Farma og medisin

 

SERODUS-samarbeide med NKF (US) / FDA og EMA

Dette er en arkivert tråd!
GulbranGråstein
10.05.2016 kl 08:55 2168

odt nytt dette her.
Det jobbes i kulissene.

Gg
Arkivert
Value Investor
10.05.2016 kl 09:26 2133

Dette var velig godt nytt, men forstår ikke helt hva det betyr. Antar det betyr at fase 2b kan gå litt kjappere, men vil jo tro at fase 3 uansett vil ta litt tid, siden man da må se på bivikrninger over tid, slik at dette ikke blir så viktig for fase 3. Ikke vet jeg, noen som vet?

Value Investor
Arkivert
liang
10.05.2016 kl 10:07 2102

Synes også det var en meget god melding Gg / VI.

Invitasjonen til samarbeide kommer jo fra NKF ( National Kidney Foundation (US)) og dette forholdet kan tyde på at en legger merke til selskapet og produkt.

"NKF er begeistret for det arbeidet Serodus gjør i diabetisk nefropati"

Ja , enhver får jo danne seg sin egen mening men personlig synes jeg en skal lete lenge etter en mere seriøs annerkjennelse (NKF/FDA/EMA)for produkt /selskap og arbeide utført av selskapet.


lykke til

Arkivert
svtopa
10.05.2016 kl 10:34 2064

Her begynner du å gjette uten noen forutsetning for å komme fram til noe fornuftig - igjen.

"Antar det betyr at fase 2b kan gå litt kjappere"

Nei, det er jo nettopp dette designet Serodus har på sin 2b-studie. Primært endepunkt i studien er grad av albuminuri, ikke serumkreatinin, som er det vanlige når man skal se på nyrefunksjon. Så studien blir ikke forandret, det ville ellers vært uhørt å forandre en studie som er halvveis ferdig.

Det denne gruppen skal diskutere er hvor hensiktsmessig det er å måle albumin i urin for å fastslå en tidlig stadie av nyresvikt.


Red. Mener 2a-studien, ikke 2b.
Redigert 10.05.2016 kl 12:38 Arkivert
Value Investor
10.05.2016 kl 11:38 2074

Svtopa, jeg har ikke konkludert, hvis du leser mitt innlegg en gang til så framgår det ganske tydelig. Jeg vil likevel tro at man kan spare litt tid i fase 2b og kanskje fase 3. Ser150 er nå i fase 2a, denne fase har navnet "safety and tolerability trial" men det er jo ingen hemlighet at dette også er en effektivitesstudie og en doseringsstudie (dose finding trial). Fase 2b vil vel mest sannsynlig bli en effektivitets-studie, og det er vel her man da kan spare tid ved å benytte samme metodologi som i fase 2a, altså ved å bruke proteinuria (protein i urin) og mer spesifikt albuminuria som endepunkt i studien i stedet for å vente på senere endringer som dobbling av serumet creatinine, eller endring i fitrasjonsraten (GFR). Det er jo langt fra sikkert at man kommer fram til at albuminuria kan benytte som endepunkt, man kan komme til at det kan brukes kun i fase 2, at det skal brukes sammen med creatinine og GFR på en eller annen spesifiert måte, eller man kan si at lavere albiminuira er en like god indikator på nyrefunksjon som de andre indikatorene, og at dette kan brukes alene. Jeg vil ikke gjette noe spesifikt på hvor mye tid man kan spare, eller sansynligheten en for at man kommer fram til at albuminuria er et godkjent endepunkt, men jeg synes dagens melding var svært oppløftene, og hvis denne komitien kommer til at albuminuria kan benyttes alene som indikator, så gjør det veien videre betydelig enklere. Dette vil jo ikke bare gjelde Serodus, men det blir jo da enklere for alle som har studier for diabetisk nepfropati, men så hvidt jeg kan se er ikke konkurransen all verden for øyeblikket.

Value Investor
Redigert 10.05.2016 kl 11:50 Arkivert
svtopa
10.05.2016 kl 12:32 2002

Nei, du konkluderer ikke, men du gjetter, uten forutsetning til å forstå hva dette handler om. Du sier det jo selv at du ikke forstår, så hvorfor begynner du å snakke om kortere studietid?

At albuminuri brukes som et endepunkt i en studie betyr ikke at studien kan gjennomføres raskere. De må gjennom det samme, inkludering, medisinering og prøvetaking.

Hvorfor skulle det ta mindre tid?

Grunnen til at albuminuri er valgt vil jeg tro er at studien er på diabetes-pasienter uten alvorlig nyresvikt og derfor fortsatt ikke har kreatininstigning i serum. Spørsmålet er om albuminuri gir et godt bilde på begynnende nyresykdom, det er det denne gruppen skal diskutere.
Redigert 10.05.2016 kl 12:36 Arkivert
liang
10.05.2016 kl 13:00 2012

Dagens melding:

1)Hva får Serodus?

Hjelp av NKF i utforming og veiledning for neste kliniske studie. (fase2b SER150)
(sansynligvis avholdt i US?)

2)Hva får NKF?

Verdifulle bidrag i form av informasjon fra serodus sine pågående og
fremtidige kliniske studier i diabetiker nyresykdom.


Hva disse overstående punktene vil inneholde er ikke godt å si på nåværende tidspunkt men det faktum at Serodus er blitt invitert til dette samarbeidet mellom NKF / FDA / EMA er jo stort i seg selv.

En må jo anta at pågående studie med SER150 ligger i bunnen for dagens melding og da kan en fundere litt på betydningen og forventningene til denne studien.

lykke til

Arkivert
Value Investor
10.05.2016 kl 13:14 2002

Å uppnå dobbling i creatinine nivå vil jo typisk ta et par år, og enda lengre tid om en skal vente til pasientene har fått end stage renal dicies (ESRD), det å bruke albuminuria vil jo derfor spare masse tid. Hvis du ser i denne artikkelen, så viser det seg at best resultat oppnås ved å bruke forholdet mellom creatinin og albuminiuria til å predikere sykdommen. Skulle jeg tippet så er det dette forholdet som blir utfallet av denne komiteen sin anbefaling. Studiene kan jo derved gjøres betydelig kortere. Man skal jo alltid ta slike meldinger fra selskaper med en klype salt, men hvis det er serodus sin studie som har utløst opprettelsen av denne komiteen, så snakker vi om at noen virkelig har fått øynene opp for SER150DN og ser hvor stort dette er, og hvis det samme ville skjedd i aksjemarkedet så hadde det vært hyggelig.

Value Investor
Arkivert
Value Investor
10.05.2016 kl 13:23 2020

Glemte å legge ved artikkelen, men her er den:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938598/

som man kan se av f.eks figur 2. så er sannsynligheten for at man senere enten får dobblet creatinine nivå eller ESRD 35 ganger så høy hvis man er blandt dem som har blandt de 20% høyeste verdiene av creatinine/albuminiuria som det er hvis man er i gruppen med de 20% laveste verdiene. Denne predikatoren er brydelig bedre enn albuminiurina alene, hvor forholdet bare er rundt 10 ganger større sannsynlighet. Hvis Serodus som følge av dette kan bruke en endring i albuminiuria/creatinin forholdet som bevis på at pasienten vil dø senere så er dette godt nytt. Må si at jeg tviler litt på at det kan være Serodus sin forskning/utvikling som har avstedkommet dette initiativ til endring i praksis, men hvis det er det så er det ikke mindre enn gigantisk.

Value Investor

PS kan jo legge til at det i laveste femtedel var 470 i forhold mellom albumin og creatinin mens det i høyeste femtedel var 2359 i forhold. Dette er jo tall en kan ha i tankene når vi en dag får resultatene. Forskjellen på de to gruppene var altså 35 ganger større sjanse for å bli syk i høyeste gruppe. Dette kan man se i tabell 1, og sjansene for sykdom kan man som sagt se i figur 2.
Redigert 10.05.2016 kl 14:24 Arkivert
liang
10.05.2016 kl 14:01 1980

NKF og FDA og EMA ville neppe kontaktet og invitert til samarbeide med serodus dersom selskapet var slik det er fremstilt på HO.

Jeg tror der er belegg for å hevde at dersom serodus når frem med SER150 så skriver de historie.


Det vi ikke får frem på dette forumet er at serodus sine produkter er innen ny tilnærming på gamle problemer.
derfor tar NKF kontakt.

når dette går opp for investors så smeller det.

lykke til

Redigert 10.05.2016 kl 16:19 Arkivert
svtopa
10.05.2016 kl 14:40 1937

"Derfor tar NKF kontakt."

Eventuelt at de mener at albuminuri ikke er egnet for å påvise framtidig nyresvikt og synes det er merkelig at Serodus bruker dette i en studie?

Hva tror du er mest sannsynlig?


VI, du bommer totalt, men jeg har ikke tid til å svare deg nå.
Arkivert
Value Investor
10.05.2016 kl 15:01 1920

Nei, jeg tror ikke NKF tar kontakt fordi de mener serodus har feildesignet sin studie, og at de ønsker å endre dette for at Serodus skal lettere komme til resultat.

Når det gjelder at jeg har bommet totalt, så får jeg jo bare smøre meg med tolmodighet og vente på ditt svar.

Value Investor
Arkivert
Value Investor
10.05.2016 kl 15:07 1928

ttp://www.reuters.com/article/idUSFWN18709J

her er reuters versjon av dagens hendelse

V
Arkivert
GulbranGråstein
10.05.2016 kl 16:43 1914

Godt å se at markedet har reagert positivt og at dette blir reflektert i omsetning og kurs.


Gg
Arkivert
Value Investor
10.05.2016 kl 21:56 1864

Ja alltid flott når børsen reagerer som forventet. Når jeg tenker meg om vil dette samarbeide mest sannsynlig få størst konsekvens for fase 3. Vil tippe at de kjører albuminiuria i fase 2b uansett, men at man kan spare mye tid i fase 3.

Value Investor
Arkivert
Value Investor
11.05.2016 kl 08:52 1828

Samarbeidet mellom NKF/FDA/EMA startet i 2014, og Serodus ble invitert til å samarbeide med disse i går.

Ref denen linken her

https://www.kidney.org/news/new-endpoints-ckd-clinical-trials-gaining-traction-regulators

som en kan lese av linken så er deres initielle anbefaling å bruke en nedgang i GFR (filtrasjonsraten) på 30 til 40% som endepunkt. Dette er likevel et endepunkt som vil ta lang tid å nå, selv om det selvsagt er raskere enn dobbelt creatinin eller ESRD.

Det Serodus er invitert for å diskutere er om redusksjon i albuminiuria kan brukes som et endepunkt. Dette vil jo være et endepunkt som en hurtig kan oppnå, og som jeg viste i linken jeg delte i går, så gir det jo veldig god indikasjon på om pasientene vil bli syke eller ikke.

Den som lever får se.

Value Investor
Arkivert
liang
11.05.2016 kl 10:21 1821

fra gårdagens melding:

"National Kidney Foundation (US) har invitert Serodus å delta i et samarbeid mellom
Food and Drug Administration (FDA), European Medical Agency (EMA) og NKF på
verdien av albuminuri som en klinisk studie endepunkt i løpet av de neste par årene"

Her vises til et konkret samarbeidsfelt med serodus som deltaker.

Imponerende å bli forespurt.

Nå foregår jo studien med SER150 i europa så det kan jo være at "verden" har fokus på denne studien , noe som serodus også har guidet.

Men samarbeidet med NKF må jo strekke seg lengre enn til bare denne konkrete saken.

Det vises til at serodus skal få hjelp av NKF til utforming og veiledning for neste kliniske studie (fase2b SER150).
Her tar NKF insjiativ og viser stor interresse i å involveres "tett" i studien med SER150.
Jeg leser av dette at NKF har stor tro på prosjektet til serodus.
Som gjengjeld skal NKF motta info om pågående og fremtidie resultater fra serodus.

Grenser nesten til partneravtale men samarbeidsavtale er vel det rette ???

La oss håpe at dette blir den første av mange "avtaler"/partnerskap som blir meldt i dette året som omhandler "bedriftseksterne" forhold.

Ellers:

http://www.serodus.com/News/2016/Serodus-to-present-at-BioEquity-Europe-on-11-May-2016

Fremføres av jurgen helt på slutten av dagen.

lykke til

Redigert 11.05.2016 kl 10:23 Arkivert
svtopa
11.05.2016 kl 10:45 1775

Tror du skal være forsiktig med å tolke dette for positivt.

Den setningen jeg stusser på i meldingen er denne: "has offered Serodus help in design and guidance for the next clinical trial".

Hvorfor skal Serodus ha hjelp til å designe en studie? Kan det være fordi albuminuri er omstridt som indikator på begynnende nyresvikt? Kan det være at FDA og EMA mener at dette gir tvilsomme svar og derfor mener Serodus bør designe sine studier annerledes?

Vi vet at proteinuri kan forekomme uten at det har noe med dårlig nyrefunksjon å gjøre.
Arkivert
Value Investor
11.05.2016 kl 12:00 1808

Nå leser du meldingen som fanden leser bibelen. Det står jo i meldingen at de ønsker en overgang til å bruke albuminuria som endepunkt i studiene. SER bruker Albuminuria som endepunkt i denne 2a studien, men denne er ikke en effektivitetsstudie, men kan likevel gi holdepunt for effektivitet. I 2b som blir en effektivitetsstudie vil jeg tippe at de fremdeles vil bruke albuminuira som indikator, men selvsagt se om de får "hit" på de andre indikatorene, men det tror jeg blir vanskelig, siden studien er for kort til det. I fase 3 må man nok kjøre med endepunkt av typen

dobbel creatinin
esrd
30 til 40% reduksjon i GRF (filtreringeevne i nyrene)

alle disse tar lang tid å komme til, fordi man må vente på at de i kontrollgruppen blir syke, og vårt håp nå er at albuminuria skal kunne erstatte disse, og spare vår partner og oss for masse tid. Som jeg skrev tidligere så er det god sammenheng mellom forholdet albuminuria/creatinin og senere utvikling av nyresvikt. Forholdet er at det er 35 ganger større sjanse for nyresvikt på et senere tidspunkt for dem med høyt forhold enn for dem med lavt. Den metastudien studien hadde bare 700 deltagere, men det går sikkert an å lage en større, men resultatet blir sikkert det samme. Som jeg forstår det er dette arbeidet derfor satt i gang for å spare tid og penger i fase 3, og derved gjøre dette mer intressant for en partner. Disse fase 3 er dyre nok fra før.

Når det gjelder hjelp til å sette opp studien, så er det alltid en god ide å få hjelp av NKF/FDA/MSA eller NFK til å sette opp studien. Det er NKF sine medlemmer som til slutt skal bruke medisinene og det er FDA/MSA som skal godkjenne de for bruk, så å være i samarbeid med disse fra første stund kan ikke skade. For meg virker det som om det her er stor ekstern interesse, men det trenger ikke være tilfelle, men for meg virker det slik. Jeg er i alle veldig positiv. Vi har tidligere sett positive resultat på albuminuria, og det var nå ikke leverskade, på de lavere dosene. Hvis man i tilleg får gjennom at det å redusere albuminuria er nok for godkjenning, ja da er man jo ikke langt unna der man vil være.

Value Investor
Redigert 11.05.2016 kl 12:02 Arkivert
Value Investor
11.05.2016 kl 12:22 1812

Hvis resultatene fra 2a blir nogenlunde bra, så kan jeg ikke tenke meg at novo nordisk vil sitte å se på at en annen stor aktør tar dette videre, og siden aksjemarkedet ikke viser rare interessen, så tror jeg vi hurtig vil få en deal etter 2a resultatene. Denne vil ikke bli så bra som den kunne blitt, om man kunne ventet til etter 2b, men jeg er ganske sikker på at det blir en deal, enten med novo nordisk eller et annet større foretak med interesse for diabetes. Slik jeg ser det ligger veien åpen for SER150 med gode eller ok resultat nå i fase 2a. Husk på at dette er en stor lidelse, med 100 mill trengende, i følge Liang. En ulempe er jo at med intensiv behandling så klarer man jo til en viss grad å begrense lidelsen også i dag, men dette påfører pasienten store byrder i form av kosthold/mosjon/vektredusjon og medisinering for å redusere blodsukker/blodtrykk/LDL som i følge er Eva er en nesten uholdbar byrde for pasientene, og mange pasienter klarer ikke dette over tid, det å ha en medisin som reduserer den betennelsen som er i nyrene er derfor en god ide, slik jeg ser det, og burde selge enormt bra. At det blir snakk om mange milliarder er jeg ikke i tvil om, men hvor mange er jo litt uklart for meg akkurat nå. Jeg tror jeg hadde 8 mrd i mitt regneark, da jeg regnet på dette.

Value Investor
Arkivert
Value Investor
11.05.2016 kl 12:27 1797

Det er rett at proteinuri er en ikke 100% pålitelig predikator for fremtidig nyresvikt, men albuminuria er en god indikator, og beste indikator er albuminuria/creatinin. Vil tippe det er siste indikator de vil bruke.

Value Investor
Arkivert
svtopa
11.05.2016 kl 12:35 1751

Hvis jeg leser meldingen som fanden leser bibelen, hva leser da liang meldingen som? St. Peter? Eller kanskje Gud himself?


"Det står jo i meldingen at de ønsker en overgang til å bruke albuminuria som endepunkt i studiene."

Nå tuller du igjen, det står ingenting om det i meldingen, det står derimot:

" The aim will be to examine the feasibility of using changes in albuminuria "

Altså, de vil se på om forandringer i albuminuri er mulig å bruke som en indikator. Hadde dette vært standard og et godkjent endepunkt hadde de ikke behøvd å se nærmere på det. Det er det tydeligvis ikke og noe som må utredes nærmere.
Redigert 11.05.2016 kl 12:50 Arkivert
Value Investor
11.05.2016 kl 12:51 1788

Det er jo det jeg har skrevet hele tiden, man får pr i dag ikke godkjent en medisin kun basert på endringer i albuminuria, man må vente til pasientene i kontrollgruppen får dårligere nyrefunksjon enn de i behandlet gruppe, og det kan jo ta en del tid, men det å se at albuminuria-nivåene forbedres kommer ganske tidlig, uten at jeg helt vet hvor tidlig. Jeg vet derfor heller ikke om det er realistisk å håpe på signifikante resultat i denne 2a-studien, men jeg håper og tror vi i alle fall vil se en trend med lavere albuminuria allerede i denne omgangen.

Hvis man hadde fått statistisk signifikante resultat på effektivitet allerede nå så ville det vel ikke vært særlig nødvendig med 2b. Da kunne man kanskje gått rett til fase 3, men jeg det tror jeg ikke skjer. Jeg tror fase 2a vil vise en fin trend, og at man deretter designer fase 2b slik at dette blir signifikant, før man er i gang med fase 3.

Value Investor
Arkivert
liang
11.05.2016 kl 12:54 1757

En må også ha følgende i tankene:

SER150 kan bremse utviklingen av sykdommen.
Dette er helt nytt i denne samenheng.

Tatt tidelig i utviklingen så kan SER150 endog stoppe sykdomsutviklingen.

Derfor er det så interressant at det legges vekt på å kunne tidlig detektere sykdommen.

Skulle dette vise seg å holde stikk så vil medisinen kanskje bli enerådene innen dette feltet.

lykke til

Arkivert
svtopa
11.05.2016 kl 13:01 1729

Ja, jeg også tror at kreatinin må være med. Men det betyr at studien må inkludere pasienter i et senere stadium av nyresvikt hvis de skal finne dobling av kreatinin i serum.

Problemet med det er at så vidt jeg vet tenker Serodus at SER150 skal brukes forebyggende ved tegn på nyreskade (albuminuri). Så det er et dilemma, kanskje derfor denne gruppen skal diskutere dette?
Arkivert
svtopa
11.05.2016 kl 13:23 1730

" jeg er ganske sikker på at det blir en deal"

Vel, du må huske at dette medikamentet har omtrent samme virkningsmekanisme som Persantin og Aspirin, begge billige og godt innarbeidet på markedet.

SER150 må vise en tydelig fordel overfor disse, det er ikke nok at det virker.
Arkivert
Value Investor
11.05.2016 kl 14:15 1760

Ja, SVtopa, det tror jeg også, skal SER få til dobbling av creatinin så må de jo vente til pasientene i kontrollgruppe blir skikkelig syke, og det vil jo ta ganske lang tid. Evt må behandlede pasienter bli enormt mye bedre, men en dobbling sitter vel langt inne.

Value Investor
Redigert 11.05.2016 kl 14:28 Arkivert
Value Investor
11.05.2016 kl 14:37 1785

Liang, som jeg forstod så kunne man med ser150 få pasientene ned en klassifiering, altså fra micro til normo eller fra macro til micro. Om det så fortsatte sin videre utvikling er jeg usikker på, men det kunne se sånn ut på plansjen. En slik reduksjon er betyr at albuminuria blir ca redusert til en tidel av det pasienten hadde, og en slik utvikling vil jo gi pasienten for mange ekstra leveår.

Value Investor
Arkivert
liang
12.05.2016 kl 11:04 1687

Redigert 12.05.2016 kl 13:24 Arkivert
liang
12.05.2016 kl 13:15 1662

Har vært i kontakt med serodus i dag og de bekrefter at NKF/FDA og EMA henvender seg til Serodus som eneste selskap som jo er en stor anerkjennelse og i tillegg bekrefter
det som serodus har hevdet at selskapets teknologi ligger helt i forkant innenfor utviklingen av dette sykdomsområdet.

sannelig ikke verst.

selskapet fortjener en helt annen oppmerksomhet enn dagens.

lykke til

Arkivert
Value Investor
12.05.2016 kl 14:58 1655

Redigert 12.05.2016 kl 15:20 Arkivert
Value Investor
12.05.2016 kl 14:59 1665

Ja det er jo helt utrolig bra at Serodus blir invitert inn i en slik gruppe, som eneste eksterne aktør. Helt fantastisk. Her er det bare å glede seg til fremtiden.

Value Investor
Arkivert
badkrukan
28.11.2016 kl 11:57 1362

r du inne value
Arkivert
Value Investor
28.11.2016 kl 13:10 1333

Er inne, men har bare 53k igjen, prøvde å kjøpe 20k på fredag, uten suksess.
Arkivert
badkrukan
28.11.2016 kl 13:47 1269

lir spenn av 53k og :-
Arkivert
Pareli
28.11.2016 kl 14:53 1205

m out.
Arkivert
afamatøren
28.11.2016 kl 16:39 1139

Kan ikke med min beste vilje skjønne at dagens melding gir en dobling av Serodus-verdien. Skyldes stigningen at alle som hadde gått inn med håp om kortsiktig gevinst solgte til Harboe, og at det nå skal lite til å flytte kursen vesentlig? Selv om kursen doblet seg så har jo samlet omsetning i dag ikke passert millionen.
Arkivert
badkrukan
28.11.2016 kl 17:35 1095

sånn går det når ingen selger.... vi er harde som egg i serodus.
Arkivert
leteretterverdi
28.11.2016 kl 19:59 1012

slo, November 28, 2016: Serodus ASA (Oslo Axess: SER) Svein S. Jacobsen (Chairman of the Board) has today sold 39 971 shares at an average price of NOK 3.0856 per share. After registration of these shares Mr. Jacobsen has 300 000 shares through his wholly owned company Sveinja Invest AS and holds 100 000 stock options and 100 000 warrants
Arkivert
badkrukan
28.11.2016 kl 20:03 1004

den tolker jag ikke negativt. det er 6 ansatte i serodus. at han runder av nedåt har lite innvirkning.

men ironien er stor :-)
Redigert 28.11.2016 kl 21:26 Arkivert
liang
28.11.2016 kl 21:58 923

Hadde håpet på massivt kursfall før avnotering så dette var ikke helt iht plan.

:)

Men selv om det ble perrongen denne gangen så er jeg fornøyd med pcib og trvx som har vist seg å være gode valg

Takk for laget og lykke til.

Dere sitter på en bombe.

ODD SER100 er snart utlisensiert til pharma , trenger bare en studie før det er på markedet (fase 2 og 3 kombinert)

SER 150 resultater fase 2 foreligger i starten av 2017 og det vil bli stor konkuranse fra big pharma om denne.
Helt unik teknologi uten konkurranse.
Blir en gigantisk blockbuster og studien er garentert vellykket (min bestemte mening)

Ny partner eller stort fond vil sprøyte inn kapital i selskapet og endringer i ledelse om styre vil komme.

Notering i US om noen år senest

ser140 er slagskipet og vil revolusjonere diabetesbehandlingen.
Stopper utviklingen og reverserer sykdomsprosessen.
Finnes ikke ord som kan beskrive dette.
Giga-terra blockbuster.
Større enn revlimide that buildt the house Celgene.

Ser130
Gis etter hjerteinnfarkt og reduserer arret i hjertevevet.
unik

Alle produktene first inn class uten konkurranse og astronomiske oppsider.
Alle blockbustere

Dette selskapet ble som eneste selskap invetert til samarbeide med FDA/EMA innen diabetes men ble funnet for lett til å finansieres over oslo børs.

Finner faktisk ikke ord for hva jeg mener om dette.
Var min hovedsatsning med 210K aksjer men valgte å gå ut da de går for delisting.

Så dere som følger selskapet vil gjøre det utrolig godt.

Hvorfor endte det slik , en tragedie som alle bør reflektere over.

lykke til
Arkivert
28.11.2016 kl 22:03 902

liang

Meget godt innlegg for oss som ikke er så oppdatert på legemiddelindustri. Jeg er blitt advart om dette forumet og innlegg om enkeltaksjer. Du gjør alle advarslene til skamme-) En fornøyelse å lese innleggene dine.
Arkivert
Vista B20
28.11.2016 kl 22:30 892

28/11-2016 19:46:31: (SER.OAX) DISCLOSURE OF HOLDINGS AND MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE PRIMARY INSIDERS

Oslo, November 28, 2016: Serodus ASA (Oslo Axess: SER) Svein S.
Jacobsen (Chairman of the Board) has today sold 39 971 shares at an
average price of NOK 3.0856 per share. After registration of these
shares Mr. Jacobsen has 300 000 shares through his wholly owned
company Sveinja Invest AS and holds 100 000 stock options and 100
000 warrants.

For more information, contact:
Tore Kvam
CFO, Serodus ASA
Mobile: +47 959 34 199
e-mail: tore.kvam@serodus.com

Serodus ASA is a Scandinavian drug development company, focusing on
new therapeutic products for the treatment of diabetes and diabetic
comorbidities with large unmet clinical needs. The company's
business model is to seek partnering with international
pharmaceutical companies after having demonstrated clinical effect
in humans. For more information, see www.serodus.com.
Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=41477
Arkivert
liang
28.11.2016 kl 22:43 870

Takker for den superspinal

Der er selvsagt de som mener det motsatte.

Poenget er at jeg er ute av serodus etter et tap på ca 350.000 nok.
Jeg har altså intet å tjene på å omtale selskapet positivt , heller motsatt.

Men meningene jeg uttryker er hva jeg tror og antar og disse kan selvsagt være feil.

Det som er det interressante er å fundere på årsakene til at ting skjer.
Det holder liten interresse om en klarer å grave frem et selskap med verdens beste produkter dersom der ikke er vilje til videre finansiering.
En må altså vurdere å følge saueflokken (volum)

Lykke til

Arkivert
drage
29.11.2016 kl 09:45 799

Liang :
hvorfor snakker du om delisting, jeg fant ingen info om dette, bortsett denne :
----------------------------
18/11-2016 16:00:29: (SER.OAX) SER: Viggo Harboe Holding 2006 ApS announces results of voluntary offer
Reference is made to the voluntary offer document dated 30. October 2016 (the "Voluntary offer")
made by Viggo Harboe Holding 2006 ApS to acquire all issued and outstanding share in Serodus ASA.
The acceptance period of the Voluntary offer expired on 16 November. Viggo Harboe Holding 2006 ApS
has received acceptance under the Voluntary offer for total of 3 607 956 shares, corresponding to
8.1 percent of the share capital and voting rights in Serodus. Together with the 8 997 167 shares
already owned by Viggo Harboe Holding 2006 ApS, the Offeror now owns 12 605 123 shares, representing
28.3 percent of the issued shares in Serodus.

---------
Det ble kun 28.3 %, dermed ingen delisting ?
Arkivert
fryktløs
29.11.2016 kl 09:51 760

g der var kruttet brukt opp desverre. Er det rett ned igjen da ???
Arkivert
AlfaQ
29.11.2016 kl 09:54 745

De to siste dagenes handel i Serodus er noe av det merkeligste jeg har sett på børsen. Styrelederen dumper en stor aksjepost etter en uforklarlig kursoppgang. Selskapet søker plutselig om delisting. Største aksjonær feiler totalt i sitt kuppforsøk. Pump og dump fra Styrelederen? Konflikt med hovedaksjonæren? Hva skjer med Serodus? Med all usikkerheten tror jeg denne skal langt ned i det korte bildet.
Arkivert
drage
29.11.2016 kl 10:02 743

eg fant ingen melding hvor selskapet soeker om delisting, er det noen som har link til en slik melding
Arkivert
AlfaQ
29.11.2016 kl 10:04 719

Den meldingen kom idag, etter nyheten om at styreledern dumpet aksjer:

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=414807

Jeg er et stort spørsmålstegn. Glad jeg ikke kjøpte her igår!
Arkivert
Arkivert Til toppen