Inhalation Sciences Sweden AB (ISAB) - Enormt potensiale

Andyo
ISAB 30.09.2017 kl 20:19 1335

Dette er en arkivert tråd!
Inhalation Scienses Sweden AB (ISAB)

Nytt spennende selskap notert på “aktietorget” i Sverige. Selskapet gjennomførte nylig en IPO med tegningsperiode 28 august til 13 september 2017 der tegningsgrad var 254% og selkapet ble børsnotert 28.09.17. Selskapet går nå inn i en ekpansiv kommersialiseringsfase for sine to CE merkede produkter PreciseInhale® (hovedprodukt) og LaminarPace (sub produkt – skilt ut på egne bein i datterselskapet Ziccum AB) – mer informasjon under.

Selskapet i korthet:

ISAB utvikler og selger innovative og patenterte laboratorieinstrumenter for forskning innen innånding og for måling av hvordan partikler i innåndet luft påvirker helsen vår.

* Selskapet har bevist produkt og forretningsmodell (Proof of Concept) med inntekter fra pilotkunder
og ledende opinionsledere på totalt 25 MSEK de siste tre årene.

* Selskapets grunnlegger Per Gerde er PhD og foreleser ved Karolinska Institutet. Per opererer internasjonalt som forsker for innånding og aerosolproduksjon1
og er ofte invitert som høyttaler på internasjonalt nivå

* Administrerende direktør Fredrik Sjövall har mer enn 10 års erfaring som konsernsjef for bioteknologiselskaper og er også
Styreleder i Hemcheck Sweden AB (publ), notert på First North.

* Gruppen tilbyr to separate CE-merkede produkter, PreciseInhale® (hovedprodukt) og LaminarPace ™ utviklet seg i nært samarbeid med bransjeledende selskaper og institutter, blant dem
en annen GSK, Astra Zeneca og Karolinska Institutet. PreciseInhale® selges for tiden for preklinisk forskning, men vil bli utviklet for klinisk forskning og integrering som OEM-modul i andre produkter (dvs. kombinert med
allerede eksisterende produkter og teknologier tilhørende andre selskaper eller institusjoner). Bland eksisterende Kunder er: Chiesi Pharmaceuticals (Italias ledende farmasøytiske selskap ved innånding), Dow Chemicals (en av verdens største kjemiske grupper), King's College (en meget anerkjent
University of London) og Fraunhofer (et verdensledende institutt for miljømedisin). LaminarPace ™ er kommersialisert gjennom datterselskapet Ziccum AB. Inhalasjonsvitenskap refererer til å selge aksjene til Ziccum AB til sine aksjonærer gjennom en såkalt spin-out, en nellike, Alternativt å finne en industriell kjøper av selskapets aksjer.

* I tillegg til produktsalg utfører Inhalation Sciences også kontraktsforskning innen innånding. I tillegg til den kommersielle verdien av forskningsoppdrag bidrar kontraktsforskning til videre utvikling av selskapets produkter og utgjør en viktig kanal for å etablere kontakt med nye kunder

*ISAB har 6 patentfamilier, inkludert flere lisensierte patenter i EU, USA, Japan og Kina. Gjennom kapitaltilførsel kan selskapet akselerere salgsraten og aktivere utvikling av ytterligere funksjonalitet, f.eks. validering av PreciseInhale® til klinisk bruk.

Nøkkeltall:

Tegningkurs i IPO: 5 SEK
Antall nye aksjer i IPO: 5 218 930
Verdi av IPO (“pre-money”): 26 094 640 SEK
Tegningsgrad: 254% (overtegnet)

Totalt antall aksjer: 8 618 930
Sluttkurs 29.09.17: 10,15 SEK
Mcap: 87 482 140 SEK

ISAB har hatt en forykende start på den svenske børsen (“aktietorget”) mye grunnet at selskapet meldte en ordre avtale 27.09.17 med det velkjente selskapet Astra Zeneca med ordreverdi ca. 3.2 mSEK.

Kapitaltilførsel skal brukes på følgende områder

*Øke kommersialiseringstakten – ca. 7 mSEK
*Volumproduksjon – ca. 2 mSEK
*Applikasjonsutvikling – ca. 4 mSEK
*Tilbakebetaling lån – ca 1m SEK

Kilde: http://www.inhalation.se/investerare/pressmeddelanden/?pressreleaseId=2681558


Redigert 30.09.2017 kl 20:27 Arkivert
Andyo
30.09.2017 kl 20:20 765

Mer informasjon vedrørende selskapets produkter

PreciseInhale® (hovedprodukt)
Systemet er CE-merket for preklinisk bruk og brukes i dag av verdensledende aktører innen både stoffutvikling og miljøforskning. Blant de tidlige kunder inkluderer Chiesi Farmaceutici, Italias ledende farmasøytiske selskaper innen Innånding, Kings College, en høyt ansett universitet i London og Dow Chemical, en av verdens største kjemiske selskaper.

PreciseInhal er et teknologisk avansert laboratoriesystem for nøyaktige målinger av hvordan innåndede luftpartikler påvirker lungene og dermed vår helse.

PreciseInhale muliggjør en raskere og mer kostnadseffektive utviklingen av nye inhalerte legemidler for lunge-relaterte endemiske sykdommer som astma og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), men åpner også for utvikling av inhalerte legemidler i mange andre terapeutiske områder, for eksempel migrene, impotents, diabetes og influensa.

LaminarPace (selskapets andre produkt)

LaminarPace er et supplement til PreciseInhal, men har et applikasjonsområde som strekker seg langt ut over innånding. LaminarPace er et innovativt og patentert CE-merket instrument for tørking av små mengder medikamentstoffer med svært lave tap.

To systemer er solgt, hvorav en er en verdensledende kontraktsproducent av sprøytetørkede materialer, Hovione i Portugal. Planen er at LaminarPace skal kommersialiseres som en separat juridisk enhet (Ziccum AB), enten solgt til en industriell taker eller carned og distribuert til aksjeeiere. Kommersialisering av LaminarPace er planlagt å starte i 2017.


Mer informasjon
http://www.inhalation.se/produkter/preciseinhale/

http://www.inhalation.se/produkter/laminarpace/


Selskapets målsetninger Q4-2017 til Q1-2020

ISAB har som mål og oppnå en ledende stilling som instrumentutvikler og systemleverandør. Inhalasjonseksperimenter i både miljørelatert og narkotikarelatert forskning og utvikling.

Q4-2017: En produksjonsavtale om PreciseInhale® skalering er avsluttet, noe som betyr at tallet PreciseInhale® produsert i hver serie kan økes fra dagens nivå av ett (1) system per serie til 5-10 systemer per serie.

Q4-2017: De første distributør / samarbeidsavtalen er inngått vedrørende PreciseInhale®

Q4-2018: Totalt 10 PreciseInhale® har blitt solgt og levert til kunder siden systemet ble introdusert markedet i 2014.

Q3-2018: Ziccum AB (datterselskap) har solgt minst en LaminarPace ™ og har blitt finansiert for videreført virksomhet på egen hand

Q1-2020: Selskapet er kontantstrøm-positivt på helårsbasis

Markedspotensiale

Makedspotensialet er enormt og interessen for selskapets produkter er økende mye grunnet at selskapets produkter og teknologi er og har vært utviklet I samarbeid med såkalte “key opinion leaders”. Kunder som allerede bruker PreciseInhale I sin forskning er Dow Chemicals, Fraunhofer, King`s College og Karolinska Institut.

1) Pre-kliniske estimater for US/EU:

1600 “Inhalation pharma companies”
20 00 “Chemical Industries”
700 “Academic Institutes researching inhalation”

Et PreciseInhale® system er verdt 2,5 mSEK I en 5 årssykel inkludert applikasjon og tillegg samt service tjenester.

Estimert 2600 systemer resulterer i en potensiell markedsstørrelse 7 milliarder SEK i EU/US.

i tilleg

2) PreciseInhale® er også under utvikling for kliniske studier som åpner opp ytterligere markedspotensiale.

3) Geografiske dimensjon utenfor EU/US som India, Kina, Russland og Sør- Amerika.

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=dDYyu2gUM6U
Redigert 30.09.2017 kl 20:38 Arkivert
Andyo
30.09.2017 kl 20:25 757

Kunder:

Dow Chemicals - Dow Chemicals er en av verdens største kjemikaliegrupper. Dow jobber kontinuerlig for å forstå og kartlegge eventuelle helserisiko forbundet med nye materialtyper, og PreciseInhal er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Chiesi - Chiesi er en av Italias ledende farmasøytiske selskaper og har stor betydning for utviklingen av innåndingsprodukter. Chiesi bruker PreciseInhal til å karakterisere farmakokinetiske egenskaper hos legemiddelkandidater i de tidlige stadier.

Andre:

Karolinska Institutet, Kings`s College, Fraunhofer og nylig Astra Zeneca.


Kilde: http://www.inhalation.se/produkter/kunder/


Annet

Introduksjon:

https://www.youtube.com/watch?v=b6taVFYoJD0


Intervju med VD:

https://www.youtube.com/watch?v=vvrEaEHNeg8&t=20s


Intervju med kunde – King`s College

https://www.youtube.com/watch?v=MDFxy_rJ4PY


Analyser

Analystgroup-

http://analystgroup.se/intervjuer/inhalation-sciences-sweden-vd-intervju/

SVD-
https://www.youtube.com/watch?v=MDFxy_rJ4PY&t=2s

Facebook gruppe:

https://www.facebook.com/groups/inhalationsciences/

Avsluttende

To ledende pre-kliniske CE produkter i PreciseInhale® (hovedprodukt) og LaminarPace (sub produkt) nå klar for en ekspansiv kommersialisering. Tilførsel av kapital skal gjøre selskapet klar for økt etterspørsel etter sine produkter da i hovedsak PreciseInhale®.

Fått en super start på den svenske børs "aktietorget" men selskapet er fortsatt lavt verdsatt tatt i betraktning hvor selskapet er i løpet.

Forventer at selskapet inngår en produksjonsavtale som gjør det mulig å øke produksjonslinjen i Q4-2017 samt at vi ser flere avtaler for PreciseInhale® (ref.over)

Er selv aksjonær (Aksjer @ 8,29 SEK)

Redigert 30.09.2017 kl 20:46 Arkivert
Redz
30.09.2017 kl 21:02 704

Har ventet en fornuftig tråd vedrørende dette selskapet på HO. Takk, Andyo, som deler. Tok selv et lodd noteringsdagen, og har planer om å sitte en stund.
Uten tvil et meget interessant selskap med mange triggere i nær fremtid. Meget lav BV ved notering, men markedet er vel i ferd med å justere den.
Kan godt være vi ser rundt 15-20 til uken, selvom jeg helst vil ha en sunn og jevn oppgang.

Anyways, folk bør se filmene ovenfor - et meget spennende selskap, i en meget spennende fase.
Arkivert
PerUlv83
30.09.2017 kl 22:21 696

Spennende firma. Jeg gikk inn på 9,2 og økte litt på fredag på rundt 10kr. Tror ikke det skal ta lang tid å nå en BV på 200 mill og jeg vil tro at interessen øker kraftig fra mandag av da den har havnet litt i skyggen av andre ipo'er i det siste . (Xspray, Senzagen o.s.v)
Arkivert
Andyo
30.09.2017 kl 23:23 684

PerUlv83.

Korrekt. Ser nok en prising i skiktet 150-200 mSEK innen kort tid. Selskapet går inn i en ekspansjonsfase med produkter som er rett i tiden, CE godkjent (pre-klinisk), patentert, "proof of concept" og timing er god for de som har interesse av og vil delta på ferden. Selv tenker jeg å sitte til 2020
Redigert 01.10.2017 kl 22:52 Arkivert
Andyo
02.10.2017 kl 09:37 598

Ny analyse

https://robertveritas.wordpress.com/2017/10/02/kort-analys-preciseinhale/?preview=true
Arkivert
gerry-dahl
02.10.2017 kl 12:06 572

Aksjen stiger betraktelig i dag. Oppe over 16 % hittil. Kun dag 3 på børs og få fb medlemmer 250+, samt få avanza eiere.

Her tror jeg vi aksjonærer kommer til å gjøre en spennende reise framover. Gleder meg til fortsettelsen.
Arkivert
gerry-dahl
02.10.2017 kl 19:25 558

En god analyse hentet fra fb siden jeg kjenner meg igjen i, samt TA

En lille side note, som jeg har observeret i vældig mange aktier, blandt andet Xbrane, Hemcheck, m.fl. Dagens 'fald' fra +17% (11.90) til +4.4% (10.60) kom intraday hvilket betyder at ISAB endnu inte har haft en rød dag på Børsen siden noteringen. Da Hemcheck gik fra 3-4 til 17 skete det i løbet af ganske få uger med konstante stigninger på +3-15%. Men når vinsthjemtagningerne endelig kom skete det intraday (i løbet af handelsdagen), hvilket gjorde at mange sad med højere GAVs end dagens lukkekurs på de dage med vinsthjemtagninger.

Når vinsthjemtagningerne kommer intraday, så fastholdes den opadgående trend hvilket betyder at de kortsigtede sælger sig ud, mens at de nye i aktien bliver siddende fordi at de ligger med små urealiserede tab.

I dag fik vi sat nyt ATH i 11.90, og 1.57 mio aktier blev omsat til en gennemsnitlig pris på 11.17. Altså sidder mange med der kom ind i dag med små tab mens at dem der vil ind i de kommende dage ved at der er potentiale for at teste ATH igen og bryde igennem med tanke på den positive trend, den høje volumen og den stigende interesse for ISAB.

BV er fortsat vældig lavt under 100 msek (91 mio). Vi har en fin triggerliste inom Q4 og Q1 '18 og som Alexander illustrerede i går, så er ISAB stadig meget lavt værdiansat sammenlignet med bolag med lavere omsætning, et mindre marked at approache, en mindre kompetent ledelse og en væsentligt mere uinteressant kundeliste (uden at træde nogen over tæerne).

Min gisning? Vi skal nok op igen i morgen - troligt over 11 🙂

TA:

Dagen slutade 4,43% upp med en omsättning på 17.5MSEK med ett vwap på 11.15kr vilket gör att de flesta har ett gav över dessa nivåer.

Kollar vi på grafen är den precis på trendgolvet så en uppstuds imorgon ser jag som mycket trolig. Blå dag imorgon och trenden är fortsatt positiv och indikerar på fortsatt uppgång.

En viktig faktor är att RSI gick ner till 29 vilket visar att aktien är översåld så nedsidan härifrån bör vara liten men uppsidan god.

Så overallt fint köpläge tekniskt sätt. Med det sagt så stämmer inte alltid det tekniska men bra hjälpmedel i att analysera aktier.

http://goi.nf/?afcnxwszkula
Arkivert
Frodo1
04.10.2017 kl 21:41 521

Inhalation Sciences AB (ISAB)

Q&A med VD (04.10)

Q & A med VD
1: Finns det möjlighet för befintliga kunder att köpa fler PreciseInhale?
Visst finns det möjligheter för uppföljningsorder, mer moduler etc och varje modul kräver en till PreciseInhale. Astra Zeneca har exempelvis köpt hela paketet, med alla moduler, och bara en PreciseInhale. Då det helst behövs en PreciseInhale för varje modul finns det stor sannolikhet att Asta Zeneca köper fler, men när detta sker är ju oklart. Inhalation Sciences har 4st PreciseInhale (ett system per modulfamilj) så att anta att 3-5 system potential per företag inte är omöjligt. Enligt VD har pilotkunder bevisat att systemet behövs, bra lista på kunder som är pilotkunder ( Astra Zeneca etc.). Vetenskapliga publikationer kan agera som katalysator för att öka sälj och korta ner säljprocesser.

2: När planeras LaminarPace delas ut till Inhalation Sciences aktieägare?
Först prioritet är just nu att få igång kommersialisering och en notering blir aktuell när försäljning kommit igång. Idag har 2 enheter sålts av slump till kunder som varit intresserade av PreciseInhale men sett LaminarPace. Marknaden för LaminarPAce är minst lika stor som för PreciseInhale (7 miljarder).

3: Ni säger 7 miljarder marknad, är de inräknat alla utvecklingar/uppdateringar osv och är de även för LaminarPace eller bara PreciseInhale?
Bara för PreciseInhale, men sen tillkommer uppdateringar, utvecklingar av moduler och det finns större potential än så.

4: Lågt IPO värde, varför detta?
Det är alltid svårt att värdera bolag, befintliga aktieägare ska vara nöjda samtidigt som nya ägare ska tycka att kursen är attraktiv. Många bolag hade svårt att ta in kapital, under våren, därav valdes en attraktivare värdering och VD är glad över att aktien uppvärderades snabbt vilket tyder på att marknaden insåg aktiens värde.

5: 28,5 miljoner kr senaste tre år har ni sålt, marginaler?
Över 50% i marginaler ( väldigt goda marginaler ) och vi jobbar på mer att få ännu bättre. Ju fler enheter vi säljer och producerar desto lägre tillverkningskostnad får vi, men vi har väldigt goda marginaler skulle jag vilja säga.

6: Ni har en påkostad video och introduktion, kan bolaget leva upp till det?
Vi är ett tekniskt bolag som sysslar med saker som är svåra att förklara för ”vardagliga” människor och har länge fått förklara vad vi gör, där av video som beskriver vad vi gör på ett lättillgängligt sätt. Produkten är i världsklass och förtjänar en sådan presentation.

7: Har ledningen ökat sina innehav under emissionen?
VD och CFO har tecknat, grundare har inte tecknat men äger stor del av bolaget och är 100% dedikerad till bolaget.

8: Hur långa är säljprocesser?
12-18 månader idag (kortare med bra referenser som Astra Zeneca tror VD).

9: Har ni påbörjat dialog angående tillverkningsavtal?
Vi vet vilka vi vill jobba med och har tagit kontakt med dem och hoppas ha allt klart enligt plan som kommunicerat under Q4.

10: Distrubitörsavtal då?
Vi vet vilka vi vill jobba med och har tagit kontakt med dem och hoppas ha allt klart enligt plan som kommunicerat under Q4.

11: Mål att sälja 10st till Q1 2018, hur många har sålts idag?
8st dvs 2 kvar till vårat mål men självklart kan det gå fortare med. När vi kommit igång rejält med försäljning ska ju många fler system säljas.

12: Klinisk studie påbörjas?
Inget kommunicerat, återkommer angående detta.

13: Analys av bolaget?
Diskussion pågår angående detta.

14: Har Astra Zeneca ordern potential att agera som en katalysator som snabbar på säljprocesser?
Ja det tror jag verkligen, Astra Zeneca är ett av de finaste bolagen i världen inom sin bransch och hade du ställt frågan för några veckor sedan vilken av våra största potentiella kunder är hade jag sagt Astra Zeneca.

15: Vad kan vi förvänta oss i närtid?
Följ oss noggrant på sociala medier och Twitter så lär ni få se vad vi håller på med! Vi har kommunicerat i memorandumet alla mål vi har och följer vi upp dem går allt enligt plan.

16: Finns det någon blockbusterorder som ni kan få eller ska vi förvänta oss många avtal i Astra Zeneca klassen?
Vi har ju många planer för framtiden men i närtid är det volym som kommer ge de stora pengarna, mer kan jag inte säga just nu dvs många kunder med 3-5 PreciseInhale per klinik samt LaminarPace kommer vi sälja.
Redigert 04.10.2017 kl 21:43 Arkivert
zappa66
04.10.2017 kl 23:00 520

Enig i at det er stort potensiale i denne.

Men burde ikke denne tråden lagt under farmasi og medisin
Arkivert
PerUlv83
26.12.2017 kl 16:47 376

Svakere utvikling på aksjekursen en forventet dn siste tiden. Likevel så har selskapet levert etter plan og det er nok bare utålmodige aksjonærer som forventer for mye på kort tid som drar kursen ned. Også et svakt marked for småselskaper i det siste har ført til en solid nedgang desverre .

Jeg har selv et 6 sifret tap i Isab nå, men har troen på at 2018 blir et bra år for selskapet . Ytterligere info om ziccum er også forventet i Q1 , noe som kan være en ekstra katalysator sammen med økt salg og markedspenetrasjon av Inhalation .

At vi skal over 15kr i 2018 er jeg selv overbevist om om jeg får rett vil tiden vise!
Arkivert
PerUlv83
12.01.2018 kl 00:39 305

God start på året for Isab. Etter 2 trege måneder med fallende kurser så ser vi endlig et comeback i aksjen. Facebook gruppen vokser kraftig de siste dagene og Isab begynner å bli litt mere kjent i markedet. Noe som er meget bra for denne aksjen da vi har hatt en altfor dårlig daglig omsetning i det siste. Med en liten freefloat av aksjer så går det fort oppover ved nyheter så håper det snart kommer en god PM mens momentumet fortsatt er tilstede . Jeg personlig gikk ut av 2017 med sekssifrede røde tall i porteføljen min, men i dag så ble de blå igjen! Det er fortsatt langt igjen til ATH og verdien av selskapet er knappe 90 mill så det er mye å gå på her. Tror at 2018 blir eg godt og innbringende år for de som har Isab i porteføljen . Ha en fin kveld!
Arkivert
PerUlv83
19.01.2018 kl 17:00 252

in dag i Isab :
Arkivert
PerUlv83
20.01.2018 kl 22:29 207

Merker at det er veldig rolig på denne Isab trådn for tiden sov om vi nettopp passerte ATH. Håper ikke at alle gikk lei i julen da den var nede på 7-8 tallet på svært liten omsetning! Som alltid så blir de tålmodige belønnet og reisen er nettopp begynt. Børsverdi på rundt 125 mill skremmer ingen foreløpig og vi har mye kjekt å se frem til. Potensiell Tier-1 kunde, Ziccum,flere ordrer og mye mere.

Kan nok bli en nedgang på mandag etter en kraftig oppgang på fredag,men dette ser jeg som en kjøpsanledning. Målkurs 20 kr i 2018 er innenfor rekkevidde .
Arkivert
zappa66
22.01.2018 kl 21:28 178

Du er ikke helt alene, Per Ulv.
Benyttet sjansen før jul til å kjøpe litt ekstra.

Har du noe kursmål?
Arkivert
Arkivert Til toppen