fin lesing e-mannen
Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 08:19
6728

Fint å bli minnet på galskapen i det hele. Når det gjelder LOA, er det flere forhold som taler for at den skal være mye høyere i Pcibs tilfelle. Særlig at gemcitabine som brukes er utprøvd i flere tiår. Selve lysingen og fimaporfin gjør bare at den hjelpes inn i cellene.
Redigert 13.10.2017 kl 08:26 Arkivert
Andor
13.10.2017 kl 08:29
6680

eget bra analyse men du glemte vel og regne med de kommende emisjons aksjene
Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 08:39
6659

Nei, det er hva kursen burde være i dag for at bettet ditt skulle gå i null i lengden. Når emisjonsaksjene kommer i spill for utregningen er LOA høyere.

En skal jo ha rabatt for om en legger til en LOA på kun 23 % er risikoen ganske stor. Men 1000 % er vel i det drøyeste laget. kansje 100 % hadde vært fair. Da burde kursen vært kr 100.
Redigert 13.10.2017 kl 09:25 Arkivert
FiloD
13.10.2017 kl 08:41
6638

Flott håndværk e-mannen

Støtter fulldt ut en super god og konservativ analyse.

Den synliggør jo galskaben i at Pcib har et MC på skarve 5-600 mio.
Arkivert
e-mannen
13.10.2017 kl 08:58
6580

For å synligjøre galskapen ennå mer FiloD, priser markedet i dag PCIB med skarve 2,44% LOA.
Arkivert
geoinvestor
13.10.2017 kl 09:03
6517

Flott gjennomgang e-mannen. Men har du tatt høyde for skatt av inntekt i regnestykket?
Arkivert
Otard
13.10.2017 kl 09:05
6499

Utrolig bra håndtverk e-mannen. Respekt!

Jeg snudde litt på regnestykket ditt og fant at fant at dersom vi sier at fimanac og fimavacc ikke er verd noen ting og at man kun regner med gallegang, så er anvendt LOA nå på 2,45% ved kr 22,-
Arkivert
Tåka
13.10.2017 kl 09:11
6442

flott, men se hva dere gjør med kursen, uff . no blir den dyrere )
Arkivert
Otard
13.10.2017 kl 09:13
6429

Så nå at du kom meg i forkjøpet med den utregnede galskapen e-mannen.
Arkivert
hartvigsen1
13.10.2017 kl 09:32
6328

Med en kurs på 50-100 ja. Og det før resultater av fase II foreligger?
Arkivert
stifinner
13.10.2017 kl 09:35
6321

Skjønner du statistikk, Hartvigsen?
Det virker ikke sånn.
Arkivert
SafeInvest
13.10.2017 kl 09:39
6272

God morgen Hartvigsen1!

Trodde du holdt deg til PHO om dagen? Da er dette feil tråd.


Innlegg av: hartvigsen1 (27.09.17 16:34 ), lest 1077 ganger
Ticker: PCIB
RE^3: PCIB: ODD innen 21 september? Klarer FDA sine egne frister?
Jeg tror det er bedre å hoppe over til opphavet(PHO) for å få fred i sjelen

Arkivert
FiloD
13.10.2017 kl 09:40
6298

Det er mange som ikke forstår at galskapen ikke er at Pcib burde har en kurs på 150-200.

Galskapen er at Pcib har en kurs på 20-30.
Arkivert
hartvigsen1
13.10.2017 kl 09:41
6272

Skjønner du hva rettet emisjon er, stifinner? Er det du som skal dra kursen opp mot 100?
Arkivert
Computum
13.10.2017 kl 09:42
6254

Hyggelig kursmål. Men E-mannen snakker om omsetning på 1.838.231.250 NOK.
Da snakker vi neppe 2018. Eller 2019.
Husk at her er de fleste ganske kortsiktige.
Hva er et realistisk kursmål med 0 i omsetning og inntekter først "langt nede i veien"?
Arkivert
Studenten86
13.10.2017 kl 09:44
6235

Har inntrykk av at markedets forhold til Risk/Reward gjør at LOA prising av biotek, blir mer lik en eksponentialfunksjon enn en lineær funksjon.

X = markedsverdi %
Y = LOA %

Dere prater om en tilnærming hvor Y=X, lineær tilnærming. 23% LOA = 23% markedsverdi.

Men vi ser altså at markedet gir nå bare 1/10 av dette. Om vi runder av LOA til 25% = 2,5% markedsverdi, og antar 100% LOA = 100% markedsverdi.
Kan tenke en eksponentialfunksjon som ligner på -10+(10*(1.025^x)) kanskje?
Redigert 13.10.2017 kl 09:56 Arkivert
hartvigsen1
13.10.2017 kl 09:51
6213

Først skal en bevise at dette virker, så skal en få markedtillatelse, så skal det markedsføres med betydelige summer, så skal en finne hospitaler der legene går for dette og det blir opprettet mottak, så skal de finne pasienter som har råd til behandlingen.
Finner en en partner tar denne 3/4.
Etter det kan en regne på inntekter og kurs
Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 09:52
6207

Tipper Hartivigsen reagerte på at de vil hente inn penger på en kurs mellom 50 og 100 når P2 er blitt innvilget.

Det har ikke noe å si for denne utregningen. Men det har noe å si for utvanningen og senere utregninger.

At kursen ikke skal være i minst kr 50 ved innvilget fase P2 er vel ikke rare sjansen. Kan ikke tenke meg at det skal by på noen problem. Om kursen er 50 ser jeg ikke bort i fra at noen vil være med til en emisjon satt høyere enn kursen.
Arkivert
SafeInvest
13.10.2017 kl 09:59
6135

Glad i å liste opp selvfølgeligheter du Hartvigsen1!)


Det du sier gjelder jo for absolutt alle farmasiselskaper og medisiner.
Redigert 13.10.2017 kl 10:00 Arkivert
hartvigsen1
13.10.2017 kl 09:59
6145

Flaksen
En må prøve å ta dette i rekkefølge. Å regne på noe som kanskje ikke eksisterer er bortkastet
Arkivert
SafeInvest
13.10.2017 kl 10:01
6127

Bare å ignorere Hartvigsen, Flaksegris.
Mannen forstår jo åpenbart ikke hva LOA betyr!

Han er fortsatt bitter over at ikke tegnet seg i emisjonen. Forståelig nok, det hadde jeg vært også!)
Redigert 18.10.2017 kl 09:11 Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 10:02
6112

Dette her trenger ikke å markedføres. Det er bare noen få spesialsykehus. Halvparten har forsikring. Så 1500 er nok mer riktig til å begynne med, før det blir behandling på noen av de som er opererbare. 25 % kommer an på når de kommer inn i løpet. Tar vi den til markedet selv blir den nok ganske mye høyere. Men salget vil gå av seg selv vi har eksklusivitet i 10 og 7 år.

Synes faktisk Pcib bør vurdere å ta salget selv. Det innebærer nok en emisjon. Men den vil nok gjøres til kurser over 200.
Arkivert
stifinner
13.10.2017 kl 10:18
6079

annsynlighetsregning er bare tull, hartvigsen?
Arkivert
stifinner
13.10.2017 kl 10:18
6073

Redigert 13.10.2017 kl 10:20 Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 11:01
6025

Her må jeg være uenig. Man må best prøve å regne sannsynligheten på noe som ikke eksisterer.

Du kan gjerne se på det som sprotsbetting. Bettingselskapet setter Odds selv om ingen vet resultatet av kampen. Men sannsynligheten kan en regne på.

Så god odds som du finner på at Pcib skal lykkes finner du ikke på noen sportsbettingplasser i hele verden.

Om det er 25 % for at Pcib lykkes vil du tjene så lenge kursen er 4 ganger større enn i dag. Du bør altså satse om odsen er større eller kursen vil bli større enn 4 ganger for å gå i pluss i lengden.

Så om kursen ved suksess er mer enn 90 kr bør du satse så sant sannsynligheten er 25 %.

Selv mener jeg Oddsen for sukksess er uforholdsmesssig mye større enn 25 % og at kursen vil være uforholdsmessig mye mer enn kr 90. Derfor er jeg uforholdsmessig stor del av porteføljen i Pcib.
Redigert 13.10.2017 kl 11:07 Arkivert
Ebit
13.10.2017 kl 11:12
5890

Dette innlegget har blitt slettet
Arkivert
Rola
13.10.2017 kl 11:59
5869

e-mannen, snøffelen, FiloD og et par andre er en gave for biotek interesserte på forumet. Ikke minst er de seriøse og konservative.

Klyper meg stadig over at LOA idag er ca 2%, ved analysen LOA på ca 20% har du verdier mot 250kr per aksje. Helt utrolig. Litt NANO følelse nå da den gikk tilnærmet 10 ganger på veldig kort tid.

Takk for at dere som har stor kompetanse deler med oss amatører og ikke minst at dere er seriøse.
Arkivert
Rola
13.10.2017 kl 12:02
5858

Litt på siden, men kan det være at investorer som kan være i samtaler med PCIB om rettet emisjon ved mulig pivotal fase II forsøker å holde kursen her "nede". Basert på analysen er kursen så langt fra andre selskapers verdier innen biotek at en kan lure??
Arkivert
Rola
13.10.2017 kl 12:05
5865

Ett spm

LOA nå litt over 2% mao ingen tror PCIB får innvilget pivotal fase II
LOA på litt over 20% kursmål over 200kr.

Mao ved innvilgelse av pivotal fase II kursmål over 1000kr!!
Arkivert
Rola
13.10.2017 kl 12:10
5859

Noen har nevnt det tidligere, men spør igjen. PCIB er det norske biotekselskap som kan ha et produkt klart for salg i markedet desidert tidligst av alle norske selskap. Og innen 12 mnd? Forutsetter innvilget pivotal fase II i 2017.

I så fall hvorfor da laveste mcap med så solid margin???
Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 12:18
5783

Nei, P2 er ingen garanti for suksess, sannsynnligheten er bare ansett til å være mye større,45%. Så om en mener kursen ved suksess skal være 900 bør kursen i teorien kursen være kr 405 i et perfekt marked ved innvilgelse av P2.

Men LOA på 2.5 prosent er helt tullete særlig når en vet at den er betydelig høyere for medisiner som har fått Odd enn ellers. DNB økte LOA-en til Nano fra 20 til 30 når de fikk ODD i fjor på denne tiden da Nano sto i 40 kr.
Redigert 13.10.2017 kl 12:21 Arkivert
Rola
13.10.2017 kl 12:25
5704

Takk flaksegrisen.

400 er langt unna 20kr. Spennende tider for norsk biotek. Dette kan bli Norges nye olje. Det er vel slik at Norge innen denne forskningen ligger 10-20 år foran andre? Radiumhospital og Oslo Cancer Clusteret??
Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 12:50
5630

Tvilsomt. Om de får AA Og Prime mm skal det innrulleres også. Her har Pbib fordel siden de ikke har konkurranse om pasientene. Men det vil ta tid uansett. Så har du selve studien. Den går også fortere enn for andre selskap siden gjennomsnittlig overlevelse er kort. En eller annen gang i 2019. Ting pleier jo å ta tid, så skal vi tippe H 2019. Vi ligger vel etter Nano foreløpig men det er ikke umulig å ta dem igjen.
Redigert 13.10.2017 kl 12:54 Arkivert
TyrionIV
13.10.2017 kl 13:59
5487

Nano fikk ODD lenge før i fjor..
Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 14:04
5460

ry, Justeringen for LOA-en ble justert i fjor.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2016/10/Dobler-i-Nordic-Nanovecto
Arkivert
SafeInvest
13.10.2017 kl 14:14
5432

Hva DNB skrev om ODD og Nano. Bør gjelde for Pcib også!


- Kraftig reprising

''DNB Markets har ikke gjort spesifikke endringer av sine underliggende estimater for selskapet, men har tatt en ny titt på sin LOA (Likelihood of Approval - sannsynlighet for godkjennelse) og gjort en vurdering ut fra «orphan drug»- perspektivet.

- Vi finner at «orphan drugs» generelt har betydelig høyere LOA enn «non-orphan drugs», og basert på tilgjengelige tall for onkologiske «orphan drugs» (onkologi = studier og behandling av svulster), har vi økt vår LOA fra 20 til 30 prosent. Dette trigger en kraftig reprising av selskapet, skriver meglerhuset.''


http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2016/10/Dobler-i-Nordic-Nanovector
Sunn fornuft tilsier at LOA for PCIB skal økes også etter innvilget ODD!
I tillegg venter spennde data fra 6-12 pasienter med gjentatt behandling med fimaChem, en stor trigger der også.
Redigert 13.10.2017 kl 18:21 Arkivert
hartvigsen1
13.10.2017 kl 14:19
5392

I sport/fotball vet man at lagene i aller fleste tilfeller kommer på banen.
Derfor kan en sette odds.
Arkivert
hartvigsen1
13.10.2017 kl 14:21
5369

ar ikke sagt det, stifinner.
Arkivert
flaksegrisen
13.10.2017 kl 14:25
5402

Hartviksen. Du er morsom. "Vet at lagene kommer på banen". Vil du utdype den litt. Mener du det du skriver eller prøver du å være morsom. Ble litt usikker.
Arkivert
nextmove
13.10.2017 kl 15:05
5338

Mange takk, e-mannen, for en grundig og forbilledlig veldokumentert analyse. Jeg er enig med Snøffelen og FiloD i at analysen er konservativ, men du underbygger godt at du velger konservative størrelser.

Noen få kommentarer til analysen:

1. Når du viser til figuren i LifeSciCapital-artikkelen, mener jeg vi trygt bør kunne trekke ut produkter med prevalens over 10 000 tilfeller per år. Fra og med 10 000 og ned til de aller mest sjeldne teller jeg i overkant av 30 produkter. Da havner medianen plutselig like under 300 000 USD.

2. Verdien for LOA - der vi nå står - ligger på generisk grunnlag der artikkelen fra Nature (seinere fritt publisert av alterlab.org) viser. Vi vil nok, hver enkelt av oss, ha en tilbøyelighet til å plusse på en god del på subjektivt grunnlag. (Mal apropos er det flere hyppige skribenter på NANO-tråder som er klippefast i trua på at LOA for Betalutin i dag ligger mellom 90 og 95. Dem om det.) Støtter derfor fullt ut at du benytter den generiske verdien. Så er det stort sett bare å doble anslaget den dagen PCIB får klarsignal for å gjennomføre pivotal fase 2.

3. Sjølsagt er det, som ledelsen sjøl har påpekt, klokt å anta at langt fra alle som får en slik diagnose (gallegangskreft) vil få behandling med Amphinex. Tilgjengelighet, refusjons- og forsikringsordninger og ulike helseøkonomiske prioriteringer fra land til land vil bety at svært mange ikke vil får tilbudet. Her tror jeg også dessverre at medisinsk konservatisme og stahet vil gjøre seg gjeldende lenge etter at produktet er i markedet.

4. Spørsmålet om hvordan pivotal fase 2 vil bli finansiert, passer gjerne best å følge opp på en annen tråd. Imidlertid har jeg forstått det slik at styret, nokså snart etter at GO-signal for pivotal fase 2 er gitt, vil kunngjøre hva en går for.

Men i det aktuelle avsnittet skriver du at en partner for det asiatiske markedet (+ ROW) "vil få muligheten til å benytte teknologien til en rekke andre krefttyper som f.eks. bukspyttkjertelkreft o.a. som teknologien vil passe for, og som PCIB ikke har kapasitet til å gjøre!!!"

Det siste tviler jeg sterkt på vil bli utfallet. I så fall skal det koste VELDIG MYE. Spissformulert: Hvor mange titalls milliarder kroner skal Takeda måtte betale for en sånn deal?
Redigert 13.10.2017 kl 16:58 Arkivert
Arkivert Til toppen