IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

rischioso
IOX
08.10.2017 kl 10:56
9806

Dette er en arkivert tråd!

DEL II da den forrige tråden var full. Har ført over de 3 siste diskusjonsinnleggene.
_______________________

EDIT - PRODUKSJONS UPDATE forventes å komme fredag neste uke - den 10.11 sammen med Q3...)

Siste oppdatering finner man her (September):

http://www.interoil.no/?page_id=13&PressReleaseID=2140458
_______________________

TRIGGERE:

Kortsiktige

(1) Produksjonsoppdatering

(2) Q3 presentasjonen (nov) hvor vi vil kunne se konturene av den økte produksjonen med tilsvarende økt inntjening.

(3) Canacol, avklaring om og rundt nedsalget

(4) Installasjon av kompressorene i des for umiddelbar økt gass produksjon.

Mellomlang sikt

(5) Avklaring om og rundt COR-6

(6) Løsning for å møte kravet om økt garanti.

(7) Q4 som virkelig vil vise en betydelig inntektsøkning.

* Mao, det er ikke mangel på triggere som med største sannsynlighet vil gi det skyvet vi venter på som en del av reprisingen.
_______________________

Oljeprisen fortsetter å stige - siden juni når kursnedgangen startet så har oljeprisen steget med over 12usd/fatet (43,5 vs 55,64 05.11)

http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=3m

noe som gir IOX merinntekter på (4,3m x 12usd) utgjør 51,6m/usd eller (51,6mx8,172 - dollarkurs pr 05.11) nærmere 422m/nok pr år (minus 8% til ANH).

Dette er noe som går rett inn på bunnlinjen og vil gi pene kvartalsregnskaper fremover noe vi vil kunne se konturene av og det allerede for Q3 og vil komme klart frem for Q4.

Selskapet har nettopp meldt om en estimert produksjonsøkning på hele 30% for 2017 sammenlignet med 2016:

SE Side 9.

http://hugin.info/137537/R/2133849/816326.pdf

Break Even ligger for tiden på 23usd/fatet og selskapet har meldt at det jobbes med å få den ytterligere ned.

Og med en oljepris som vi ser pr i dag med en økning siden juni på over 8usd/fatet så burde det ikke være vanskelig å skjønne at selskapet for tiden tjener grovt med penger.

Så vet vi at selskapet også jobber med å booste gassproduksjonen. De har nettopp kjøpt en gas-plant og utstyret klargjøres i disse dager for å bli sent til Colombia eventuelt er ankommet pr 05.11.

Installasjonen er planlagt å være ferdig i desember noe som vil gi en umiddelbar effekt på produksjonen.

Interoil Exploration & Production ASA: Gas Treatment Plant - Mana

http://www.euroinvestor.com/news/2017/09/08/interoil-exploration-production-asa-gas-treatment-plant-mana/13669430
_______________________

MAO, IOX aksjonærene går gode tider i møte hvor flere triggere står i kø hvor produksjonen går for fullt og er sterkt økende.

Så det er ikke spørsmål OM en reprising kommer, men NÅR den kommer - og den kommer gjerne når man minst venter det...)

Lykke til med timingen!
Redigert 05.11.2017 kl 09:26 Arkivert
rischioso
08.10.2017 kl 10:57
6206


Innlegg av: rischioso (07.10.17 16:30 ), lest 795 ganger
Ticker: IOX
Endret: 07.10.17 17:30
RE^3: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover!

For meg så virker det heller som at man blander kortene litt her.

FUNDAMENTALER

Den (kunstige) lave aksjekursen virker ikke å ha noe med det fundamentale i selskapet å gjøre i denne settingen - med det fundamentale så tenker jeg da på det grunnleggende:

(1) Olje og gass produksjon ligger i bunn som før og det produseres mer og til en høyere pris så ja, det er å anse som positive fundamentale endringer.

(2) At selskapet jobber med å få redusert kostnader og booste gass produksjonen - ja, det er å anse som positive fundamentale endringer når det faktisk skjer og det er estimert å skje i nær fremtid.

(3) Lisensene COR-6 og LLA-47 er intakte (ikke mistet), men boreprogrammet er blitt utsatt og det er jo ikke å anse som en fundamental endring, men heller en midlertidig utsettelse da lisensene som er det fundamentale i denne settingen fortsatt er inntakte.

(4) At noen ønsker å selge seg ned eller ut, det være seg mindre eller større aksjonærer så er jo ikke det å anse som negativt så lenge 1, 2 og 3 er inntakt noe de virker å være.

Hvis så dette nedsalget fører til en overreaksjon som det virker å ha gjort i dette tilfellet så må jo også kursen ansees som kunstig lav nettopp fordi 1, 2 og 3 fortsatt er inntakt og uendret.

Dermed virker det hovedsaklig å ha vært nr 4 som har ført til en "midlertidig kunstig" lav kurs som igjen vil korrigere seg tilbake gjennom en reprising innen og senest når nr 4 stopper opp/er ferdig.

USIKKERHETER

Overreaksjonen virker også å ha blitt trigget i en kombinasjon av nedsalget (Canacol) og usikkerheten knyttet til COR-6 lisensen og kravet om økt bankgaranti.

Men nøkkelen er det fundamentale som ligger bunn - med en økende produksjon og økt inntjening så vil selskapet kunne være i stand til å løse disse usikkerhetene noe selskapet forøvrig har meldt at de har stor tro på.
Arkivert
rischioso
08.10.2017 kl 10:58
6160


Innlegg av: aborum (07.10.17 17:55 ), lest 318 ganger
Ticker: IOX
RE^4: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover!
Udmærket opsummering, men du glemmer at tage højde for at mange aktionærer har mistet en del eller store dele af tilliden til ledelsen i selskabet, da der er langt fra guiding til handling.

Udsættelsen af LLA-47 har været en stor skuffelse for mange aktionærer og jeg kender efterhånden en del, der er investeret i dette selskab. Derfor er dette på ingen måde taget ud af det blå. Om man her på HO har samme syn på sagen eller ej, ændrer ikke på at markedet har ændret syn på IOX som selskab.

Udsættelsen af LLA-47 er ikke blevet kommenteret af ledelsen med én eneste melding til markedet, men lempet ud under en amatøragtig præsentation hos PAS. Hvilken tillid skal man tillægge ny guiding vedr. LLA-47? Er den velfunderet eller er det endnu en boreplan unden realitetssans? 9 brønde på ét år?

Jeg mangler svar på hvad IOX er værd som selskab. Hvad er én aktie værd på baggrund af det selskabet producerer (+ 20%)?

Vi har minimum 18 måneder til borekampagne 2 måske starter. Dette forudsætter finansiering af hvér enkelt brønd med borepartner og ikke mindst ANH, der qua nye retningslinier ønsker højere garantier for hvér brønd der påbegyndes. IOX kunne ikke engang levere garanti på brønd nr. 2 i første borekampagne.

Hvad angår reprocessering af seismiske data, så er man dybt naiv, hvis man tror dette arbejde tager 18 måneder. Der var allerede gjort et stort arbejde forud for vikingo-1 og indarbejdningen af denne brønd i modellen bør ikke tage 12 - 18 måneder.

iøvrigt, det tager ikke mere end én aktionær, der smider 150 - 200k ud i markedet før denne aktie rammer 3,00 blankt igen. 50k kunne i fredags have lukket aktien i 3,10 med et stort rødt candle.
Arkivert
rischioso
08.10.2017 kl 10:58
6174


Innlegg av: rischioso (07.10.17 18:36 ), lest 289 ganger
Ticker: IOX
Endret: 07.10.17 18:43
RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover!

aborum,

jeg mener utsettelsen av LLA-47 taler for seg selv - når man nylig har blitt forelagt krav om økt bankgaranti og den som er garantør for den eksisterende er på veg ut av selskapet så vil det naturlig nok utsette boringen frem til man har møtt kravet.

Selskapet har meldt at de er i forhandlinger med ANH om å finne en løsning noe selskapet ser for seg skal gå i orden.

Likeledes kan boringen bli fremskyndet om man får på plass en løsning raskere enn man ser for seg.

Når det kommer til verdisettingen du etterspør så er det ikke bare snakk om dagens produksjon som er sterkt økende (30% estimert for dette året).
I tillegg vil gassprodukasjonen økes umiddelbart og i det kompressorene er på plass i desember.

Det vil også etter hvert komme forventninger knyttet til COR-6 så snart det blir avklart hvorvidt man kan overføre denne til LLA-47 noe selskapet har meldt de har stor tro på og noe som vil bli avklart om ikke lenge.

Så vi trenger noen tall for å kunne gjøre den utregningen og allerede i november (q3) har vi det.

Når det kommer til aksjekurs og utviklingen fremover så er det ikke lett og spå. Men å legge fredagen til grunn blir vel ikke helt rett når de fleste nettbanker lå nede slik at bare en minioritet kunne handle.

Når Canacol har vært på selgeren så har markedet tatt godt unna, men du virker å fokusere på øre variasjoner og trader sikkert "in between", men jeg forholder meg mer til det store bildet og der kronene ligger.

Jeg vil tro at ting blir veldig annerledes når vi kommer til q3 hvor tallenes tale snakker for seg og man vil få en god formening om hvordan q4 vil bli når vi kan legge en betydelig økning av gassproduksjonen på toppen...)
Redigert 08.10.2017 kl 11:07 Arkivert
klaesp
08.10.2017 kl 17:17
5982

Finnes det noe værre salgssingnal at hovedeier(e) rømmer selskapet,jeg bare spør?
I tillegg bruker de et eksternt selskap som skal selge aksjer. Må være tidenes gavepakke å bli kvitt aksjer på 3kr
Arkivert
Tigerberget
08.10.2017 kl 17:26
5962

Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.

...og sånn går nu dagan..
Arkivert
carthago
08.10.2017 kl 18:41
5879

TB
Regner med du har oppsummert svar på Klaesp sine innlegg kun for en dag.

Fyren er jo ikke god i hodet, han tok i tydeligvis ikke i mot tilbudet om lobotomi. Han burde visst bedre
Arkivert
rischioso
08.10.2017 kl 19:14
5840


Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar

Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar

* Dette går jeg ut i fra er for spam å regne...
Arkivert
Ransen
08.10.2017 kl 19:31
5840

Det overrasker meg stort at ikke klaesp vil være med på turen til 10 kroner innen nyttår. Men han kan jo ha en skjult agenda...
Arkivert
aborum
08.10.2017 kl 19:41
5816

evils advocate: klaesp arbejder for CNE .
Arkivert
Ransen
08.10.2017 kl 20:04
5787

Aborum, tror ikke det.
Det er nok intet annet enn noen uheldige investeringer i andre oljemygg. IOX er oppe og går som aldri før. Tirsdag kommer produksjonsrapporten som beviser dette.
Arkivert
rischioso
08.10.2017 kl 21:20
5712


....det vil overraske meg stort om han ikke blir med (etter hvert) for han er jo posisjonert i flere case enn kun APCL så da er i hvert fall sjansen til stede for at han ikke taper alt innen året er omme...)
Redigert 08.10.2017 kl 21:22 Arkivert
ciccio
09.10.2017 kl 09:21
5434

Forventer et lite rally i dag pga. melding om økt produksjon og inntjening i morgen..
Arkivert
rischioso
09.10.2017 kl 09:28
5393


Blir i alle fall ikke noe rally før nettbankene er oppe og går - DNB er nede IGJEN og sikkert flere...

EDIT - nå funker OGSÅ DNB...

The show can begin...)
Redigert 09.10.2017 kl 09:30 Arkivert
Ransen
09.10.2017 kl 09:32
5366

Sikkert mange som blir tilfredsstilt av å selge på lavpris dagen før produksjonsrapporten kommer. Og den blir svært fin...
Arkivert
rischioso
09.10.2017 kl 09:36
5328


Ransen,

rart med det - tror ikke det er reelle salg på dette nivået - tallene vil med sikkerhet bli gode og når det er gode meldinger i vente så trader gjerne robotene kursen ned i et forsøk på å riste ut de siste før meldingen foreligger - kjøpsanledning...
Arkivert
Ransen
09.10.2017 kl 09:36
5338

Man vet jo at OB er et spillcasino, men det som er ukjent, er antall av surrehuer med altfor mye penger. Ett oljeselskap produserer så olja spruter, ned 3,5% et annet produserer ikke en dråpe og har snart ingen lisenser, opp 1,6%.... Ler så jeg griner..
Arkivert
rischioso
09.10.2017 kl 09:40
5306


Problemet er at i APCL så sitter det så mange med så store papirtap at de satser mot alle odds at det skal komme noe positivt så de får redusert tapet og kommet seg ut - det er nok primært det som holder kursen over krona - enn så lenge...
Arkivert
Tigerberget
09.10.2017 kl 09:43
5275

Stakkars fyr.
Skal inn i IOX igjen tydeligvis, men summene han presenterer er nok ikke helt relevante fremover..


Innlegg av: klaesp (05.10.17 16:31 ), lest 400 ganger
Ticker: APCL
RE^1: Apcl...RALLY..
Ut på 10kr når meldinger fra Gambia og Senegal kommer og inn i IoX emisjon 2kr når Argentina satsing meldes:)


Vel. Nok om han.
Best å heller rette fokuset mot morgendagen og en hyggelig produksjonsrapport. :)
Arkivert
helloween
09.10.2017 kl 09:44
5268

Blir en spennende produksjonsrapport i morgen:)
Denne rapporten bør gi oss en mer riktig produksjon, enn sist.
Arkivert
ciccio
09.10.2017 kl 09:48
5240

Kommer nok til å gå som en kule senere i dag. Siste sjanse nå til å hamstre billige aksjer.
Arkivert
blygen
09.10.2017 kl 10:31
5072

Ser antydning til oppgang allerede :) last opp før den store stigningen kommer!!
Arkivert
blygen
09.10.2017 kl 11:00
4979

Ser nærmere 4 nok før slutt i dag
Arkivert
rischioso
09.10.2017 kl 12:53
4838


Skal ikke se bort i fra at du får og ikke annet så burde vi minst se 4nok i løpet av morgendagen på basis av produksjonsrapporten...)

Kursen er nå 3,330 og neste selger er på 3,450.

Og aborum ligger fortsatt med kjøp på 2,98...)
Redigert 09.10.2017 kl 12:56 Arkivert
blygen
09.10.2017 kl 13:25
4710

ykser snart til 3,60 :
Arkivert
helloween
09.10.2017 kl 13:36
4669

eil post:
Redigert 09.10.2017 kl 13:37 Arkivert
aborum
09.10.2017 kl 14:21
4538

rischioso:
- jeg har 150k med op fra 3,00 blankt og det er vel en udmærket position. Men jo, jeg har vist en ordre på 100k stående på 2,80 i et eller andet depot :)

CNE ligger stadigvæk på lur derude som en tiger i skoven.

Bemærk at PAS er ivrige efter at holde hånden under kursen og har været aggressive på købersiden i dag med 93.000 aktier (0 salg).
Redigert 09.10.2017 kl 14:37 Arkivert
rischioso
09.10.2017 kl 16:48
4304


Fin stigning på greit volum så det blir spennende i morgen...)
Arkivert
AbuDhabiOil
09.10.2017 kl 19:00
4134

Bomma dessverre litt på tipset mitt, trudde vi skulle få børsmelding i dag, men med 24 øre opp og over halvmillionen lutar, kosar hobby-kontoen seg likevel!

Og gratulerar til alle andre trufaste i IOX!

Og er produksjonsstala gode, kan vi fort og lett få like stor oppgong i morgon, og då er vi nær kursmålet mitt til i dag, 3,70 NOK/lut.
Arkivert
rischioso
11.10.2017 kl 09:55
3794


abu,

produksjonstalla var gode de - og godt over forventningene - men noen stigning kunne dessverre se langt etter grunnet Canacol sitt nedsalg.

Det skal bli godt når det er meldt ferdig helst gjennom at de får solgt resten på en og samme tid utenfor børs.

Uansett, så blir Q3 talla meget spennende med en slik produksjonsøkning sammen med en god oljepris så gir resultatet seg selv.
Arkivert
oivindl
11.10.2017 kl 10:09
3746

Rischioso, du spådde kursen i minst kr 4.
Du var vel kjent med at Canacol muligens ville fortsette nedsalget?
Tok du det med i betraktning da du spådde kursen?
Kan vi være enige om at du bommet grovt?

Nå vil du ha det til at resultatet fremover gir seg selv, hva nå det måtte bety.
Men ingenting gir seg vel selv i denne typen aksjer?
Arkivert
gunnarius
11.10.2017 kl 10:12
3744

rischioso,

Jeg vet ikke om du har gjort det, men da kan du ikke skrive slik du gjør. Dvs. du må først verifisere ved å gå inn i Q-talla.

For Q2 hadde IOX extra $0.8 mill. i adm. kostnad.

Ad produksjon for Q2:

In addition, oil prices decreased from 50/bbl in Q1 2017 to 47/bbl in Q2 2017. The gas price was stable. The number of barrels sold decreased from 48 246 bbls in Q1 2017 to 46 190 bbls in Q2 2017. As a result, the Company
recorded sales of USD 3,5 million in Q2 2017 (Q1 2017: 3,7 million).

Selv med Vikingo vil ikke Q3 prod. gi særlig løft. Riktignok vil en noe høyere oljepris kunne gi et minimalt løft. Men at oljepris og prod. endring medfører mer i klingende mynt enn samlet max. $250.000 har jeg liten tro på. Normalt tilfaller også decline for brønnene fremover.

Hva dette betyr, sannsynligvis og i beste fall vil IOX for Q3 kunne balansere, men jeg heller mest mot rød bunnlinje for Q3.
Redigert 11.10.2017 kl 10:23 Arkivert
sotramannen
11.10.2017 kl 11:11
3594

Får vi et q3 i balanse, ser det veldig bra ut for q4 med dagens oljepris. Forsetter opp så langt i dag, og jo høyere oljepris jo mer penger i kassen. Så får en følge med i hvilke sanksjoner trump setter i gang mot Iran. Får vi et nytt oljeprishopp? Mulig canacol har solt seg ned 50 tusen til i dag, dog ikke under 3.1...
Arkivert
rischioso
11.10.2017 kl 12:31
3498


Ja,

jeg burde vel ha skrevet med forbehold om at ikke Canacol solgte før den passerte 4 for at slike som deg som kanskje ikke har hørt om det pågående nedsalget kunne blitt informert om det.

Jeg tok det for gitt at de fleste var klar over dette - om man da ikke hadde hørt om selskapet før i går...

Og om jeg hadde nevnt det så hadde du sikkert også da funnet noe å pirke i...)

Regner også med at du selv bommet grovt i APCL selv om jeg ikke ser det noen plass at du har skrevet noe om det - men det er kanskje ikke like viktig...
Redigert 11.10.2017 kl 12:34 Arkivert
aborum
11.10.2017 kl 12:37
3471

CNE har solgt 100k for nærværende. INT har lagt låg på aktien på 3,10 og der kommer ikke til at ske mere, før de er ude af markedet igen.

Hvis man er fuldt investeret i IOX er det bare at lægge papirerne i skuffen og vente på grønt lys. IOX havde nemt rundet 3,50 i dag uden salg.
Arkivert
RickyRock
11.10.2017 kl 12:39
3454

Når forventer dere Q3 blir lagt frem?
Arkivert
Tigerberget
11.10.2017 kl 12:39
3465

Herregud for en sutregjeng. «Jeg hadde rett, du tok feil, min pappa er sterkere enn din pappa»...

Dette er en aksje for investorer og oppturen kommer før eller siden.
Så lenge Canacol er uklare på når de selger så hopper haren alle veier.

Hver gang det meldes noe positivt så lusker gjedda i siver for å bli kvitt noen hundre tusen aksjer.
Helt topp! Få dem på huet og ræva ut så fort som mulig.

De som hevder at aksjen skal langt opp på sikt har rett.
Dere andre har feil. Ferdig snakka.
Arkivert
oivindl
11.10.2017 kl 13:04
3404

Rischioso, det er vel skråsikkerheten din, samt manglende nyanser og forbehold som er litt av problemet. Du var ganske kjapp med å arrestere de som antydet flere salg fra Canacol, før melding forelå.

Og joda, jeg er kjent med IOX, kjøpte mine første aksjer der i 2014 :-)

Hadde nok ikke pirket om du hadde uttrykt deg mer presist, det er så enkelt som det.

Du finner nok ikke noen bom fra meg i apcl, eller andre aksjer for den saks skyld, det har du rett i. Det betyr ikke at jeg alltid treffer, men jeg går heller ikke ut med kursmål som i mange sammenhenger har vist seg å være bare, "tenk på et tall".
Har sett litt for mange av den typen opp gjennom årene.

Det finnes dog de som setter opp troverdige regnestykker og kan komme med nøkterne spådommer, som det går an å forholde seg til.

Ser forøvrig ut som vi må holde et øye med tigerberget også:-)
"De som hevder at aksjen skal langt opp på sikt har rett.
Dere andre har feil. Ferdig snakka."
Arkivert
vestavind
11.10.2017 kl 14:37
3302

lurer på hvorfor ingen kjøper opp denne posten utenom børs, det må da være let tjente penger. Kursen hadde jo steget mye når den melding kom
Arkivert
1OX50
11.10.2017 kl 14:43
3275


>lurer på hvorfor ingen kjøper opp denne posten utenom børs..
----

Har du tenkt tanken at dem (CNE) ikke er interessert i å selge resten utenom børs..

Hvorfor selge flere millioner av aksjer ved lave 3-ish når de lett kan få 10,- -15,- for de ved neste melding?
---

Frison !
Gasplant.
Cor6.

Redigert 11.10.2017 kl 14:45 Arkivert
1OX50
11.10.2017 kl 14:48
3257


Hvorfor selge flere mill aksjer ved lave 3,- når de lett kan selge aksjene for 12,- ved en Vasconia- pris $65 ...

Nok av triggere fremover.

Triggerene står i kø.


Arkivert
1OX50
11.10.2017 kl 15:16
3192


Fra liverbirds i en annen smekkfull iox-tråd:

>Noen få har skrevet lenge at dette blir fremtidens selskap. Også har de ikke mer enn dette å levere på produksjon??!
-----

Hvor meget produserte Appcl forrige måned.
Si meg, hva produserer de?

Arkivert
Ransen
11.10.2017 kl 15:47
3151

Bare prøv å kontakte PAS med ønske om å kjøpe f.eks 8 mill aksjer...Ingen interesse. Svaret man får er at man kan kjøpe aksjene i markedet og til markedspris...Tror vel egentlig at Canacol har sett for seg en annen pris enn 3 kroner. De begynte fint på kr 8,60.
Arkivert
1OX50
11.10.2017 kl 16:03
3118


Forstår bare ikke dette:

>Også har de ikke mer enn dette å levere på produksjon??!
---

Dette sier altså en som sitter 'støkked' i et selskap som har å vise til hvilken produksjon?

Hva produserer de?

Har gått gjennom børsmeldinger siste måneder der.
Finner ikke en eneste 'Production update' fra det selskapet.

Komme inn her å klage på våres produksjon når de ikke produserer et eneste fat selv..

Er det mulig?

Rystende!

Arkivert
aborum
11.10.2017 kl 16:24
3076

Ransen:
- det er sjovt nok ikke den melding jeg får fra PAS. Er du sikker på CNE ikke vil sælge dig 8 mio aktier på 3,00?
Arkivert
rischioso
11.10.2017 kl 16:28
3062


aborum,

hva sier så PAS til deg - at du kan kjøpe alle til 3?

Og så svarer du at du har en kjøpsordre på 50-100k til 2,98 som ikke gikk inn i dag heller...??...)

Redigert 11.10.2017 kl 16:29 Arkivert
rischioso
11.10.2017 kl 16:34
3019


oivindl,

det er vel snart på tide at du deler noe av verdi.

Du gjør jo ikke annet enn å sprade rundt på de forskjellige tråder for idioterklære alle som ikke er presise nok etter din smak.

Du litt av en snål figur...

Del noe av betydning eller klapp igjen - du fyller opp trådene med ikke annet enn kverulering og egendefinert selopphøyet svada.
Arkivert
aborum
11.10.2017 kl 16:37
3032

rischioso:
- jeg kan ikke kommentere på, hvad PAS siger til mig men det jeg hører er, at de med glæde formidler tilbud til CNE fra interesserede købere.

Jeg fik 25k på 3,05 som skrevet tidligere og fisker videre. Utroligt markedet sælger under CNEs kursniveau, men altså - IOX har tidligere været nede på dette niveau og hentet de efterfølgende dage, bare der kommer ro på fra CNE.

Jeg tipser det samme sker inden for overskuelig tid endnu engang.
Arkivert
oivindl
11.10.2017 kl 19:41
2874

Rischioso, jeg bidrar med det jeg synes er viktig, nemlig å påpeke selvmotsigelser, feilaktige påstander og manglende dokumentasjon når det gjelder ting som er vesentlig for vurderingen av en aksje.
Det gjør jeg bl.a. ved å konfrontere skribenter med innlegg de har skrevet før.
Det er det noen som ikke liker, kall det gjerne idioteklæring om du ønsker det, men du finner neppe at jeg har brukt begreper i den retning.

Presise nok etter min smak, er blant annet å kunne dokumentere når man påstår at flere innsidere er i ferd med å selge seg ut i et selskap. Det burde være i alles interesse. Det betyr at om man gir oppgir et kursmål, så utelater en ikke vesentlige momenter, for så i ettertid å unnskylde seg med det, når man bommer fullstendig på kursmålet.
Da får man være voksen nok til å innrømme feilen.

Kort oppsummert er jeg opptatt av kildekritikk. Det er ikke det jeg vil kalle egendefinert, selvhøytidelig svada.
Arkivert
oivindl
11.10.2017 kl 20:05
2842

Rischioso, du ser ut til å vektlegge å dele noe av verdi.
Her er noe av det du har delt:

Innlegg av: rischioso (21.09.17 12:36 ), lest 4416 ganger
Ticker: IOX
RE^1: IOX - TIPPE TRÅD for kursutviklingen fremover...)

RE sperren på 3,65

noen ser på den som en sperre mens den i virkeligheten er en gave - men det skjønner nok de fleste ikke før senere i dag alternativt i morgen når den er long gone...)

Innlegg av: rischioso (21.09.17 14:38 ), lest 3765 ganger
Ticker: IOX
Endret: 21.09.17 14:40
RE^2: IOX - TIPPE TRÅD for kursutviklingen fremover...)

Passerer med største sannsynlighet 4 tallet i morgen og det er knappe 8% dit - penger på gata for de som evner og se akkurat det, men de fleste kommer som alltid løpende etter når det blir dyrere - forstå det den som kan...??...)

Innlegg av: rischioso (21.09.17 15:39 ), lest 3375 ganger
Ticker: IOX
RE^1: IOX - TIPPE TRÅD for kursutviklingen fremover...)
Jeg må le, nå har aborum trilla ører igjen. Ja, ja da blir det vel posting om fare for Canacol nedsalg frem til han har kjøpt igjen - slik går no dagan....:)

Innlegg av: rischioso (22.09.17 08:41 ), lest 1774 ganger
Ticker: IOX
RE^1: IOX - TIPPE TRÅD for kursutviklingen fremover...)

Ja, det er vel mye som tyder på at Canacol ikke har tenkt seg ut - i alle fall ikke nå og ikke på dette nivået - så ja folkens, på tide å få ut fingern så den reelle reprisingen kan begynne...)


Hvor verdifulle vil du si disse innleggene var? Er det dette du regner som verdifull informasjon, i så fall kan du nok ikke forvente å få det av meg.
Arkivert
Ransen
11.10.2017 kl 21:48
2736

Jaja, dere får bare fortsette å selge. Dagens årsproduksjon ved oljepris på 53 dollar tilsvarer selskapets ncap.
Horribelt. Dette kan gå fort og høyt når det tar av.
Arkivert
Arkivert Til toppen