"WSTEP - attraktiv IPO - ikke la denne muligheten gå fra dere"

Garderobemannen
WSTEP
05.10.2017 kl 23:45
3778

Dette er en arkivert tråd!
Frist for tegning: 9.10.2017

Ta en titt på prospektet!

Topp kundebase, markedets beste inntjening, stabil og sterk ledelse, erfarne ansatte og attraktivt priset.

Forvent betydelig overtegning. Allerede børsmeldt overtegning på tirsdag. Tegningskursen vil nok bli satt litt over indikert kursintervall fra prospektet.

Kan bli en meget vellykket børsdebutant onsdag neste uke.

Webstep ASA er navnet på nykommeren.
Redigert 06.10.2017 kl 00:28 Arkivert
Garderobemannen
06.10.2017 kl 09:39
2204

Et par oppdateringer på denne er meldt børsen idag.

1. Kursintervallet som emisjonen blir satt på blir på mellom NOK 24 - 24,50.

2. OSE har godkjent opptak av selskapet på OSE med tickeren WSTEP.

Dette er behagelig lavt i forhold til det indikative ranget på NOK 23,75 - 27,75:

"The Company and the Lead Selling Shareholder have, together with the Managers, set an Indicative Price Range for the Offering from NOK 23.75 to NOK 27.75 per Offer Share."

Jeg ser imidlertid ikke bort fra at dette nivået kan bli justert noe oppover, når periodens siste tegninger strømmer inn frem til og med mandag. Men de vil vel nå prøve å holde dette nivået, siden det er kommunisert. Så nye tegninger fra nå og ut perioden, resulterer bare i en større avkortning av alles tegninger. På den måten bidrar det til en positiv kurseffekt fra børsnotering. Stabilisering av kursen fra meglersiden tror jeg ikke blir nødvendig.

Informasjonen om dette blir sendt børsen idag, både fordi man er forpliktet til det siden man allerede har fått fulltegning av IPO'en, men det har også en markedsføringseffekt overfor de som ennå ikke har tegnet seg. Når man nå får mer håndfast kursnivå, er det lettere å regne seg frem til hva hele butikken blir priset til. På NOK 24,50 blir hele Webstep-gruppen verdsatt til MNOK 520,8.

Tildelingskriteriene i Retail-IPO'en er ikke fastsatt i detalj. På grunn av kravene til spredning på et tilstrekkelig antall aksjer (minst 500 aksjonærer ex innsidere) for å kunne bli opptatt til notering på OSE, vil imidlertid alle private investorene som har tegnet seg være sikret en tildeling av aksjer, dog noe avkortet.
Redigert 06.10.2017 kl 10:55 Arkivert
Garderobemannen
06.10.2017 kl 17:07
2121

...og der kom det en tredje børsmelding i dag.

Den sier imidlertid ikke annet enn at ytterligere 3 primærinnsidere har tegnet seg for sin fulle rabatterte ansatte-tegning i IPO'en.

Sammen med den tidligere meldingen om ansatte-tegninger den 3.10.2017, har nå totalt 12 ansatte og primærinnsidere tegnet seg for "full pakke".

De har en rabatt på IPO-kursen på 18 % fra NOK 15.000 og opp til NOK 100.000/50.000/40.000 avhengig av stillingstype, med tillegg av kontantrabatt på NOK 3.000.

Til gjengjeld ikke anledning til å selge seg ut før tidligst 12 måneder (primærinnsidere) og 24 måneder (ansatte) etter første børsdag, dvs tidligst 11.10.2018 og 11.10.2019.

Reiten & Co (selgeren bak IPO'en) har 6 måneders lock-up på sine resterende aksjer (avklart at det nå blir 15 %).

På mandag vil det helt sikkert kommer ytterligere antakelig volumiøse børsmeldinger om alle resterende ansatte og primærinnsidere som har tegnet seg.
Arkivert
Garderobemannen
06.10.2017 kl 17:10
2131

Tildeingskriteriene i IPO'en fremgår av prospektet pkt 15.8:

It has been provisionally assumed that approximately 85% of the Offering will be allocated in the Institutional Offering and that approximately 15% of the Offering will be allocated in the Retail Offering and the Employee Offering. The final determination of the number of Offer Shares allocated to the Institutional Offering, the Retail Offering and the Employee Offering will only be decided, however, by the Company and the Lead Selling Shareholder, in consultation with the Managers, following the completion of the bookbuilding process for the Institutional Offering, based on among other things the level of orders or applications received from each of the categories of investors. The Company, the Lead Selling Shareholder and the Managers reserve the right to deviate from the provisionally assumed allocation between the tranches without further notice and at their sole discretion.

No Offer Shares have been reserved for any specific national market.

In the Institutional Offering, the Company and the Lead Selling Shareholder, together with the Managers, will determine the allocation of Offer Shares. An important aspect of the allocation principles is the desire to create an appropriate longterm shareholder structure for the Company. The allocation principles will, in accordance with normal practice for institutional placements, include factors such as premarketing and management road-show participation and feedback, timeliness of the order, price level, relative order size, sector knowledge, investment history, perceived investor quality and investment horizon. The Company, the Lead Selling Shareholder and the Managers further reserve the right, at their sole discretion, to take into account the creditworthiness of any applicant. The Company, the Lead Selling Shareholder and the Managers may also set a maximum allocation, or decide to make no allocation to any applicant.

In the Retail Offering, no allocations will be made for a number of Offer Shares representing an aggregate value of less than NOK 10,500 per applicant provided, however, that all allocations will be rounded down to the nearest number of whole Offer Shares and the payable amount will hence be adjusted accordingly. One or multiple orders from the same applicant in the Retail Offering with a total application amount in excess of NOK 1,999,999 will be adjusted downwards to an application amount of NOK 1,999,999. In the Retail Offering, allocation will be made on a pro rata basis using the VPS automated simulation procedures, provided, however, that the Company, the Lead Selling Shareholder and the Managers reserve the right, at their sole discretion, to give full allocation to employees of the Group and members of the Board of Directors having applied for Offer Shares in the Retail Offering.

In the Employee Offering, no allocation will be made for a number of Offer Shares of an aggregate value of less than NOK 15,000 (calculated on the basis of the reduced offer price in the Employee Offering, but not taking into account the fixed cash discount of NOK 3,000 offered to Eligible Employees), provided however, that all allocations will be rounded down to the nearest number of whole Offer Shares. Further, the applicants will receive full allocation for any applications up to and including the application amount for which the relevant Eligible Employee will be offered the reduced offer price (i.e. application amounts up to NOK 100,000, NOK 50,000 or NOK 40,000 as applicable, as further described in Section 15.7.1 "Eligible Employees and offer price"). To the extent any application exceeds such relevant amount, the excess number of Offer Shares will be allocated based on the same allocation principles as in the Retail Offering.

The Company, the Lead Selling Shareholder and the Managers reserve the right to limit the total number of applicants to whom Offer Shares are allocated if the Company, the Lead Selling Shareholder and the Managers deem this to be necessary in order to keep the number of shareholders in the Company at an appropriate level and such limitation does not have the effect that any conditions for the Listing regarding the number of shareholders will not be satisfied. If the Company, the Lead Selling Shareholder and the Managers should decide to limit the total number of applicants to whom Offer Shares are allocated, the applicants to whom Offer Shares are allocated will be determined on a random basis by using the VPS automated simulation procedures and/or other random allocation mechanism.
Redigert 06.10.2017 kl 17:12 Arkivert
Garderobemannen
06.10.2017 kl 17:14
2079

Oversatt betyr dette at ansatte vil være garantert full tildeling innenfor sine rabatterte rammer, institusjonelle investorer vil få 85 % av de resterende, mens private investorer vil få allokert 15 %.

Man kan tegne seg flere ganger, men flere tegninger blir slått sammen, og underlagt samme begrensninger.

Man kan imidlertid tegne seg både som privatperson, og via for eksempel et investeringsselskap, og oppnå et høyere antall aksjer.

Informasjon om kriteriene vil komme etter børsslutt mandag førstkommende.
Arkivert
Garderobemannen
07.10.2017 kl 13:20
2021

Pr idag vil IPOen omfatte følgende antall aksjer:

Antall nyemitterte aksjer......5 072 303............NOK 124 271 420
Antall solgte aksjer.............9 379 870............NOK 229 806 815

Totalt aksjer i IPOen.........14 452 173............NOK 345 078 235

Disse tallene forutstetter at samtlige ansatte og selgere/rådgivere, samt ledelsen, tegner seg for det antall aksjer som gir rabatt innenfor det gitte prisspennet. Samtidig forutsetter de at selskapet selv ikke benytter seg av sin andel av greenshoe'n (1/3-del).

På kurs NOK 24,50 vil WSTEP emittere 5 072 303 nye aksjer, som gir et samlet bruttoproveny til selskapet på NOK 124 271 420. Dette forutsetter at samtlige ansatte med rett til å delta med rabattert pris deltar. Private Equity-fondet Reiten & Co og et utvalg eksisterende aksjonærer vil i tillegg selge 9 379 870 aksjer, som gir selgerne et proveny på NOK 229 806.815.

Webstep ASA vil selv motta ca NOK 124,3 millioner, som etter fradrag på utgifter på NOK 14 millioner, utgjør NOK 110 millioner, hvor hoveddelen skal benyttes til å nedbetale banklånet. WSTEP har et rentebærende banklån på NOK 177,5 millioner før IPOen, og en netto rentebærende gjelde (NIBD) pr 30.6.2017 på 149,4 millioner. Etter gjennomført IPO vil selskapet følgelig ha redusert NIBD til ca NOK 44 millioner, ved å benytte ca NOK 106 millioner til å nedbetale gjeld.

Etter gjennomført IPO vil fortsatt Private Equity-fondet Reiten & Co sitte igjen med 5 281 508 aksjer, tilsvarende en eierandel på 20,06 %, og med det beholde sin posisjon som største aksjonær.

Webstep ASA vil gjennom IPOen være verdsatt til NOK 645 millioner når de noteres på OSE onsdag 11.10.2017.

Wepstep ASA være priset behagelig lavt sett i forhold til sine andre børsnoterte konkurrenter. Ifølge mine regneark er den relative prinsingen av WSTEP på IPO-kurs 24,50 vesentlig lavere enn både Bouvet og Itera som begge er børsnotert på OSE.

Skal Webstep ASA prises til samme relative pris som Bouvet, regnet etter EBITDA-margin pr 1H-2017, bør WSTEP-kursen stige til NOK 31,61. Dette er en økning på 29 %.

Skal Webstep ASA prises til samme relative pris som Itera, regnet etter EBITDA-margin pr 1H-2017, bør WSTEP-kursen stige til NOK 29,74. Dette er en økning på 21,4 %.
Arkivert
Garderobemannen
08.10.2017 kl 08:58
2054

I prospektet er det fra WSTEP særlig lagt vekt på å beregne lønnsomhet pr ansatt, som viser svært gode tall for WSTEP, relativt til sine nærmeste konkurrenter. Dette er en vanlig måte å beregne lønnssomhet på i IT-sektoren, relativt til andre konkurrenter. Så kan man spesifisere dette med å måle det på konsulenter etc, men tallene fra prospektet er illustrerende. Det er ingen som når opp til WSTEP, spesielt når en måler dette over tid.

Det er imidlertid heller ingen tvil om at WSTEP er lavt priset også etter mer tradisjonelle målemetoder for lønnssomhet. Dette kan vises på flere måter, med flere gjennomsnittstall, og her er mitt bidrag til å opplyse:

Konkurrenter på OSE:
TICKER......MCAP.....OMS1H17...EBITDA...EBITDA-MARG....EPS....BØRSKURS.....PE 2017E...NIBD....ANSATTE...ANT.AKSJER
BOUVET....1655...........805.........88,3.........10,98...........5,75......161,50...........14,04..........0.........1 166......10 250 000
ITERA........ 512...........232.........29,1.........12,53...........0,17.........6,24...........18,35.........17...........400......82 186 624
WSTEP........645...........306........44,4..........14,53...........1,28.......24,50.............9,57.........44...........393......26 328 035

Tabellen ovenfor viser at WSTEP prises behagelig lavt på offentliggjort foreløpig IPO-kurs på 24,50. Tabellen viser omsetningstall for 1. halvår 2017, MCAP basert på siste børskurs fredag 6.10.2017, netto rentebærende gjeld (NIBD) pr 30.6.2017, EPS på halvårsbasis pr 30.6.2017 og og annualisert PE-estimat for 2017.

Ingen av selskapene har noe rentebærende gjeld av betydning.

ITERA hadde pr 30.6.2017 sju flere ansatte enn WSTEP, men 24 % lavere omsetning og 34 % lavere EBITDA-inntjening. De er priset vesentlig høyere relativt sett enn WSTEP.

BOUVET hadde pr 30.6.2017 hele 3 ganger flere ansatte enn WSTEP, men bare 2,6 ganger høyere omsetning, og kun 2 ganger så høyt resultat. Og de er også priset vesentlig høyere enn WSTEP.

Den relative prisingen burde jo tilsi at WSTEP, som viser høyest inntjening, også fortjener den høyeste prisings-multippelen.

Hentet fra prospektet:

Utbytte: "The Company's objective is to pay annual dividends representing minimum 75% of the Company's net profit."

Basert på EPS på 1,28 for 1H-2017, vil forventet utbytte i 2017 kunne bli NOK 1,90 pr aksje. Det gir en beregnet direkteavkastning på 7,8 %. Og WSTEP har vist svært god inntjening over lang tid, så dette er ikke noe engangstilfelle. WSTEP er en utbyttemaskin. I parentes kan bemerkes at det har PE-fondet Reiten & Co også fått bevist, da de tok ut et utbytte på MNOK 170 i 2016. Dog hadde de ikke tatt ut noe utbytte i de 3 årene forut for dette.

Med en fri flyt på nesten 80 % av aksjene, er WSTEP en åpenbar oppkjøpskandidat. Det at et PE-fond sitter med 20 % svekker jo ikke akkurat dette scenariet.
Redigert 08.10.2017 kl 09:36 Arkivert
Collin
08.10.2017 kl 11:31
1880

Reiten er dyktige ja. Ser vi kurser under IPO så kan det være verd en inngang. Dyktig ledelse, god vekst og nær null turn over.
Arkivert
Garderobemannen
08.10.2017 kl 14:29
1973

Av svenske aktører er det fem selskaper som er børsnotert på NASDAQ Stockholm, og som kan anses som konkurrenter. Det at de er børsnotert gjør det også mulig å foreta en relativ og transparent sammenligning. En oversikt over de viktigste nøkkeltallene, fra laveste MCAP til høyeste gir følgende:

TICKER..MCAP..OMS-1H17..EBITDA-1H17.. EBITDA-MARGIN..EPS-1H17..ANS-1H17..UTBYTTE-2016..ANT.AKSJER..PE 2017E..KURS
AVEG-B....364........244............26..............10,64..................1,58.............344..........1,30............11 545 350......9,97......31,50
B3IT.........612........302...........17................5,53..................1,19.............453..........2,10..............7 421 876....34,66......82,50
KNOW....2 585.....1 375.........143..............10,40...................5,16..........1 974..........3,75............19 079 003....13,13....135,50
ACAN-B..3 086.....1 234.........138..............11,18...................0,40..........1 785..........1,30..........104 957 419....36,75......29,40
HIQ.......3 427........924.........120..............13,00...................1,58..........1 642..........3,10............55 281 199....19,62......62,00

Tabellen viser MCAP i SEK basert på siste børskurs fredag 6.10.2017, omsetningstall for 1. halvår 2017 i SEK, EBITDA 1. halvår 2017 i SEK, EBITDA-marginen 1. halvår 2017, fortjeneste pr aksjer (EPS) i SEK, antall ansatte pr 30.6.2017, utdelt utbytte for 2016 i SEK, antall aksjer (inkl A- og B-aksjer), annualisert PE-estimat for 2017 I SEK og siste børs kurs i SEK.

Og skal en regne om hva prisingen av WSTEP skulle vært hvis den hadde hatt samme relative prising som disse selskapene på EBITDA-marginen pr 1H-2017, får vi følgende tabell:

TICKER...EBITDA-MARGIN...WSTEP-KURS
AVEG-B.........10,64..............23,59
B3IT...............5,53..............61,83
KNOW...........10,40..............30,49
ACAN-B.........11,18..............37,71
HIQ..............13,00..............48,14
Redigert 08.10.2017 kl 15:19 Arkivert
Garderobemannen
10.10.2017 kl 14:37
1710

Nå er IPOen satt og tildelingene kommer i morgen, mot samtidig betaling. Det var en ganske god overtegning i IPOen.

I den forbindelse ser jeg at det på en annen WSTEP-tråd blir foreslått å shorte aksjer i Webstep ASA.

Enhver som vurderer dette, forstår antakelig ikke hvordan denne IPOen blir satt. Stikkordet er greenshoe ("over-alottment"), noe som er helt vanlig i slike IPOer.

Kort sagt innebærer dette at meglerhusene i denne saken, har en avtale med WSTEP og Reiten om at de har fått lov til å "over-tildele" et antall aksjer tilsvarende 15 % av IPOen. I denne IPOen utgjør "over-allotment" 2,155,879 aksjer, ifølge børsmeldingen. Dette er faktisk et short-salg som Arctic allerede har foretatt, ved tildelingen. Arctic har allerede shortet (solgt) 2,155,879 aksjer på kurs NOK 24,50 til de som deltok i IPOen.

Arctic må følgelig kjøpe alle disse aksjene tilbake. For å sikre seg har Arctic en call-opsjon på inntil hele dette antall aksjer i sin avtale med WSTEP og Reiten. Hvis børskursen aldri går under NOK 24,50, vil det være ulønnsomt for Arctic å kjøpe noen aksjer, for dyrere enn det de allerede har solgt for. DErfor har de sikret seg rett til å kjøpe tilbake inntil samtlige aksjer fra WSTEP og Reiten, og denne callen må gjøres innen 30 dager.

Skulle kursen derimot falle under NOK 24,50 vil Arctic naturlig nok være på kjøperen, siden dette er med å gi Arctic en gevinst på sin allerede foretatte short-handel. Jo flere aksjer Arctic får handlet rimeligere enn IPO-kursen de har solgt på, jo større gevinst for de. Hvis Arctic kun får kjøpt en andel av aksjene de har shortet, til en lavere kurs, vil de kunne calle resten av aksjene opp til 2,155,879 aksjer.

Slik shorting er helt normalt for å drive kurspleie av børskursen i WSTEP etter en IPO. Dette er noe som praktiseres i alle utviklede markeder, og går under navnet "greenshoe". De aksjonærene som vurderer å vente på at kursen evt skal gå under IPO-kursen, vil ha en sterk konkurrent i Arctic.

forts.
Arkivert
Garderobemannen
10.10.2017 kl 14:37
1708

Før børsåpning i morgen onsdag 11.10.2017 vil det bli publiserte en børsmelding, som vil lyde ganske nøyaktig som følger:


Webstep ASA - Stabilisation and over-allotment notice

Oslo, 11 October 2017: Reference is made to the stock exchange announcement
published on 10 October 2017, in which Webstep ASA ("Webstep" or the
"Company") announced the successful completion of its initial public offering
(the "Offering").
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO U.S. NEWS WIRE
SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING
ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE DISTRICT OF COLUMBIA) (THE "UNITED STATES"), AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR
ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Webstep ASA - Stabilisation and over-allotment notice

Oslo, 11 October 2017: Reference is made to the stock exchange announcement
published on 10 October 2017, in which Webstep ASA ("Webstep" or the
"Company") announced the successful completion of its initial public offering
(the "Offering").

Arctic Securities AS (the "Stabilisation Manager") may, on behalf of the Joint
Bookrunners for the Offering and listing on the Oslo Børs of the shares (the
"Shares") of Webstep, engage in stabilisation activities in the Shares from
today, 11 October 2017, to and including 10 November 2017 (the "Stabilisation Period").

The stabilisation transactions are aimed to support the market price of the
Shares. In connection with the Offering, the Joint Bookrunners have been granted
an over-allotment option (the "Over-allotment Option") and have over-allotted to
the investors in the Offering 2,155,879 Shares, which equals 15% of the number
of Shares sold in the Offering before over-allotments. The over-allotted Shares
have been borrowed from Reiten & Co Capital Partners VII LP represented by Reiten & Co
Capital Partners VII GP Ltd. ("Reiten").

The Over-allotment Option entitles the Joint Bookrunners, at the request of the
Stabilisation Manager, to purchase up to 2,155,879 additional Shares from
Reiten at a price per Share equal to the offer price in the
Offering of NOK 24,50 per Share (the "Offer Price").

The Stabilisation Manager (or persons acting on behalf of the Stabilisation
Manager) may effect transactions that stabilise or maintain the price of the
Shares at a level higher than that which might otherwise prevail, by buying
Shares in the open market at prices equal to or lower than (but not above) the
Offer Price. However, there is no obligation on the Stabilisation Manager or any
person acting for the Stabilisation Manager to do so. Moreover, there is no
assurance that the Stabilisation Manager (or persons acting on behalf of the
Stabilisation Manager) will undertake stabilisation activities. If stabilisation
activities are commenced, they may be discontinued at any time, and must end
upon the expiry of the Stabilisation Period.

Within one week after the end of the Stabilisation Period, the Stabilisation
Manager and the Company will jointly inform the market through the Oslo Stock
Exchange's information system under the Company's ticker symbol, "WSTEP", of
whether any stabilisation transactions have been effected, the date at which
stabilisation started, the date at which stabilisation last occurred, and the
price range within which stabilisation was carried out for each of the dates
during which stabilisation transactions were carried out.

Any stabilisation activities will be conducted in accordance with Section 3-12
of the Norwegian Securities Trading Act and Commission Regulation (EC) No.
2273/2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council as regards exemptions for buy-back programmes and stabilisation of
financial instruments.

For further details see the prospectus dated 25 September 2017 issued by Webstep
in connection with the Offering.

Arctic Securities AS, SpareBank 1 Markets AS and SpareBank 1 SR-Bank ASA
(jointly the "Managers"), are acting as joint global coordinators and joint
bookrunners in the Offering.
Arkivert
dailymute
10.10.2017 kl 15:41
1657

Når og hvor får man vite om tildeling når VPS er utilgjengelig?

Arkivert
Garderobemannen
11.10.2017 kl 08:39
1597

I løpet av få dager kan man nå forvente at analyseavdelingen i ett eller flere av av meglerhusene som stod bak IPOen kommer med en analyse av WSTEP.

Det er helt vanlig, og også noe som er etterspurt i markedet for et slikt nytt selskap.

Selv forventer jeg at også disse analysene vil se den rimelige prisingen av WSTEP i forhold til sine sammenlignbare selskaper på OSE og Stockholm.
Arkivert
khellem
11.10.2017 kl 09:08
1536

Noen som har fått aksjene på konto ?
Arkivert
d12m
11.10.2017 kl 09:29
1510

"I løpet av få dager "

Er det ikke vanlig med en karanteneperiode på en måned eller to?
Arkivert
Garderobemannen
11.10.2017 kl 16:30
1400

Idag 11.10.2017 kl 14:48 fikk markedet en flaggemelding det lukter av. Og det er ikke bare svidd. Denne meldingen kommer alt for sent. Hvis det er som meldingen sier at fondene fikk denne tildelingen i går, burde dette vært børsmeldt allerede før børsåpning idag. Det var tilgjengelig informasjon fra VPS hvilken tildeling man hadde fått.

Nå har i stedet Nordea sittet på den smått utrolige informasjonen at de ble tildelt hele 12,84 % av IPOen tilsvarende en eierandel på 8,08 % i WSTEP. Hvis jeg ikke tar feil, er allerede Oslo Børs i ferd med å se nærmere på denne. Kan i verste fall resultere i børsbot på Nordea.


The mutual funds managed by Nordea Funds Ltd. have on
October 10th 2017 bought 2.121.921 shares in Webstep ASA
(NO0010609662).

After this transaction, the mutual funds managed by Nordea
Funds Ltd. own 2.121.921 shares equivalent to 8,084% of the
total outstanding number of shares.

The voting rights are equivalent to 8,084% of the total
votes.
Redigert 11.10.2017 kl 16:36 Arkivert
korteshorts
11.10.2017 kl 16:37
1338

Arkivert
Garderobemannen
12.10.2017 kl 17:01
1207

Etter at Nordea-fondene i går flagget at de hadde tatt mer enn 12,84 %, tilsvarende 8,08 % av de utestående aksjene i WSTEP er det igjen interessant å se på andel fri flyt i WSTEP. Antakelig vil vi se en del andre institusjonelle investorer som vil ønske å vekte seg opp i WSTEP, muligens på bekostning av BOUVET og ITERA. På grunn av den ganske store overtegningen i IPOen er det flere investorer som nok fikk en del mindre enn det de ville.

Andelen aksjer som er i fri flyt, begrenses for det første av PE-fondet Reiten & Co. Før man hensyntar effekten av "greenshoe", sitter disse på 20,12 % av aksjene. Dette er aksjer med lock up-klausul i 6 måneder.

Dernest sitter primærinnsidere med rett i overkant av 10,10% (2.651.702). Av disse aksjene er tildelinger i IPO'en underlagt en 12 måneders lock-up. Primærinnsidere må dessuten melde enhver endring til børsen, samt foreta avklaringer internt for å finne ut at de ikke sitter på innsideinformasjon.

Videre eier WSTEP ganske mange aksjer i seg selv, nærmere bestemt 610 310 aksjer, tilsvarende 2,33 %. Også disse er i praksis "låst", og inngår ikke i den daglige omsetningen. En artig liten detalj er at disse aksjene verken var stemme- eller utbytteberettiget både i årsregnskapet for 2015 (note 13 i årsregnskapet for 2015 (prospektet side 171), og note 13 til årsregnskapet for 2014 (prospektet side 184).

Vi må også legge til grunn at de aller fleste ansatte, selgere mv benyttet anledningen til å kjøpe sterkt rabatterte aksjer. De ansatte hadde anledning til å kjøpe inntil 530.400 aksjer, hvor jeg legger til grunn at de har kjøpt 500.000. Dette tilsvarer i overkant av 1,9 % av aksjene.

Etter at Nordea har kjøpt 8,08 %, legger jeg til grunn at også disse aksjene er "låst", i det minste på disse kursnivåene.

Etter dette gjenstår det en fri flyt av 15 022 959 aksjer tilsvarende 57,46 % av aksjene, basert på det vi kjenner til. Dette er bare litt over halvparten av det totale antall aksjer.

Her er den store ukjente andelen de øvrige investorene, som tegnet noen av disse aksjene i IPOen. Flere av disse aksjene vil derfor antakelig også være "låst", og ikke tilgjengelig på dagens kursnivåer.

Hvis vi i denne beregningen tar hensyn til Greenshoe'n, og legger til grunn at den blir benyttet fullt ut, gjenstår det på samme forutsetninger en fri flyt av 17 238 838 aksjer tilsvarende 63,93 %. I så fall blir det nye antall aksjer 26 967 018, hvorav Reiten & Co eier 14,26 %, primærinnsiderne 9,83 %, Webstep selv eier 2,26 %, Nordea-fondene eier 7,87 % og de ansatte eier 1,85 %.
Arkivert
Garderobemannen
12.10.2017 kl 17:40
1365

Her er en oppdatert oversikt over den relative prisingen mellom de tre norske og 5 svenske selskapene, justert til dagens kurs. P/E-oversikten viser at WSTEP på kurs NOK 26,30 fortsatt er meget lavt priset i forhold til sine konkurrenter.

SELSKAP....................TICKER...STAT...P/E20171HE..EBITDA-MARG..EPS1H2017..MCAP NOK/SEK.......KURS......AKSJER.........ANSATTE

Webstep ASA..............WSTEP....NO......10,25............14,53................1,28...............690 333-N...........26,30......26 248 391.....397

Bouvet ASA................BOUVET...NO......13,83...........10,98.................5,75............1 629 750-N.........159,00......10 250 000...1 166
Itera ASA...................ITERA......NO......18,38...........12,53.................0,17...............513 666-N............6,25......82 186 624......400
Avega Group AB.........AVEG-B....SE.......10,19...........10,64.................1,58...............237 500-S..........32,20........7 421 876......344
B3IT Management AB..B3IT........SE.......35,61............5,53..................1,19............1 616 946-S..........84,75......19 079 003......453
Knowit AB..................KNOW......SE.......13,13..........10,40..................5,16............7 462 962-S........135,50......55 281 199...1 974
Acando AB.................ACAN-B....SE.......36,88..........11,18..................0,40...............341 742-S..........29,50......11 545 350...1 785
HiQ International AB...HIQ..........SE.......20,49..........13,00..................1,58............6 795 993-S..........64,75....104 957 419...1 642

Kolonnen P/E20171HE er P/E tallet pr 30.6.2017, dog slik at det er annualisert med samme forutsetninger. EPS1H2017 viser fortjeneste pr aksje pr 30.6.2017, i henholdsvis NOK og SEK. MCAP er i hhv NOK/SEK basert på børskursens slutt idag 12.10.2017. Antall ansatte er antallet pr 30.6.2017.

WSTEP eier aksjer i seg selv. I prospektet side 184 er det tatt inn årsregnskapet for 2014 (daværende Azure Holding AS). Av note 13 til regnskapet fremgår det at aksjene Azure Holding AS eier i seg selv, verken er stemmeberettiget eller utbytteberettiget. Tilsvarende fremgår av note 13 til årsregnskapet for 2015 som er avlagt 21.4.2016, se prospektets side 171. Dette er nok endret på en ex.ord.GF i etterkant, siden samtlige aksjer har like rettigheter.

Det var en feil i børsmeldingen fra WSTEP den 10.10.2017, hvor det omtales av Joar Krohn (styremedlem) ville sitte igjen med 96 137 aksjer via sitt heleide datterselskap Saveas AS. Han eier intet av dette selskapet, men eier aksjene i stedet gjennom investeringsselskapet Kronoko Holding AS. Tallene er riktige, bare en gal opplysning.
Redigert 12.10.2017 kl 20:53 Arkivert
Garderobemannen
12.10.2017 kl 20:58
1134

d12m (11.10.17 09:29 )

Det er ikke noen eksplisitt karantenefrist på dette. Meglerne er likevel forpliktet forpliktet til å ikke sette seg selv i en situasjon som skaper interessekonflikter, og for øvrig vise tilbørlig aktsomhet ved avgivelse av investeringsanbefalinger, se vphl § 3-10. Det må etablere klare grenser/sperrer mellom de som stod for tilretteleggingen av IPO'en og analyseavdelingen som utgir analysen.

Vi har nylig et eksempel på at representanter fra analyseavdelingen hos tilretteleggerne kom med investeringsanbefalinger kun få dager etter at IPO'en var satt, se Infront sin IPO fra forrige måned.

Infront sin IPO var ferdig 26.9.2017, med ABG Sundal Colier og Danske Bank Markets som kom med sine analyser allerede den 10.10.2017. Disse to meglerhusene var begge tilretteleggerne i IPOen.
Redigert 12.10.2017 kl 21:09 Arkivert
Garderobemannen
18.10.2017 kl 02:07
907

ARC og SB1M gjør en god jobb med å stabilisere kursen i WSTEP, nå sist rundt NOK 26. De benytter imidlertid ikke disse kjøpene og salgene som ledd i inndekningen av sine aksjer satt short i IPOen gjennom "greenshoe"'en men som en alminnelig kurspleie/bistand til sine kunder.

Pr idag har husene ARC og SB1M netto solgt 59.160 aksjer i den uka WSTEP har vært på børs.

ARC og SB1M kan når som helst bestemme seg for å erklære opsjonen de har på alle aksjene i "greenshoe"'en, og stanse all videre kursstabilisering. Dette har i andre aksjer blitt gjort tidligst 1 uke fra IPO'en.

I så fall vil følgende børsmelding sendes ut før børsåpningen den dagen de erklærer det:

WEBSTEP ASA - Stabilisation notice and exercise of over-allotment option

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE
APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Oslo, 31 October 2017 Reference is made to the stock exchange announcement
published on 11 October 2017 concerning potential stabilisation activities in
respect of shares in Webstep ASA ("Webstep", the "Company", ticker
code: "WSTEP") from 11 October 2017 to and including 9 November 2017 (the
Stabilisation Period) in connection with Webstep's initial public
offering (the "Offering" or the "IPO").

In order to permit the redelivery of shares in Webstep which was borrowed
and over-allotted in the Offering, Arctic Securities AS, acting as "Stabilisation
Manager", on behalf of the Managers (as defined below) for the Offering has exercised its
option to purchase from Reiten & Co Capital Partners VII LP, represented by
its general partner Reiten & Co Capital Partners VII GP Ltd ("RCP") 1,437,252 shares
and to subscribe for 718,627 new Shares to be issued by the Company, all at a price
per Share of NOK 24.50, which is equal to the offer price in the Offering.

Consequently, there will be 26,967,018 shares in issue following the issuance of 718,627 new
shares. Following these transactions, RCP holds 3,844,256 shares in Webstep ASA,
corresponding to 14,26 % of the total amount of issued shares and votes
in Webstep ASA.

No stabilisation transactions have been carried out, and no stabilisation
transactions will be carried out for the remainder of the Stabilisation Period.
Redigert 30.10.2017 kl 18:21 Arkivert
addyfred
18.10.2017 kl 09:27
832

Jeg ser ikke ut til å kunne finne finansiell rapportering hos Webstep. Hvor har du funnet dette Garderobemannen?
Arkivert
Garderobemannen
19.10.2017 kl 07:45
767

WSTEP har ikke hjemmesider beregnet på at de er børsnotert. De har derfor ikke slik finansiell informasjon tilgjengelig ennå.

Den beste kilden er derfor tidligere årsregnskap (som kan hentes gratis fra Brønnøysundregistrene), og ikke minst Prospektet.

I tillegg bør man jo gjøre seg sine egne beregninger.

De jobber nok hardt med dette internt, og det er jo litt småflaut at et selskap som lever av å selge profesjonelle IT-løsninger ikke har dette klart ennå...
Arkivert
Garderobemannen
19.10.2017 kl 07:57
766

For de av dere som ønsker å se daglig leder i aksjon, var han gjest på Hegnar-TV i gårsdagens sending.

Ikke noe nytt som kom frem der, men Eriksen fremstår jo som en svært blid, positiv og hyggelig ung mann!

Det viktigste man bør hente ut av dette er det han sier om at de ikke henter nyutdannede. WSTEP har kun seniorkonsulenter på jobbene hos kundene, og selskapet har høye inntekter på dette. I motsetning til f. eks BOUVET hvor du fort kan risikere at juniorer også bistår bedriftene.

CEO bekreftet forøvrig at provenyet i emisjonen gikk til å nedbetale gjeld, en gjeld som PE-fondet Reiten tidligere har benyttet til å hente ut et stort utbytte.

Utbyttekapasiteten i dette selskapet er også meget god, og de bekrefter guidingen på minst 75 % utbytte.

Arkivert
ledstar
29.10.2017 kl 21:11
578

ardorobemannen,, veit du hvor mye aksjer Kjetil Eriksen besittter etter ipo
Redigert 29.10.2017 kl 21:13 Arkivert
Garderobemannen
29.10.2017 kl 22:07
572

edstar,

Kjetil Eriksen (CEO) eier aksjer via sitt investeringsselskap Colina Invest AS, i form av 844 057 (hvorav 4 977 ble tildelt i IPOen), tilsvarende 3,22 %
Arkivert
ledstar
30.10.2017 kl 20:34
446

garderobemannen, hvor mye har du plassert i webstep og hva er hovedårsaken til du valgte nettopp dette selskapet?Ja de fremstår bra priset på PE, men ser du for deg vekstmuligheter, er jo det som på sikt vil kunne drive kursen videre, slik de nå ligger an bør vi kunne forvente høye utbytter.Ser for meg å ta en pott på ca 20k aksjer nå i første omgang. At digitalisering blir eit stort marked fremover er det ingen tvil om, men ønsker følgelig finne det selskapet som gjør det best og har de beste folka:)
Arkivert
Arkivert Til toppen