NAV og finansiering

pålern
SOFF
12.10.2017 kl 12:34
1161

Dette er en arkivert tråd!
Er det noen som vet hvilken net asset value forskjellige meglerhus opererer med for SOFF?

Selskapet rapporterer selv å ha cash til drift og finanskost ut 2021 (avdrag redusert til 10% av det opprinnelige). Jeg vet ikke hva slags rateestimater SOFF legger til grunn i sine beregninger. Men ser det som usannsynlig at selskapet går konk eller trenger en emisjon før 2020/2021 med mindre markedet blir MYE dårligere ennd et var i 2Q17.

Ellers tror jeg det er viktig at man tenker på at både FAR og DSS er "non-recourse" finansiert. Dvs at banker og obligasjonseiere av gjeld i gamle FAR og DSS ikke har noen claims på assets i gamle Solstad. Det ville selvfølgelig vært mye bedre for kreditorene til FAR og DSS å få eksponert sine posisjoner også mot subsea flåten til Solstad (som fremdeles tjener godt med penger). Derfor tror jeg det er mulighet for stor verdiskapning for aksjonærer dersom de holdingselskapene under Solstad konsolideres opp i en gruppe - mao at bankene tar en haircut i en eller annen form mot at de får bedre asset backing. Siden det ikke har vært mye info om denne muligheten, men at Lars Peder samtidig "stresset" non-recourse faktumet under 2Q17 presentasjonen, får meg til å tro at det pågår diskusjoner med bankene.

I tillegg er jo ledelsen konsolidert for gruppen nå, og jeg tror ikke bankene er hypp på å sitte igjen med gamle FAR og DSS uten ledelse og andre VIPer dersom selskapene havner i distress, så Aker, JF og Solstad har noen kort på hånden de og.

Hva tenker dere andre? Og hva er NAV for de 150 båtene?
Arkivert
Caramba
12.10.2017 kl 13:43
657

Dersom du baserer deg på hva selskapene tror ratene vil bli så bør du trå varsomt. Hadde de hatt greie på det så ville de ikke vært ruinert i dag.
Det som er helt sikkert er at reduksjonen i leting etter ny olje til havs de siste årene vil skape problemer på tilbudssiden innen få år.
Dessuten ser det ut til at oljeprisen har etablert seg over 50$ og oljeselskapene har fått cashflow til både utbytter og økt letevirksomhet.
El-biler, solenergi og alskens fornybar er bare støy i denne sammenhengen.
Arkivert
pålern
12.10.2017 kl 15:09
622

Jeg er ikke bekymret for at etterspørselen på NCS/UKCS etter PSVer vil ta seg opp innen 2019. Du har bla Johan Sverdrup som vil gi en del etterspørsel, et vanvittig vedlikeholdsoverheng på gamle plattformer som følge av at E&Ps har pushet prosjekter inn i fremtiden for å beskytte cashflow. I tillegg kommer 4000 MW på Doggerbank og andre store offshore vindprosjekter som er planlagt for execution ila 2-3 år.

Etterspørselen i dag er kunstig lav mtp at E&Ps går break even på 40-45 USD/bbl (inkl utbytter), men det tar lang tid å reaktivere prosjekter som ble satt på hold i 2014-2015. Samtidig er det nok en del beslutningstakere som vegrer seg for å sette store ting i gang før oljeprisoppgangen har tydelig substans.

Hvis noen sitter på en NAV analyse av SOFF ville jeg vært evig takknemlig - nedsidebeskyttelse er key i dette caset. NAV vil og kunne indikere om kursnedgangen er som følge av at kreditorer som har mottatt aksjer ønsker seg ut kombinert med lav likviditet i aksjen, eller om det faktisk ikke er asset backing nok til å rettferdiggjøre en høyere market cap

Arkivert
Caramba
12.10.2017 kl 15:19
591

Tror absolutt du skal bekymre deg litt for PSV. Siste inngåtte 1års kontrakter med STL satte følgende krav:
15år
950M2
DP2
Dette betyr jo at halve flåten ikke kan konkurrere, og at man kan spare seg 15 års klassingen.
Arkivert
Gigatrader
12.10.2017 kl 16:28
548

Interessant!. Det betyr at PSVer med liten dekksplass må finne seg andre arbeidsoppgaver. Hvis Statoil holder på sitt krav blir vel hele Sea-flåten uaktuell. Men disse ganske nye skipene er uansett lite brukt i nordsjøen.
Arkivert
Caramba
12.10.2017 kl 17:22
501

Sier seg selv at du ikke drar noen gamle lørjer ut av opplag for å spare 20.000 om dagen når en forsinkelse på for eksempel Johan Sverdrup vil koste 200 mill i produksjonsverdi pr dag.
De fleste av DSS sine PSVer som står oppført i opplagsregistret har vel aldri vært i Nordsjøen.
Arkivert
Firkløver
12.10.2017 kl 20:26
441

13 av sea-psvene er jo på 960m2?
Arkivert
Caramba
12.10.2017 kl 22:44
399

Dette er 12 båter, design PX105, levert i 2013-2014. Topp båter som er meget bunkersgjerrig, noe som er viktig ettersom befrakter betaler bunkers i PSV markedet.
Arkivert
tress123
12.10.2017 kl 23:49
356

ttps://www.h-avis.no/nyheter/maritim-naring/shipping/fusjonen-ga-milliardgevinst/s/5-62-47052
Arkivert
tress123
12.10.2017 kl 23:58
359

nda mer oppfrisking!!

https://www.h-avis.no/nyheter/sjofart/farstad/jysla-fornoyd-med-fusjon-men-opp-mot-90-stillinger-forsvinner/s/5-62-43534
Arkivert
Arkivert Til toppen