Gull og gruvedrift

 

(NOM) Nordic Rutile As

investMidt.
11.10.2017 kl 13:08 8279

Nordic Rutile As
7 min. Fb.

Vi er i gang med prøvetaking på Engebøfjellet. 100 tonn fordelt på 10 lokalitetar skal takast ut for knuse- og prosessforsøk. Lokalitetane er nøye utvalgt for å best mulig representere dei variasjonane vi ser i eklogitten. Takk til Magne Hafstad AS for godt arbeid så langt !
Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
ZOOZ
12.10.2017 kl 14:39 3921

ror ikke vi kommer over 5ern igjen ever.Det er fienden som holder tilbake, de har mye penger.Hehe.LOL
Arkivert
sighod
12.10.2017 kl 14:44 3886

Ja, men det ble vel sagt at byggetida ville bli 2år
Arkivert
reid-han
12.10.2017 kl 14:53 3879

itigroup skuffer nok reint det som er under 5 innen stengeti
Arkivert
holysmoke
12.10.2017 kl 15:27 3790

"Veldig snart" sa Fossum om PFS Engebø. Jeg tolker det som innen utgangen av neste uke. Spennende dager :-)
Arkivert
Råvarer
12.10.2017 kl 16:03 3734

Jeg tror den kommer etter børs i dag eller i morgen, det må jo være en grunn til at Ivar er i Naustdal.
Arkivert
unotert
12.10.2017 kl 17:16 3549

Det er vel neppe noen kobling der, en børsmelding gjøres i Oslo, og rapporten gjøres av hatch. Men la den komme!
Arkivert
de Paris
12.10.2017 kl 17:29 3519

Tjuagutt.
Alt er mulig. (GNR) Guinor Gold Corporation gikk i sin tid fra kr1.60 til kr 16.00. Men der hadde vi Jan Vestrum som agitator.
Få fart på aksjekursen det kunne han..
Arkivert
_HH_
12.10.2017 kl 17:51 3472

Vil tru at dei samlar seg for å gå gjennom rapporten i fellesskap og bestemme korleis den skal leggjast fram og kommuniserast vidare. (mine antagelser)
Arkivert
Råvarer
12.10.2017 kl 17:58 3480

Nordic Rutile er lokalisert i Naustdal, og det er dette datterselskapet som skal levere PFSen, så derfor tror jeg Ivar er i Naustdal og ikke i Oslo når børsmeldingen kommer. Dessuten vil det ta seg ekstra bra ut i media at de er i Naustdal når børsmeldingen kommer og ikke er i Oslo. I morgen vet vi.
Arkivert
Boss 99
12.10.2017 kl 18:16 3415

ommer sikkert med litt informasjon i morgen etter OB er avsluttet for dagen. Dette er for at kursen ikke skal stige noe
Arkivert
AQAD
12.10.2017 kl 18:49 3353

Tjuagutt: Keliber bør forsvare minimum 15-20 kr. etter min mening. Da basert på karbonatproduksjon og ikke kjemikalie.
Arkivert
unotert
12.10.2017 kl 19:08 3326

Jo det er godt mulig dere har rett. Åkke som, resultatet blir spennende.
Arkivert
Pling!
12.10.2017 kl 19:08 3335

Tjuagutt, med PE=10 og med forskuttert oppdatering av årlig produksjon av rutil og granat (hhv. 41 kt og 300 kt) fra engebøforekomsten og årlig produksjon av 99,5% og 99,9% Li2CO3 (hhv. 7,5 kt og 0,83 kt) får jeg et kursbidrag fra Keliber på 27 kr/aksje (med eierandel som idag) og et kursbidrag fra Nordic Rutile på 53 kr/aksje (ved cutoff 2%)

Tilsammen utgjør disse to bidragene 80 kr/aksje. Jeg tror ikke man kan forvente reell innprising før man har oppnådd full produksjon og etter at man har vært igjennom en runde eller to med barnesykdommer, kanskje i 2022-2023?

Unotert, jeg skal oppdatere etter pfs'en :)
Arkivert
_HH_
12.10.2017 kl 20:17 3223

her er Iluka sin leitestrategi fra i år:
http://www.iluka.com/docs/default-source/company-presentations/citibank-exploration-presentation-by-michael-fechner.pdf?sfvrsn=6

Som ein ser så har dei redusert eigne utforskningsteam og budsjett. Dei uttaler at dei vil satse meir på å inngå partnerskap i prosjekt som andre har jobba fram. Dette går fram på side 10 i presentasjonen.
Arkivert
Råvarer
12.10.2017 kl 21:04 3179

_HH_ den mest vanlige strategien for å vokse for større gruveselskaper er å kjøpe små juniorselskaper i DFS fasen. De lever av å spise små selskaper som NOM. De ville jo være en fin industriell partner for NOM.
Arkivert
longterm
12.10.2017 kl 21:19 3127

pling!,
Skjønner at du behøver de siste tallene innen du oppdaterer dine excel-ark fullstendig. Men ift de foreløpige tallene du refererer over: hvor mange aksjer legger du til grunn? Vi kan vel umulig forvente f eks å opprettholde andelen i Keliber uten å emitere nye aksjer? Vet det er ulike oppfatninger om dette, men personlig mener jeg det er overveiende sannsynlig at ledelsen også kommer til hente egenkapital til utvikling av Engebø gjennom nye emisjoner.
Arkivert
Pling!
12.10.2017 kl 22:45 3009

Longterm, som du sier, det er mange av disse faktorene som jeg håper blir oppdatert i PFSen.

Her er noen av faktorene jeg har tatt med i beregningene:

Keliber:
Bankfinansiering: 60%
Offtake agreement: 35% (med 20% rabatt)
Aksjeutvidelse: 5%

CAPEX: 1,6 MRDNOK
OPEX 2225 €/t


Nordic Rutile:
Bankfinansiering: 60%
Offtake agreement: 15% (med 0% rabatt av 1000$/t, her kommer det nok en rabatt)
Aksjeutvidelse: 25%

CAPEX 375 MUSD (inflasjonsjustert 2017)
OPEX open pit 687$/t (inflasjonsjustert 2017)
OPEX underground 1211$/t (inflasjonsjustert 2017)
Redigert 13.10.2017 kl 08:21 Arkivert
Tjuagutt
13.10.2017 kl 08:04 2826

Takk for innspill mht. fremtidig kurs. Det synliggjør det jeg alltid har ment om at NOM er billig. Man kan kjøpe NOM for under kr. 5 i dag, og selge over 40-50+ ca. 5 år senere. Gir en forholdsvis grei avkastning -)
Arkivert
_HH_
13.10.2017 kl 09:07 2659

Både Nordic mining og Keliber skal holde ein presentasjon her:
http://fem.lappi.fi/fem-2017-technical-programme-timetable
Arkivert
Flaxx
13.10.2017 kl 09:26 2590

@_HH_
En spennende konferanse i Finland 30.okt til 3.nov.
Ypperlig at både Fossum og Lamberg holder innlegg om Engebø og Keliber.

Her virker være samlet gruvefirma fra hele verden. NOM bør få god oppmerksomhet her.
Arkivert
Tjuagutt
13.10.2017 kl 09:26 2580

Da vet vi at PFS iallfall kommer før 30 oktober -)
Arkivert
vestavind
13.10.2017 kl 09:33 2536

r visst noen som er mest opptatt av at kursen ikke skal stig
Arkivert
fryktløs
13.10.2017 kl 09:43 2501

lir overhode ikke overasket om vi passerer kr 5 i dag:=
Arkivert
ZOOZ
13.10.2017 kl 10:20 2358

Blir ike så veldig forbauset om den ikke gjør det heller.
Arkivert
Flaxx
13.10.2017 kl 10:43 2275

Bra at det omsettes aksjer i et omfang på stigende kurser.
Gitt at PFS for Engebø kan komme når som helst er det risikosport å gå ut av aksjen nå.
Dagen idag kan være siste dag før PFS.
Arkivert
fryktløs
13.10.2017 kl 10:53 2228

Husker så godt når meldingen om godkjent fjordeponi kom. Kom i børsens åpningstid og du bedre kursen gikk.
Arkivert
_HH_
13.10.2017 kl 10:57 2237

Er ein ting eg har tenkt på sidan eg høyrde intervjuet med Ivar og det var at hans neste store milepæl var å sikre finansiering av prosjektet. Dette kan berre tolkast på to måtar slik eg ser der.
1. Det naturlege ville etter mitt syn vere å oppgje DFS som den neste store milepælen da det er dette som skal gje go til prosjektet eller ikkje, men da kan ein tolke Ivar sitt utsagn dit at leiinga er heilt overtydd om at denne også vert bra og derfor er det meir spenning knytta til finansieringa som kjem etter.

2 Alternativt kan ein tolke utsegnet dit at Ivar har ein intensjon/ynskje om å avklare finansieringa av prosjektet før DFS er klar og derfor framhevar han dette som neste milepæl for seg.

Begge tolkingane er spennande tykkjer eg. Når det gjelder tolking 1 er eg ikkje overraska dersom det er dette som dei leggjer til grunn for når ein set seg inn i forholda og rammene rundt Engebø er dei ganske optimale ut i fra den informasjonen som eg har lest.
Redigert 13.10.2017 kl 10:58 Arkivert
Tjuagutt
13.10.2017 kl 11:12 2159

Ut fra det Ivar har signalisert hittil, så er det vel liten tvil om at alternativ 1 er mest nærliggende og at DFS kun blir endelig en bekreftelse på det de allerede vet.
Arkivert
olemt
13.10.2017 kl 11:18 2148

Når du blir intervjuet i media er det jo viktig å være tydelig og lett å forstå for folk flest. I arbeidet med å sikre finansiering er en DFS helt sentral, men det er ikke klokt å bruke slike fagtermer i media. Da er det bedre å si på generelt grunnlag at man skal sikre finansiering. Det er ikke nødvendig å legge mer i det synes jeg.

Vil si at Fossum fremstod svært profesjonell og tillitvekkende i dette intervjuet.
Arkivert
ZOOZ
13.10.2017 kl 11:36 2068

Tror at PFS for Engebø ikke kommer. Fossum har sagt det som skal seies i interjuvet. Ferdig snakket. OB, who cares?
Arkivert
ondur
13.10.2017 kl 11:43 2038

Likte best intervjuet med Steinar Kleppe hvor han skal sortere og spa i poser :-)

Ellers, noterer jeg at NU har gitt opp! selv med over 2000 stykker på liste som var villige å bli med på neste aksjon.

Venter fremdeles på en for-melding hvor det inviteres til en presentasjon samme dagen PFS slippes, den kommer noen dager i forkant og da kommer forventningsløftet i kursen for de som leter etter den.
Arkivert
Kvabb.
13.10.2017 kl 11:45 2025

Du er og blir en klovn ZOOZ, like greit å kjøpe nå.
Arkivert
13.10.2017 kl 11:51 2016

vartalspresentasjon er den 10.1
Arkivert
krissov
13.10.2017 kl 11:57 2001

fra face
pfs kan bli noe forsinket pga. de venter på Steinar Kleppe skal bli ferdig med å sortere og spa 100tonn stein poser. Det ventes han er ferdig med dette i 1. kv 2019
Redigert 13.10.2017 kl 11:58 Arkivert
Sailor
13.10.2017 kl 12:01 1974

Kan vel være at flere og flere av NU's sympatisører i denne saken begynner å se annerledes på prosjektet - at det ikke er like sort/hvitt som det ble argumentert med
* Med den store andelen granat reduseres volumet til fjorddeponi vesentlig.
* Sluttproduktene er viktige for det grønne skiftet i global sammenheng.
* Utvinningen og prosessene på Engebø blir cutting edge sustainable ikke noe slavearbeide, ordnede arbeidsforhold, gode lønninger, rene prosesser etc.
* Grunnere fjord vil gi mer lys ned i dypet og en sunnere og rikere fjord.
etc
Arkivert
_HH_
13.10.2017 kl 12:17 1904

Steinar er i ganske god form så det tek nok maks ei veke, han er jo friidrettsutøvar med NM sølv i slegge, så dette ordnar han på ei veke maks)
Redigert 13.10.2017 kl 12:21 Arkivert
ZOOZ
13.10.2017 kl 12:20 1885

Som sleggekaster er han jo vant til å kaste stein,ikke samle.No Good!
Arkivert
_HH_
13.10.2017 kl 12:26 1863

https://www.chydenius.fi/nordbatt2017/program

Keliber skal delta her også. I regi av universitetet i Kokkola. Dei har ekstra fokus på batteri og batterikjemikalier.
Arkivert
dinglebær
13.10.2017 kl 12:53 1786

Fossum sa pfd var like rundt hjørnet,1kv19 er jo ikke akkurat snart rett rundt hjørnet de,akkurat
Arkivert
Kvabb.
13.10.2017 kl 13:06 1728

Øretrillerne sprer manisk svada nå ! Men de færreste lar seg lure.
Arkivert
vestavind
13.10.2017 kl 13:14 1713

hva er det som skremmer kjøperne? Synes aksjen virker billeg når vi ser oppsettet til pling.
Arkivert
investMidt.
13.10.2017 kl 13:30 1675

Jeg må be om at bidragsytere i denne tråden holder en seriøs tone, for de dette ikke passer for, så finnes "Bare prat"
Arkivert
darp
13.10.2017 kl 14:29 1534

Kan være Songa som kaster aksjer i dag også
Arkivert
fleks
13.10.2017 kl 14:31 1537

NOM en fantastisk aktie som inden for få år vil stige kraftigt..
Måske triple up snart
Arkivert
Skazy
13.10.2017 kl 14:42 1496

Finnes det en side som er bare prat angående nom.
Kanskje burde det være en side for "de positive til nom", og en for "realistene".

Nå faller den tilbake til gamle nivåer igjen...

Hvem er det som dumper aksjene sine nå?
Og hvorfor ligger det robot på selgersiden og ikke på kjøpssiden?

De som snakker om Nom i 40 til 80 kroner...
Hvorfor stenger de ned kapasitet på rutil i India og Kina?
Prisen har droppet med ca 60%.

Granaten er priset til 250 $ tonnet, men kun en kunde som er i nærmest monopolsituasjon. Har man noen avtale med denne monopolisten?

Og lithium finnes i overflod i Andesfjellene, (og med nærmest gratis arbeidskraft i fattige land), riktignok sikkert med dårlig infrastruktur og etc, men dette kan bygges.

http://internationallithium.com/about-lithium/

Er det da realistisk å snakke om priser fra 40 til 80 kr aksjen... og p/e på 10...

Som ofte banner jeg i kirka nå, men...
Det er godt det ikke er så lett å kaste folk ut av dette forumet.
Er ikke punktene nevnt seriøse saker?
Er det kanskje derfor noen rømmer aksjen?

PS: Jeg er en amatør som ikke kan noe om lithiumskvaliteter osv.
Jeg tok et raskt søk på google for å finne info om rutil.
Infoen om granat fikk jeg her på forum.
Arkivert
Skazy
13.10.2017 kl 14:45 1475

Songa er lik Blystadbrødrene, som det nå bare er en igjen av.
Wonderboy har solgt seg ned allerede.

Og full "hype" her på forum.
Arkivert
fryktløs
13.10.2017 kl 14:54 1441

ser at du har kvitta deg med siste rest av aksjene dine Skazy.Trodde du hadde solgt alt i forrige uke men da var ikke informasjonen jeg fikk riktig. Men da du jo var på topp 50 lista så hadde du en liten rest igjen. Men blir litt patetisk da du baiser med en gang du har solgt haha.Heldige alle de som fikk DNB aksjene dine:=)
Arkivert
_HH_
13.10.2017 kl 15:05 1420

mykje svada du kjem med skazy. kanskje du skal lage den tråden for realistane og halde deg der?

Arkivert
Skazy
13.10.2017 kl 15:15 1373

Er det feil at fabrikker i India og Kina har stengt ned 20% av sin rutilproduksjon?

Er det feil at granatprisen er 250$ pr tonn og at markedet styres av en tilnærmet monopolist? (Som nom ikke har avtale med med.)

Er det feil at det er uendelige mengder med lithium i Andesfjellene, og at arbeidskraften der er svært billig?

Men det som er et uomtvistelig faktum, er at det er ikke populært å snakke negativt/realistisk om Nom på forumet.

Da kommer det fort anklager om Fryktløs og min homofili og etc.
Men jeg syntes det er best om dere holder Fryktløs utenfor dette. Han er faktisk uskyldig. Jeg tror ikke det finnes noen mer positive til Nom enn Fryktløs.
Redigert 13.10.2017 kl 15:16 Arkivert
Arkivert Til toppen