Olje og energi

 

"NEL - Hva betyr egentlig den nye Rammeavtalen på 450m/nok?"

rischioso
NEL 14.06.2017 kl 10:28 11557


NEL har opp gjennom årene meldt om flere eksklusive rammeavtaler helt identisk med den siste på 450m/nok.

Problemet med slike IKKE økonomisk bindende avtaler er at hvis bestillingene uteblir så vil kontrakten ha NULL-0 verdi nettopp fordi NEL's motpart ikke har forpliktet seg til annet enn å bruke NEL som leverandør HVIS og NÅR dette spesifikke prosjektet starter opp på den bestemte lokasjonen - mao, ingen økonomiske forpliktelsen over hodet.

Hvis prosjektet aldri starter opp så blir det heller ikke noe som helst hverken av oppdrag eller inntekter - mao, en slik type avtale har NULL-0 verdi før det faktisk kommer bindende bestillinger.

Vi har sett dette flere ganger før:

Rammeavtalen med Shell i Tyskland for flere år siden - her var det på samme måte etablert en eksklusiv avtale om leveranse av et visst antall fyllestasjoner med opsjon på flere og har etter flere år og så langt KUN endt opp med noen få selv om Tyskland skulle ha 400....

Rammeavtalen i California - her var det også snakk om et visst antal med opsjoner på flere, men det samme mønsteret gjentar seg. Bestillingene uteblir og man har så langt KUN endt opp med 1 langt frem i tid...

Hva betyr egentlig den nye Rammeavtalen på 450m/nok?

* Den betyr hverken mer eller mindre enn de andre rammeavtalene NEL har inngått opp gjennom årene og gir ingen garanti for inntekter før det faktisk kommer bestillinger.

Man har ikke bare regnet hjem den ene mulige leveransen som fortsatt ikke er endelig avtalt og langt i fra bestilt, man har i tillegg regnet hjem og forskuttert en mulig opsjon på 6-seks andre leveranser som motparten selv ikke har tatt med som en del av denne avtalen....

LES - Den endelige avtalen om leveringsplanen er ventet inngått i andre halvår, men investeringsbeslutningen om kapasitetsutvidelse er ventet tatt mot slutten av 2017.

Bjørn Simonsen forteller at man da forhåpentligvis vil få mer klarhet i tidsplanen for de andre seks anleggene.

– Så de seks anleggene er ikke bekreftet ennå?

– Nei, de er planlagt, men fremdriften avhenger også av hvordan franske myndigheter tar imot det første prosjektet, sier Simonsen.

http://e24.no/boers-og-finans/nel-asa/nel-faar-storavtale-skal-bygge-hydrogenfabrikker-i-frankrike/24071583

* Mao, Opsahl som styremedlem helt frem til 1. juni kjente til dette som insider og ble hverken imponert eller overbevist nok til å ville bli sittende med aksjene...

For realiteten er akkurat den samme i dag med eller uten nok en rammeavtale så lar bestillingene og ikke minst inntektene vente på seg i motsetning til forpliktelsene og de er betydelige og vil bare øke fremover spesielt etter den formelle overtagelsen av underskudds caset Proton i juli...

Redigert 14.06.2017 kl 10:38 Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
Framtia
17.06.2017 kl 07:26 731

Nå er du litt tilbake der du var mht saklighet! Jeg er enig at man må kunne være uenige! Det som er viktig å få fram fra selv den sterkeste skeptiker med "agenda" må da være et snev av nyanse. Jeg ser at mange av dine tidligere innlegg er delvis vinklet for å nettopp fremme 'en "sannhet", men jeg leser også de linkene du refererer til og ser at
ikke alt er sort eller hvitt, men mere sort/hvitt. Både hydrogen og el er rimelig i startfasen. Jeg kjører som sagt elbil selv, men kunne godt vært foruten den pålagte elbil planleggingen. Kjøre til jobb og lade. Kjøre hjem etter jobb, må tilbake på jobb før jeg har rukket å lade...Må ta bil 1 eller kjøre innom hurtiglader-viss tid? Det blir mye om og men og kall det gjerne fokus på å kjøre " økonomisk" , lade ofte nok for å være sikker etc. Jeg kunne om mulig gjern vært foruten denne planleggingen ved hjelp av en rekkevidde forlenger!
Det jeg savner fra dere som er de mest skeptiske til hydrogen, er nyanse! Av og til må dere kunne se et snev av muligheter for at både hydrogen og muligens NEL vil lykkes:-) God helg!
Arkivert
rogneveien
17.06.2017 kl 07:16 771

Flyttet til tråd 2 med samme tittel.
Redigert 17.06.2017 kl 07:43 Arkivert
rischioso
17.06.2017 kl 03:13 844


MERLOT (17.06.17 00:49)

RE - Eierskap, motiv og finansering

-------------------------------------------

* Det virker å være betydelige usikkerhets momenter knyttet til hele dette caset da de befinner seg helt i startfasen og det på planleggingsstadiet uten organisasjonsmessige gjennomføringserfaring hverken som selskap eller innenfor hydrogenbransjen. De er helt avhengige av å få med høytstående beslutningstagere og risikovillige investorer hvor alle må se gjennom fingrene med at hverken H2V eller deres dedikerte hovedleverandør NEL ikke kan vise til noen lignende prosjekter - ikke en gang i nærheten og at det ikke finnes en dedikert eier som selv vil satse et øre fra egen lomme...

-------------------------------------------

Artikkelen oversatt:

The project is huge and totally new. The company H2V Product plans to invest 450 million euros in France, specifically in Port-Jérôme, Seine-Maritime, to build a green hydrogen plant. Supported by the Normandy Region and local authorities, the project was matured for four years.

H2V Product is owned equally by Alain Samson, founding president of the investment company Samfi-Invest, and Lucien Mallet, a mining engineer, industrialist and energy storage expert, and founder of Eole-Res, specialist Of the wind.

Both partners want to enter the carbon reduction market and target the construction of "mass production plants for hydrogen and biogas".

On June 6, they publicly announced their intention to acquire 27 hectares on the industrial zone of Port-Jérôme, in order to build their first hydrogen plant there.

Building and operating permits are expected in 2018 and construction is scheduled to start in 2019.

Commissioning could take place by 2021-2022. 180 posts would be created once the plant was operational. H2V Product is even considering a doubling of capacity, which should initially be 20,000 nm3 / hour of hydrogen, by 2030, for a staff that would jump to 500 employees.

If everything remains to be done, and beyond this major investment, which will be financed mainly by debt, the project stands out for its uniqueness.

The plant would produce green hydrogen, using a water electrolysis process, instead of the traditional steam methane reforming (SMR). In addition, to supply the most demanding quantities of electricity for electrolysis of water, H2V Product does not want to galvanize the durable and green label.

The power of 500 MW would be supplied with certified electricity of renewable origin, whether it comes from wind, photovoltaics, biomass or hydraulics. The company has already consulted various producers in Europe and would have found solutions deemed to be competitive.

Typically, hydrogen is used for the desulfurization of gasoline, and therefore finds primordial outlets in refining. But for start-up, H2V Product is based on a collaboration with Air Liquide. On an adjacent site, the French giant of industrial gases produces hydrogen. Via a SMR process, very emitting CO2, and thus producing "gray" and not "green" hydrogen.
On the site, Air Liquide manages to capture 200,000 t / year of CO2 on its hydrogen unit, says Lucien Mallet.

The initial objective of H2V Product for its plant will be to upgrade 100,000 t / year of this CO2, using its green hydrogen and these CO2 volumes in a methanation process (catalytic conversion of H2 and CO2 or CO2, to be distinguished from Methanization process) to produce biomethane, with commercial volumes of 435,000 MWh.

In the medium and long term, H2V Product expects to find other customers and markets for its green hydrogen.

http://www.industrie.com/chimie/h2v-mise-sur-l-hydrogene-vert-en-france,82184

-------------------------------------------

* Denne artikkelen er skrevet på samme tid som rammekontrakten ble signert med den "exclusive" leverandøren NEL og det uten at NEL er nevnt med et eneste ord i denne artikkelen, mens de klarte å nevne en annen sanarbeidspartner med navn (Air Liquide)...

Også er det viktig å få med seg at de virker å ha inngått en rammeavtale som gjelder for flere leverandører en såkalt flerleverandørs rammeavtale/parallelle rammeavtaler noe som også vil være naturlig for et prosjekt av en slik størrelse - dette for å redusere leveranse risikoen, men da blir "eksklusiviteten" som NEL har påberopt seg "noe" misvisende...

https://www.vegvesen.no/_attachment/120396/binary/224229

Videre er prosjektet planlagt å bli 100% belånt noe som i seg selv kan bli en betydelig utfordring og ikke minst en meget dyr affære...

Annet som er interessant å få med seg er tidsangivelsene fra H2V er noe lengre en de NEL har oppgitt i meldingen om den "eksklusive" rammeavtalen.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=429485

Vi bør vel utgå fra at det er informasjonen fra prosjekteier som er det som skulle ha blitt meldt i tillegg vet vi at det med største sannsynlighet vil bli betydelige utsettelser spesielt når vi nå kjenner mer til den korte selskapshistorien til H2V...************* TRÅDEN ER FULL *************

Redigert 17.06.2017 kl 03:16 Arkivert
Chilipepper.com
17.06.2017 kl 02:16 884

rischioso

Du lurer ikke meg.
Siden du snudde i forhold til NEL, så har du stort sett hatt en standardforklaring på hvorfor NEL kan mislykkes.
Nøyaktig det samme gjentar seg etter at gigantkontrakten kom som lyn fra klar himmel.
Først var det blåkopier en mes av at en rammeavtale omtrent ikke var verdt papiret den var skrevet på, via litt vridning på bortforklaringene, inntil de nyeste innleggene dine terper på at samarbeidspartneren sannsynligvis ikke er betalingsdyktig eller søkegod.
Du bør forstå at det i hvertfall er noen som kan tenke selvstendig på dette forumet, og etterhvert som du tømmer deg for argumenter mot avtalen fremstår du som mer og mer avkledd.
Et spørsmål til slutt:
Hvordan orker du å kjøre slike lange og energikrevende løp som ikke fører til noe kreativt?

Arkivert
Chilipepper.com
17.06.2017 kl 02:13 870

rischioso

Du lurer ikke meg.
Siden du snudde i forhold til NEL, så har du stort sett hatt en standardforklaring på hvorfor NEL kan mislykkes.
Nøyaktig det samme gjentar seg etter at gigantkontrakten kom som lyn fra klar himmel.
Først var det blåkopier en mes av at en rammeavtale omtrent ikke var verdt papiret den var skrevet på, via litt vridning på bortforklaringene, inntil de nyeste innleggene dine terper på at samarbeidspartneren sannsynligvis ikke er betalingsdyktig eller søkegod.
Du bør forstå at det i hvertfall er noen som kan tenke selvstendig på dette forumet, og etterhvert som du tømmer deg for argumenter mot avtalen fremstår du som mer og mer avkledd.
Et spørsmål til slutt:
Hvordan orker du å kjøre slike lange og energikrevende løp som ikke fører til noe kreativt?
Arkivert
rischioso
17.06.2017 kl 01:36 942


Chilipepper.com

RE du lurer ikke meg.

---------------------------------------------

Nei, det virker du å klare helt fint på egenhånd...)
Redigert 17.06.2017 kl 03:20 Arkivert
Sørøya
17.06.2017 kl 00:34 959

Rart ingen spør om hva eller hvem H2V Product er for noe? Har de kapasitet til å reise kapital til et prosjekt som de selv vurderer til 450 mill Euro?
Har H2V Product i det hele tatt økonomisk ryggrad til å inngå en endelig kontrakt for den første fabrikken med 450 mill NOK til NEL allerede i høst?
NEL har i tillegg sagt at de vil få et "non-refundable" utbetaling for å sette igang prosjektet som vil dekke nødvendige oppstartskostnader.
H2V Product er et selskap som ble startet i 2016. Har ikke funnet noe om hvordan de ser for seg å finansiere dette prosjektet.
Skal SAMFI stå bak og garantere?
Redigert 17.06.2017 kl 00:40 Arkivert
MERLOT
17.06.2017 kl 00:04 988

ttps://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211963908346-energie-ces-entreprises-qui-misent-sur-lhydrogene-2079294.php

Potensielle 40 anlegg i Europa.

Les og oversett selv, slappfiser
Arkivert
rischioso
17.06.2017 kl 00:00 1000


Chilli,

dette handler jo ikke om meg. Jeg kan ikke gjøre en avtale hverken bedre eller dårligere enn den i virkeligheten er.

Det er en diskusjon om rammeavtalens betydelse og ikke minst sannsynligheten for at prosjektet noen gang vil starte opp.

Det er ingenting annet enn akkurat det jeg heller ønsker skulle skje både for NEL som selskap og ikke minst for meg som investor.

Men om det blir, og hva som blir hvis det blir gjenstår og se for legger vi historien til grunn så finnes det en mulighet men den er ikke akkurat stor spesielt når vi ser hvem kunden er og hvilke forutsetninger som vil legges til grunn for å få politisk gjennomslag for et slikt prosjekt både lokalt og senntralt.
Redigert 17.06.2017 kl 00:01 Arkivert
Chilipepper.com
16.06.2017 kl 23:45 1010

rischioso

Skal vi korte det ned til å si at du hadde satt pris på denne avtalen hvis den hadde kommet mens du skrev nærmere 2000 hausseinnlegg til fordel for NEL, og før du dreit på draget i PHO?
Svaret gir seg selv, så du trenger egentlig ikke å svare på mitt spørsmål.
Arkivert
rischioso
16.06.2017 kl 23:16 1078


Axie (16.06.17 22:42 )

RE - Rammeavtalen er på 450 MNOK, det er det ingen tvil om. Det er heller ingen tvil om at NEL får kontrakten hvis anlegget skal bygges.

* Spot on Axie - enklere kan det vel nesten ikke sies, men det store spørsmålet er hvorvidt dette prosjektet blir noe av.

RE - Spørsmålet er om et ukjent selskap som ble startet i fjor høst klarer å reise nok kapital til å få gjennomført prosjektet. De skal produsere og injisere hydrogen i gassrørledningene, 6-10% hvis jeg ikke husker feil. De innrømmer at gassen blir dyrere, hvem skal betale for det? Forbrukerne? Noen som har spurt dem? Eller skal staten subsidiere prisen så den ikke går opp?

* Gode tanker, jeg har vært inne på det samme. Her har vi en helt ny aktør som nærmest dukker opp fra intet med store planer og siden historien er kort så er vel også lista over tidligere store og suksessfulle prosjekter fraværende.

RE - Her må det sannsynligvis massive overføringer for staten inn, både for å bygge og drifte, og for å holde prisen på gassen uforandret. Informasjon om dette er ikke mulig å finne, heller ikke om selskapet H2V, som ikke en gang har en nettside. Spørsmålet blir hvor mye den franske staten er villig til å betale for marginale utslippsreduksjoner.

* Løkka har jo nevnt at politiske barrierer kan være en risk. Frankrike sliter med skyhøy innvandring og betydelig arbeidsledighet.

Et prosjekt som ville ha vært bærekraftig og som ikke trang subsidier ville nok fått en sterkere støtte.
Er det snakk om subsidier så vil de politiske prosessene kunne bli en utfordring nettopp fordi man vil gå med lupe gjennom hele bussiness plan for å sikre at subsidier vil gis på riktig grunnlag.

Her snakker vi om en liten og heller ukjent aktør (H2V) som ikke har tilsvarende prosjekter å vise til, dermed foreligger det en betydelig risk når gjennomføringsevnen skal vurderes.

Kikker de over til partneren (NEL) som heller ikke kan skilte med leveranser av en slik størrelse så vil akkurat det faktum føre til at prosjektet over ett vil virker ennå mer risky.
Og er det noe som politiske beslutnigstakere skyr som pesten så er det akkurat slikt nettopp fordi en H2 skandale vil kunne få betydelige politiske ringvirkninger.

RE - Hvor hensiktsmessig er egentlig dette?

* Man skal ikke se bort i fra at det kan være det spørsmålet politikerne vil spørre seg selv om etter at de har gått igjennom caset...
Redigert 16.06.2017 kl 23:21 Arkivert
superert
16.06.2017 kl 23:06 1097

En ting jeg ikke forstår med NEL og tradingen.
Selges noen fyllestasjoner går folk mann av huset, så faller den tilbake. Det samme skjer nå med kjempeordren.

Virker for meg som at det kun handles utelukkende på enkeltkjøpe av NEL sine produkter.

Selv handler jeg primært fordi NEl tilbyr service, reservedeler og vedlikehold.
Hører sjeldent mye om betydningen av dette. Ligger det ikke en del penger i dette? Gir ikke dette en trygg og forutsigbar inntekt? Jeg mener ja.

Håper på kritiske eller bekreftende tanker.
Arkivert
rischioso
16.06.2017 kl 23:00 1106


Rammeavtalen er bindende for NEL i den perioden rammeavtalen gjelder for hvor de har forpliktet seg til å levere det som er spesifisert i avtalen NÅR og HVIS det kommer bestilling fra den andre part.

Komer det aldri noen bestilling så er ikke NEL forpliktet til å levere noe som helst.

Rammeavtalen er bindende for H2V NÅR og HVIS de skal bestille det som er spesifisert i rammeavtalen i den perioden rammeavtalen gjelder for (vanligvis ikke mer enn 4 år) hvor de er forpliktet til å bestille av NEL. NÅR og HVIS de bestiller så er bestillingen bindende og først da.

H2V er ikke forpliktet til å bestille noe som helst i den perioden rammeavtalen gjelder for.

* Da skulle vel de fleste ha fått med seg hvilke forpliktelser som gjelder for hva og når...)
Arkivert
RobJam
16.06.2017 kl 22:57 1121

Når jeg ser den manglende leseevnen til baisserne/"realistene" til NEL, så føler jeg meg rimelig bitter for at jeg ikke lastet opp på under 2kr. Men men. 1,70. 2.50. 3kr. Har ingenting å si.

Det dere ikke helt skjønner, er at i energi bransjen, er milliarder ingenting.
Se på hva Lucien skriver. 3.2milliarder var den absolutt MINSTE avtalen de var villige til å inngå.
Om det ikke forteller dere 2 knøttiser hvilke summer det kommer til å dreie seg om de neste 10 årene, så vet ikke jeg.

Om NEL greier å kare til seg bare 1% av det som er i omløp og kommer til å komme i omløp, så er vi alle som kjøper oss inn nå, særdeles velstående i etterkant. Og de ligger an til å få en betydelig større andel enn det.
Arkivert
goodoil
16.06.2017 kl 22:50 1135

Nei, som nel melder er det ikke slik.The first H2V PRODUCT hydrogen plant will be developed from 2018-2020, for a
total contract value of approximately NOK 450 million
Will be developed sier de i en børs melding Det er en bindende kontrakt på 450 mill. Resten er en rammekontrak.
Arkivert
Axie
16.06.2017 kl 22:42 1154

Rammeavtalen er på 450 MNOK, det er det ingen tvil om. Det er heller ingen tvil om at NEL får kontrakten hvis anlegget skal bygges.

Spørsmålet er om et ukjent selskap som ble startet i fjor høst klarer å reise nok kapital til å få gjennomført prosjektet. De skal produsere og injisere hydrogen i gassrørledningene, 6-10% hvis jeg ikke husker feil. De innrømmer at gassen blir dyrere, hvem skal betale for det? Forbrukerne? Noen som har spurt dem? Eller skal staten subsidiere prisen så den ikke går opp?

Her må det sannsynligvis massive overføringer for staten inn, både for å bygge og drifte, og for å holde prisen på gassen uforandret. Informasjon om dette er ikke mulig å finne, heller ikke om selskapet H2V, som ikke en gang har en nettside. Spørsmålet blir hvor mye den franske staten er villig til å betale for marginale utslippsreduksjoner.

Hvor hensiktsmessig er egentlig dette?
Arkivert
rischioso
16.06.2017 kl 22:24 1205


goodoil,

rammeavtalen er på 450m/nok og ikke flere milliarder - det er skremmende å se at så mange ikke har fått med seg hva det egentlig er inngått avtale om og ikke minst betydningen av en rammeavtale...

Det er noe uformelt som selskapet kom drassende med når de meldte om rammeavtalen om noen løse muligheter langt frem i tid som ligger utenfor rammeavtalens varighet på 4 år - mao, det er noe som kanskje kan bli en virkelighet langt frem i tid og som må legges ut på anbud i konkurranse med mange andre - det har ingenting å gjøre med rammeavtalen som er inngått.

Nel ASA: Enters into exclusive NOK 450 million industrial-scale power-to-gas framework agreement with H2V PRODUCT

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=429485

-------------------------------------------

Man må vektlegge det som er avtalt i rammeavtalen og ikke det som aldri kan bli en del av denne rammeavtalen nettopp fordi en rammeavtale har en begrensning på 4 år.

Hva er så en rammeavtale?

En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom en eller flere oppdragsgivere (kommune(r)) og en eller flere leverandører. Avtalen har som formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og evt. planlagte mengder (omfang).

Rammeavtaler kan som hovedregel ikke inngås for mer enn fire år. Rammeavtaler er gjensidig forpliktende avtaler der kommunen står fritt til å avrope (tildele kontrakt/foreta bestilling på rammeavtalen) etter behov i avtaleperioden.

Kommunen er ikke forpliktet til å avrope på avtalen, men forplikter seg til å benytte avtalen dersom avtaleproduktet skal anskaffes.

* Mao, de fleste detaljer er på plass, OG det må sendes bestilling/leveranse kontrakt for hver leveranse som først da er bindende MEN man er ikke forpliktet til å bestille i rammeavtalens varighet som er på 4 år.

Mao, kommer det ingen bestillinger så blir det heller ingen leveranse.

http://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Lokaldemokrati/Retningslinjer/Retningslinjer-for-bruk-av-rammeavtaler/
Redigert 16.06.2017 kl 22:26 Arkivert
goodoil
16.06.2017 kl 21:55 1246

Rammekontrakten er på 3 150 million ikke 450 som det står i tråden. Du driver jo bare med bevisst feil info ,ellers så er du bare stokk dum.
Arkivert
rischioso
16.06.2017 kl 19:57 1357


Northern,

RE "Om noen år skal jeg spandere middag på både Axie og Rischioso"

--------------------------------------------

da har vi en avtale og husk 1 viktig ting - denne avtalen er like bindende som den siste rammeavtalen.

Mao, om ikke planen endres og du lykkes med investeringen din i NEL så blir det en middag.

Går ikke ting som planlagt så blir det ingen middag, ingen kompensasjon - mao, ingenting.

Det er slik denne rammeavtalen er satt sammen og fungerer i praksis.

H2V og NEL inngår en avtale hvor H2V skal skaffe tomt, komme seg igjennom utfordrende byråkratiske prosesser inneholdende en mengde med søknader helt nødvendige godkjennelser inklusiv andre utfordrende politiske beslutninger på myndighetsnivå, innhente den endelige godkjennelsen fra alle de investorene som er helt nødvendig for at prosjektet skal kunne bli en realitet osv, mao - det er veldig mange prosesser man skal igjennom og like mange som kan gå galt.

Klaffer alt så kommer det bestilling en eller annen gang i fremtiden - klaffer det ikke så skjer ikke noe som helst, ingen bestilling, ingen up front payment, ingen kompensasjon - mao, absolutt ingenting...

Allikevel er det noen som tror at en bestilling kan komme når som helst...

Redigert 16.06.2017 kl 20:06 Arkivert
Axie
16.06.2017 kl 19:39 1374

Nei, ikke foreløpig. Men som ventet var det en definisjon som skiller seg fra normal definisjon. Så det var som forventet.
Arkivert
16.06.2017 kl 18:42 1434

Problemet med Axie og Rischioso er at man trigges til å handle ytterligere aksjer i NEL.
Jeg synes det er såpass interessant at noen bruker så mye tid og spalteplass på å fortelle oss om alt som er feil med Hydrogen generelt og NEL spesielt...
Helt OK å være negativ til selskapet og industrien de prøver å revolusjonere. (selv om oppskriften er gammel)

Dette er omtenksomme mennesker som har ett genuint ønske om å passe på og advare oss "tullingene" som er sprø nok til å basere kjøp på egne valg og vurderinger.

Det står respekt av at noen tar seg tid til å hjelpe andre som har blitt med i menigheten og hjernevasket til å tro at NEL og hydrogen har en fremtid.

Alt tyder jo på at rammeavtaler er skrevet på servietter en sen kveld på puben og har ingen verdi eller sikkerhet for kjøp.
Tall er tatt ut av luften, marginene er fraværende.
At kontraktsparten skal forhåndsbetale kommer sikkert ikke til å skje.

Franskmennene er jo ikke seriøst interessert i hydrogenteknologien NEL kan bidra med.
De bruker bare masse tid og penger på å late som...

For meg (og sikkert flere) er dette en trigger.
Det utløser noe fundamentalt, noe pirrende.
Ett slags gamblerinstinkt våkner.
Man får ett sterkt behov for å gjøre det stikk motsatte.
Altså kjøpe NEL. Masse. Og vi handler ofte via SKBN eller NON osv.
Bare amatører skal du vite.

Jeg vil påstå at siste 200k NEL i min portis er handlet mye pga. disse to bidragsyterne.
Man blir glad i dem, men samtidig hater man dem.
Så handler man mer, bare på trass liksom...

Om noen år skal jeg spandere middag på både Axie og Rischioso og takke for bidragene her på HO som ga meg den lille ekstra troen på selskapet spesielt og bransjen generelt.

Og jeg mener det A+R:
Det hadde vært utrolig koselig med en god middag og litt rødcola i glasset.
Og få prate fritt om NEL og hvor morsomt det var at noen gjorde stikk motsatt og lyktes med det. :-)

Ha en flott helg i sommervarmen.


Arkivert
Dennis10
16.06.2017 kl 18:09 1484

Axie: Svar det er en som ikke er frustrert i topplokket. En som er i ballanse og harmoni uten å være bitter og kverulant på Nel og hydrogen, er nok det han mente med oppegående person.
Noe mere du lurte på Axie?
Arkivert
Axie
16.06.2017 kl 17:36 1530

Kan du definere 'oppegående' for meg chili?

Jeg vet sånn cirka hva det betyr, men som vi vet har dette forumet sine egne definisjoner.
Arkivert
Axie
16.06.2017 kl 17:31 1542

HO-forum logikk:

Hvis man er uenig med flertallet har man en 'agenda' (favorittordet til mange her).

Ordet 'agenda' har en betydning som skiller seg fra vanlig betydning av ordet. Her betyr det at man egentlig ikke mener det man skriver, men at man har en eller annen form for ond plan.

Jeg vet ikke helt hva de mener denne planen går ut på. Holde kursen nede ved å få folk til å selge og unngå at folk kjøper aksjer? Jeg får ikke det til å stemme heller, for de samme personene mener at det man skriver her ikke har noen betydning for kursen. Setter pris på hvis noen kan forklare dette for meg. Siste eksempelet blant mange er Aksjerik, kanskje du kan forklare?

Har du 'riktig' mening kan du skrive hva som helst, gjerne bruke stygge skjellsord og psykiatriske diagnoser mot de som har en 'agenda'. Det er helt innafor og ingen reagerer.

På andre forum kan du diskuterer forskjellige saker du interesserer deg for. Tonen er ofte bedre, og de som deltar er villig til å hjelpe andre hvis noen har spørsmål.

Fordelen med dette forumet er at det sjelden blir kjedelig. Mange deltar, og mange har sterke meninger. Det er kanskje ikke så merkelig, her diskuteres noe av det viktigste i folks liv, økonomi. Mange har drømmer om å bli rik over natta, og da kan følelsene fort ta overhånd. Fornuften parkeres og gjør det vanskelig å godta meninger som går mot sine egne, for mye står på spill.

Jeg mener oppriktig at dette forumet kunne vært mye bedre hvis vi kunne diskutere aksjer og selskap fritt. Og det sier jeg uten noen form for 'agenda'.
Arkivert
Chilipepper.com
16.06.2017 kl 16:52 1581

Dennis10

Jeg tror du tar en smule feil der.
Roschioso satt sannsynligvis fullastet i NEL i lang tid mens han sendte 1500-2000 haussemeldinger til HO forumet uten at det skjedde noe på oppsiden.
Han gikk ut på omtrent dagens kurs eller litt lavere og gikk all in i PHO på ca. 35.
Med andre ord har vi å gjøre med en frustrert person som sitter stuck i PHO som har gått mellom 25 og 26 i det siste.
Rischiose er normalt oppegående, mens axie muligens ikke er det.
Arkivert
MERLOT
16.06.2017 kl 16:35 1639

aha.
Mer mulig de er romkamerater
Arkivert
Dennis10
16.06.2017 kl 16:33 1634

Rischioso og Axie = samme fyr, han operer også med andre nick ved å benytte flere PC'er. Dette er en ihuga person som gjør alt i sin makt for å gravse til seg mest mulig penger i aksjemarkedet ved å så tvil blant aksjonærene.Mannen er fullstendig besatt av penger. Han har blitt milliardær gjennom sin skruppelløse måte han lurer aksjonærene i aksjemarkedet både på HO og gjennom media.
Redigert 16.06.2017 kl 16:38 Arkivert
rischioso
16.06.2017 kl 14:23 1683


Aksjerik,

Disse 2 påstandene må du gjerne forklare nærmere?

Er man snill og omtenksom når man diskuterer her eller kommer det an på hva man skriver?

Bruker man tid på ingenting når man diskuterer her eller gjelder det kun hvis man stiller kritiske spørsmål?
Arkivert
16.06.2017 kl 08:30 1752

Jeg er overbevist om at rischioso er her for en helt annen gunn enn bare for å være snill og omtenksom . Ingen bruker så mye tid på ingenting !
Arkivert
AKKA65
16.06.2017 kl 08:22 1785

Det hersker tydeligvis en del forvirring, og det spres noe usikkerhet når enkelte skriver om rammeavtaler som om de var intensjonsavtaler - men disse 2 avtaleformene har ingen ting med hverandre å gjøre. Jeg regner med at når NEL (og kjøpere) melder at de har inngått en rammeavtale, så er det dette de har signert, og ikke en intensjonsavtale som da innlysende nok er noe helt annet og ikke forpliktende.
Arkivert
4580
16.06.2017 kl 07:17 1896

litterdust.
Redeli
Arkivert
Glitterdust
16.06.2017 kl 07:07 1921

God morgen, det var en fin kveld og nå gjenstår kun 13 dager til ferie. Det er en hyggelig følelse.

Før jeg starter jobben skal jeg skrive litt over en kopp kaffe.

rischioso, jeg slutter ikke å diskutere fordi jeg ikke har noe å komme med. Du kommer med mye bra informasjon og det liker jeg, poenget mitt er at den informasjonen du kommer med og hvordan du vinkler den er ekstremt i din favør. Jeg liker både positive og negative innlegg, som har ett snev av objektivitet i seg. Jeg ser her at Fantomen er aksjonær igjen og nå er han 110% positiv, ikke lenge siden han var negativ.

Noen andre ting, Nel ble valgt fordi de har mest effektive og stabile elektrolyser er grunnen (står i meldingen) til at de ble valgt.

I alle kjøps/salg situasjoner velger man på pris og hva man ønsker samt om man får det man ønsker til den tiden man ønsker det. Det gjør vi alle, om man ikke har så mye penger at man ikke bryr seg og det trur jeg ikke noen av oss har.

Kapasitetsøkningen for Nel vil bli gjort ETTER at man mottatt den første betalingen fra H2V (det står i meldingen). Denne betalingen er da for at Nel skal kunne innvestere i leveransen som skal leveres. Nel putter altså ikke resurser inn i dette før man skal starte.

Som flere andre her opp sier er en kontrakt som dette bygd opp på delbetalinger (milepeler) og du får aldri 450.000.000 på en gang. Du får ett initialbeløp og resterende betalinger skjer etter på forhånd bestemte leveranser. Til sist når leveransen er ferdig får du ett sluttoppgjør, oftest er endelig sum større enn kontraktssum da veldig få klarer å planlegge så godt at man ikke får ekstrakostnader.

Si at du skal bygge ett hus med en beregnet kostnad på 4 millioner, hvor mange ender opp på eksakt 4 millioner? Trur de fleste ender opp over budsjett:).

I dette fallet er det nevnt 7 linjer som skal bygges, Nel er tenkt leverandør på den første. Denne skal ha en kostnad på 450 miljoner og de andre bestilles etter behov og om finansiering er på plass. Den første får Nel, de andre 6 er åpne som jeg leser og ser det. Så nei, Nel får aldri noensinne en bestilling på 3.2 milliarder. Det de kommer få er bestillinger på de 7 ulike linjene, men de kommer aldri få små delleveranser som du sier. Om Nel virker som leverandør for H2V kommer de fortsette bruke Nel, om ikke så prøver de en annen.

Til sist, mitt innlegg er primært tenkt til de som eventuelt leser innlegg som er vinklet for å spre usikkerhet slik at folk selger eller kjøper tidligere enn de tenkt. Altså de er ikke skrevet for å starte en diskusjon med personer jeg vet aldri kommer gi seg fordi deres intensjon kun er økonomisk betinget :)

Ps. Jeg har drøye 100k aksjer så jeg er en rimelig liten og beskjeden aksjonær tatt i betraktning. Grunnen til at jeg eier Nel er fordi jeg liker tanken på å bruke H2 og Nel har en potensiale til å ble uendelig store. Jeg vet ikke hva som skjer i fremtiden og jeg kan tape store deler av min innvestering eller jeg kan vinne på den.

Pss. Jeg kjøper og selger når jeg vil men kommer aldri noensinne skrive ett vinklet innlegg for at jeg skal tjene penger på andre.

Nå er det dags å jobbe litt så ha en fin dag alle og lykke til.

Peace

Arkivert
Mr. Soze
16.06.2017 kl 01:35 1985

Det flotte med aksjemarkedet er at tyngdekraften vinner til slutt.

Følg med, følg med...
Arkivert
phantom1
16.06.2017 kl 01:32 1997

Risch,
Skjønner ikke hvor du får alt svadaen ifra jeg - som å lese disclaimer på en laptop - fryktlig uinteressant.

Du taper - NEL vil stige drastisk - ingen orker den uendlige messen din.
Arkivert
rischioso
16.06.2017 kl 00:00 2107


phantom,

du virker å ha misfortsått noe essensielt.

Diskusjonene handler vel ikke om å vinne eller tape. Saklige og gode diskusjoner har alle noe å vinne på - alt annet er bortkastet.

The broker,

det er riktig at en rammeavtale er bindende - alle avtaler jo i utgangspunktet bindende, men det er innholdet/utformingen/detaljer i avtalen som bestemmer hva som er bindende.

Her snakker vi om en rammeavtale som beskriver et spesifikt prosjekt for en spesifikk kunde.

Kunden forplikter seg til å bruke NEL som leverandør til dette spesifikke prosjektet når og hvis det skal igangsettes - mao, hvis det spesifikke prosjektet aldri igang settes og/eller blir betydelig redusert så ender det slik uten noen form for økonomisk kompensasjon fra kunde så fremt det ikke allerede foreligger en bestilling noe som ikke er tilfellet pr i dag.

NEL forplikter seg til å levere hva som bestilles til den prisen som er avtalt eventuelle endringer i bestillingen i forhold til hva som lå til grunn for rammeavtalen må NEL rette seg etter det være seg tilleggsbestilling (mot pristillegg), redusert bestilling (prisreduksjon) eller ingen bestilling (ingen kompensasjon).

Derfor blir det feil å snakke som at det allerede foreligger en økonomisk binding for det gjør det ikke før det foreligger en bestilling - om bestillingen kommer gjenstår og se, men det som er 100% sikkert er at det aldri vil komme en enkelt bestilling på 3,2milliarder.

Det vil heller ikke komme en enkel bestilling på 450millioner, men delt opp i mindre bestillinger/leveranser hvor NEL vil få en up front payment for den første bestillingen slik at produksjonen kan starte og så milepæls utbetalinger lagt opp etter hvor langt man er kommet i produksjonen frem til sluttoppgjør ved hver leveranse for hver bestilling.

Men igjen, det gjenstår først å se at den første bestillingen tikker inn, når det vil skje og om det vil skje for som tidligere nevnt så er NEL nå helt avhengig av at det kommer inn bestillinger fortløpende for hvis ikke så vil det tvinge seg frem en kapitalinnhenting og det raskere fra juli fordi man da vil få større forpliktelser gjennom overtagelsen av Proton som igjen vil gi betydelig økte faste kotnader siden Proton ikke bidrar på bunnlinjen, men går med underskudd hvert eneste kvartal.
Redigert 16.06.2017 kl 00:24 Arkivert
The broker
15.06.2017 kl 23:27 2169

En rammeavtale er forpliktende for begge parter. For dere som ikke forstår, så vil dere få store øyne en dag - hvis ikke dere er inne i NEL. For snart kommer en ny melding på innholdet i avtalen: Da kan det lyde: Rammeavtalen garanterer en omsetning på nok 3.7 milliarder over de neste 5 år. Da er kursen opp + 30 % føre børsen åpner.. Det gjelder å være inne i NEL hver morgen nå. Dette er jo bare en bonuskontrakt. Så ligger det store nye andre rene gullavtaler i luften nå..+ spesifisering av denne. NEL kan passere kr 4,- på kort tid.
Redigert 15.06.2017 kl 23:28 Arkivert
phantom1
15.06.2017 kl 23:23 2190

Risch,
Uansett du vil tape - de har lykkes nå og du kan bare kjempe motstrøms - bark at the moon...
Arkivert
rischioso
15.06.2017 kl 23:14 2217


Bulldog,

RE NB! "We are now preparing"

--------------------------------------------

Det er det som gjør hele meldingen litt uvirkelig.

Endelig avtale er ikke signert.

Bestillinger er ikke kommet.

H2V har ikke en gang kjøpt tomten som fabriken skal stå på.

Og i samme øyeblikk som Løkka signerer så melder han samtidig at han forbereder utvidelse i Notodden....

Det er helt greit å være et hestehode foran, men en slik vinkling allerede nå hører ikke helt hjemme - dette hører sammen med en bindende avtale/bestilling spesielt når selskapet sitter med alle tidligere erfaringer med lignende kontrakter hvor den estimerte verdien aldri frem til dato har blitt en virkelighet og ikke minst at ting har tatt uhorvelig lang tid...

Ordtaket man bør ikke selge skinnet før bjørnen er skutt virker å komme til sin rett her...:)

Redigert 15.06.2017 kl 23:16 Arkivert
15.06.2017 kl 22:15 2286

Nel har nok mere i bakhånd som vi ikke vet noen ting om, og de kjøper ikke opp Proton uten en ordentlig plan. De er godt kjent med markedet og vet hva de må gjøre for å lykkes, det er jeg ganske så overbevist om.
Arkivert
U2Bono
15.06.2017 kl 21:14 2450

Selvfølgelig må det inngås rammeavtaler på slike prosjekter som dette. Ingen er dum nok til å inngå milliard-avtaler på noe som er så nytt og med så store potensielle fallgruver, hvor alt er håndfast og ingen vei tilbake. Er snakk om verdens største prosjekt av sitt slag og ikke salg av 1 fyllestasjon akkurat.
Arkivert
Bulldog
15.06.2017 kl 19:54 2559

"We are now preparing to expand our production capacity at Notodden, Norway,
during 2018, with supporting production capacity in France. By adding production
equipment and increasing number of operator shifts, Nel Electrolyser can
increase its production capacity by 7 to 8 times with relatively limited
investments," says Løkke.


NB! "We are now preparing"
Arkivert
KingKongBundy
15.06.2017 kl 19:44 2601

Rischioso fremfører meget gode og saklige argumenter. Det er nettopp de uforpliktende avtalene og svært lange ventetider før evt bestillinger som har gjort at insidere som er kjent for å tjene penger selger sine aksjer (Spetalen, Opsahl). Optimister, det er dere som ødelegger tråden ved å angripe personen bak ts sitt pseudonym (en komisk strategi på et anonymt forum).
Arkivert
Tjuagutt
15.06.2017 kl 18:29 2746

Innlegg av: AKKA65 (15.06.17 08:30 )

Glitterdust gir en rimelig bra oppklaring for de som skulle være usikker, men jeg vil tilføye at det er helt vanlig å ha delbetalinger i rammeavtaler. For tekniske leveranser der arbeidet starter lenge før delleveranse er det helt vanlig at kunden betaler x% ved kontrakts signering. I dette tilfellet tenker jeg at NEL typisk kan få 10-30% av første delleveranse på 450 mill ved kontrakts signeringen.
...........................................

Dette er helt vanlig ved inngåelse av et kjøp og et vanlig uttrykk for dette er "Milepæler" (Milestones) hvilket betyr at man betaler en hvis % ved kontraktinngåelse og deretter betales det % etterhvert som man oppnår milepælene. Normalt har man 5-6 milepæler fra prosjekt start til slutt.
Arkivert
rischioso
15.06.2017 kl 18:15 2771


Mao, du har tenkt å bli...)
Arkivert
MERLOT
15.06.2017 kl 16:00 3145

BØRS NM
Runde 3: 15. mai - 16. juni

i morgen tar blæringene seg fri igjen.
Arkivert
larserne
15.06.2017 kl 15:38 3632

rischioso

Bygge bedrift tar tid, og det er oppturer og nedturer. Her er et ferdig produkt som virker... Den biten er på plass og utvikles videre hver dag.

Er der et marked for produktene ja jeg tror og mener det.

Usikkerehet alltid når man invisterer. I NEL er vel usikkerheten middels, men oppsiden stor.

Så legger man aldri alle eggene i en kurv. Min hovedinvistering er i et helt annet selskap på OSE som er gjeldfritt og leverer gode resultater og utbytter.

Ha en fin dag videre og håper du tar deg en kald en du også (da støtter du iallefall bryggerinæringen):-)
Arkivert
JUICEitUP
15.06.2017 kl 15:37 3633

Jeg er en sylfersk aksjonær i NEL. Har vært i aksjemarkedet tidligere, men aldri tatt i NEL da jeg har opplevd visibiliteten som for lav. Det som trigget meg til å bli med nå var naturligvis rammeavtalen med H2V.

Med tanke på diskusjonene her inne er jeg en av de som setter pris på en blanding av positive og negative innlegg, vel å merke så lenge innleggene inneholder substans. Det synes jeg både innleggene til Richiotto og Axia bærer preg av. Å være på et forum hvor menigheten hyler lykke og strålende sol i hvert eneste innlegg blir for meg helt meningsløst. Litt realisme inn i optimismen er aldri feil. Ved å også lese de negative innleggene får man en blandet tilnærming til caset med positive og negative momenter slik at man selv kan vurdere egen investering på en bedre måte.

Når det er sagt er det rammeavtalen som trigget meg. Grunnen til det er at jeg mener at dette blir en game changer for selskapet. Tidligere har jeg inntrykk av at fokuset har ligget på biler og fyllestasjoner. Der er ikke markedet modent nok enda. Det tar ganske enkelt for lang tid. Nå lysner det riktignok i California hvis NEL får delta i denne oppbyggingen, men likevel blir dette for småskala. Det blir ikke nok penger igjen til å drifte selskapet og virkelig tjene penger, i alle fall slik at det monner på aksjekursen med så mange aksjer å fordele overskuddet på. Rammekontrakten med H2V endrer dette dramatisk. Plutselig har NEL flere ben å stå på og Franskmenn som står å skyter av både NEL som selskap og dere teknologi. Det burde borge for at kvalitetsdebatten legges død.

Som Richiotto helt korrekt påpeker er en rammekontrakt/rammeavtale noe helt annet enn en konkret signert avtale om levering av produkt/tjeneste mot en avtalt betaling. En rammeavtale er en avtale som sier at in den grad noe skal bestilles så vil bestillingene bli foretatt hos foretrukket leverandør som man har inngått en rammeavtale med. Det er med andre ord ingen penger involvert her og det blir det ikke å lenge enda heller. Alle investorer bør derfor stille seg spørsmålet om man tror på at dette blir en leveranse eller ikke. Tror man ikke det bør man selge med en gang. Jeg tror at det blir en leveranse, både med bakgrunn i det som skjer politisk rundt paris avtalen og på grunn av at de har brukt såpass lang tid på denne prosessen. Det gjør de ikke hvis de ikke mener noe med det. Det vil ta tid, men jeg tror det kommer. Så er spørsmålet om det må en emisjon til i mellomtiden. Jeg er usikker, men håper i så fall å en rettet emisjon mot institusjonelle investorer til en ok kurs som ikke har vært mulig før, men som absolutt er mulig med den nye rammeavtalen i boks.

Jeg stusser som flere av at aksjen ikke har steget betydelig på meldingen om denne avtalen. Problemet er nok at flere tenker som Richiotto - show me the money. Jeg tror det kommer og blir dermed med på galeien videre.
Arkivert
rischioso
15.06.2017 kl 15:07 3746


Glitterdust,

det er lov å være uenig, men ikke bare for uenighetens skyld.

Det er også lov å avslutte en diskusjon, spesielt hvis man selv mener man ikke har noe mer å bidra med og akkurat det er du i din fulle rett til - koz deg masse og ta en kald'en for meg oxo...)
Redigert 15.06.2017 kl 15:28 Arkivert
rischioso
15.06.2017 kl 15:05 3746


laserne,

hvor er eventualitetene - det finnes jo nærmest ingen i mitt innlegg.

Jeg viser til faktiske historiske materialiseringer, den faktiske økonomien til NEL, de faktiske forpliktelsene de nå tar på seg med det faktiske underskuddet som Proton genererer og den faktiske forskjellen på en rammeavtale med og uten faktiske bestillinger.

Da blir det vel lite rom for eventualiteter.

Hvis jeg hadde vært posisjonert i et case hvor jeg ikke følte at jeg hadde den hele og fulle oversikten så ville jeg ha satt pris på en kritisk velbegrunnet vinkling for det er nettopp gjennom å være kritisk at man kommer nærmere virkeligheten enn ensidig positiv...

Men det er vel en grunn til at de fleste taper på børs og evnen til å ta inn realiteter vs det å ukritisk ha ha et ønske om å ri på den positive bølgen av forhåpninger er nok den viktigste årsaken til akkurat det...
Redigert 15.06.2017 kl 15:18 Arkivert
Arkivert Til toppen