Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Entrer
ONCO
09.08.2017 kl 14:58
1774

Dette er en arkivert tråd!
lt er i rute, ser frem til presentasjonen i Vienna jfr rappor
Arkivert
AksjeInvest
09.08.2017 kl 19:01
1066

QUARTERLY REPORT – 2 ND QUARTER 2017

Highlights
• Results on Radium-224 generator published
• 2 abstracts for oral presentations at EANM 2017 accepted
• 1 abstract for poster presentation at ESGO 2017 accepted

Operational Review

Radspherin® development program
Oncoinvent announced on May 16th the publication of results of a collaboration between Oncoinvent and Sciencons researchers in the Journal of Nuclear Medicine and Biology.

Alpha-particles have the potential to kill tumor cells very effectively and selectively. The radioisotope 212Pb, which causes the release of alpha-particle, has a half-life of 10.6 h which imposes time constraints to its practical application as a radioimmunoconjugate for cancer therapy. The focus of the published research was to determine whether a rapid, efficient, and reliable production and purification procedure for generating a 212Pb based radioimmunoconjugate could be developed using a Radium-224 generator.

This research has been a spin off and continuation of the development work being carried out to develop a Radium-224 generator that will be used in the production of Radspherin®.

Radspherin® preclinical results to be published:

Oncoinvent research scientists Elisa Napoli and Sara Westrøm have had their abstracts accepted and will hold presentations of their research at the upcoming European Association of Nuclear Medicine
(EANM) conference in Vienna in October. The titles of Napoli’s and Westrøm’s presentations are “Relocalization
of 212Pb from 224Ra sources due to thoron (220Rn) diffusion” and “Novel Intracavitary alpha Therapeutic Based on Calcium Carbonate Microparticles As Carriers for 224Ra: Biodistribution and
Toxicity in Mice” respectively.

An abstract reporting Radspherin® preclinical research has also been accepted for publication as a poster at the 20th international meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
in November. The poster is entitled “Preclinical Evaluation of a Novel Alpha-Particle Emitting Therapeutic Agent for Selective Intraperitoneal Therapy of Peritoneal Metastases”.

The company is pleased that the Radspherin® research has been accepted for publication at innovative and prestigious events such as EANM and ESGO.

http://www.oncoinvent.com/files/Oncoinvent-report-q2-2017.pdf
Arkivert
AksjeInvest
09.08.2017 kl 21:11
963

Hvorfor fjernet du tråden din uredd1?
Arkivert
AksjeInvest
10.08.2017 kl 08:25
915

or de som kan fagstoffet, kom det mye nyttig frem fra rapporten her
Arkivert
uredd1
10.08.2017 kl 16:42
851

Jeg fjernet ikke tråden min....

Det må være admin...
Arkivert
uredd1
10.08.2017 kl 16:48
839

Det som kom fram er at det er steinkontroll over økonomien i selskapet, man er helt i rute med produktutviklingen og alt går på skinner.

Og kanskje litt mer enn det... :)
Arkivert
AksjeInvest
10.08.2017 kl 19:21
817

hy
Arkivert
AksjeInvest
12.08.2017 kl 15:53
759

Google translate:

KVARTALSRAPPORT - 2. KVARTAL 2017

Høydepunkter
• Resultater på Radium-224 generatoren publisert
• 2 abstrakter for muntlige presentasjoner ved EANM 2017 akseptert
• 1 abstrakt for plakatpresentasjon ved ESGO 2017 akseptert

Operasjonell gjennomgang

Radspherin® utviklingsprogram
Oncoinvent kunngjorde 16. mai utgivelsen av resultater av et samarbeid mellom Oncoinvent og Sciencons forskere i Journal of Nuclear Medicine and Biology.

Alfa-partikler har potensial til å drepe tumorceller veldig effektivt og selektivt. Radioisotop 212Pb, som forårsaker frigjøring av alfa-partikkel, har en halveringstid på 10,6 timer som pålegger tidsbegrensninger til sin praktiske anvendelse som et radioimmunokonjugat for kreftbehandling. Fokuset i den publiserte forskningen var å avgjøre om en rask, effektiv og pålitelig produksjons- og rensingsprosedyre for å generere et 212Pb-basert radioimmunokonjugat kunne utvikles ved hjelp av en Radium-224-generator.

Denne undersøkelsen har vært en spinn av og videreføring av utviklingsarbeidet som utføres for å utvikle en Radium-224 generator som vil bli brukt i produksjonen av Radspherin®.

Radspherin® prekliniske resultater skal publiseres:

Oncoinvent forskere Elisa Napoli og Sara Westrøm har fått akseptert sine abstrakter og vil holde presentasjoner av sin forskning ved den kommende europeiske sammenslutningen av kjernefysisk medisin
(EANM) konferanse i Wien i oktober. Titlene til Napoli og Westroms presentasjoner er "Relokalisering
Av 212Pb fra 224Ra kilder på grunn av thoron (220Rn) diffusjon "og" Novell Intracavitary alpha Therapeutic Basert på Kalsiumkarbonatmikropartikler som bærere for 224Ra: Biodistribusjon og
Giftighet i mus "henholdsvis.

En abstrakt rapportering Radspherin® preklinisk forskning er også akseptert for publisering som en plakat på det 20. internasjonale møtet i European Society of Gynecological Oncology (ESGO)
i november. Plakaten har tittelen "Præklinisk vurdering av en novel alfa-partikkel-emitterende terapeutisk agent for selektiv intraperitoneal terapi av peritoneale metastaser".

Selskapet er glad for at Radspherin®-forskningen har blitt akseptert for publisering på innovative og prestisjefylte hendelser som EANM og ESGO.
Arkivert
ketle homeowner
12.08.2017 kl 22:33
711

Spørsmålet er når de vil ta selskapet på børs.
Arkivert
AksjeInvest
13.08.2017 kl 00:15
696

De ønsker ikke å bli notert, men å bli kjøpt opp er uttalt. Men etter at John Fredriksen og flere andre kjente investorer kom inn på eiersiden, så ser jeg for meg at notering i USA er aktuelt etter informasjon fra den kanten. Tror det vil medføre mye høyere prising enn på Oslo Børs.
Arkivert
uredd1
18.08.2017 kl 11:31
566

Det er ikke tatt slike strategiske valg når det gjelder Oncoin, og det brukes ikke tid på det.

De konsentrerer seg nå om utviklingen av medisinen, noe som ser svært lovende ut.

De har penger nok for 2 år.

Man kan bli kjøpt opp eller man kan drive som et eget selskap.

Alt på stell... :)
Arkivert
AksjeInvest
19.08.2017 kl 21:55
522

Omsatt sist på 75 fremdeles?
Arkivert
Arkivert Til toppen