"Og forøvrig mener jeg at Entra eiendom må avvikles straks"

Feisen
ENTRA
11.06.2013 kl 08:12
8483

Dette er en arkivert tråd!
Entra eies 100 % av staten - de har tre ganger så høye driftskostnader som feks NPRO. Ledergruppen er på 9 direktører som tilsvarer et stort konsern. Når skal noen rydde opp i denne galskapen og denne sløsingen med fellesskapets penger ?
Redigert 06.11.2013 kl 09:38 Arkivert
Feisen
11.06.2013 kl 08:57
4924

Problemet er vel at ved en opprydding vil man avdekke så mye "dårlig nytt" at ingen orker å ta fatt i dette - den politiske belastningen rundt denne "gjøk-ungen" blir for tung - en rødgrønn næringpolitikk i praksis ? Feighet og utydelige signaler !
Arkivert
lexxus
15.06.2013 kl 13:46
4914

Enig selg eiendom for eiendom og avikle dette selskapet snarest - det finnes ikke en eneste grunn for at staten skal eie et kommersielt eiendomsselskap som dessuten er helt elendig drevet med skyhøye administrasjon og eierkostnader.
Redigert 03.11.2013 kl 16:10 Arkivert
Feisen
24.06.2013 kl 12:42
4835

Et skrekkeksempel på statlig eierskap -helt uten strategisk forankring og uten besvarelse av to helt fundamentale spørsmål - hva er egentlig hensikten med dette selskapet? og hvorfor skal staten eie et eiendomsutviklingsselskap som konkurrrerer med private aktører ?
Staten klarer ikke å stille normale krav til avkastning - derfor stilles ikke spm om de rekordhøye driftskostnadene og de alt for lave leieinntektene -her leker man bare videre med fellesskapets verdier og ressurser.Når skal dette avslørses og ryddes opp i ? Arbeiderpartiet er preget av handlingslammelse og tør ikke ta i dette pga sitt ideologiske grunnlag og det faktum at de er ansvarlig for selve etableringen for over 10 år siden!
Redigert 29.10.2013 kl 08:00 Arkivert
Feisen
27.06.2013 kl 09:00
4726

Norges største eiendomsforvaltningsmiljø -det OBOS eide BASALE opplyser i en pressemelding idag at eiendomselskapenes eierkostnader skal ligge på 190 kr per kvadatmeter som et normtall. Eierkostnader er kostander som ikke eiendomsselskapet kan viderefakturere til leietaker. I Entra eiendom er eierkostnadene rekordhøye og i særklasse norges høyeste og er flerdoblet iforhold til denne normen. Årsaken til dette er en uprofesjonell eier og et ikke aktivt styre. Utviklingen av selskapet blir fordekt av oppskrivninger som kun er en kalkulasjon. Selskapet bærer preg av å være ekstremt administrasjonstyrt uten nødvendige styringssignaler. Så høye eierkostander gjør det helt umulig å fusjonere/børsnotere eller selge selskapet til en fornuftig pris. Rabattene som må innfris er ikke gjenspeilet i balansen - For å gjøre selskapet salgsklart må flere vesentlige forhold ryddes opp i - alle disse forholdene vil ha stor innvirkning på verdivurderingen - hvorfor har man satt på et såkalt profesjonelt styre som også trekker ut et skyhøyt honorar (eierkostnader alt sammen) når man ikke evner å ta fatt i viktige styringsparametre....
Redigert 05.07.2013 kl 08:42 Arkivert
Donny
09.07.2013 kl 10:40
4530

Går statlige bedrifter dårlig skyldes det stort set at statsråden ikke tar grep.Sitter en forlenge med makten blir en uansvarlig.
Arkivert
story
09.07.2013 kl 10:44
4520

tatlig selskap - Overadministrert og overbetalte ansatte= Tap.
Arkivert
all4one
09.07.2013 kl 11:37
4499

vorfor ikke adoptere bedriftsstruktur etter et mer vellykket eiendomsselskap(eksempelvis OLT?)
Arkivert
lexxus
09.07.2013 kl 16:10
4537

Balanseverdiene til Entra er nok basert på et relativt unyansert "bilde" - i en evt realisering vil disse vurderingene bli kraftig utfordret og den såkalte kommersielle suksessen FORSVINNE som dugg for solen - det er vel eksponering av denne "boblen" som er selve kjernen i problemet - bløffen blir avslørt og staten sitter i gjen som den uprofesjonelle parten som har latt seg lure i årevis !
Redigert 27.10.2013 kl 15:27 Arkivert
xeus
12.07.2013 kl 10:02
4490

Verdiene til Entra ble skrevet ned med flere milliarder i 2008 - hvor mye skal de ned nå i 2013. ? hvordan vurderers følgene sentrale forhold:

- skyhøye eierkostnader
- verneliste hindrer utvikling
- festeforhold under havnelageret
- kontraktene

Kanskje like mye som i 2008 ?
Redigert 17.07.2013 kl 00:24 Arkivert
Don Quijot
12.07.2013 kl 13:39
4453Den spekulative finanskapitalen har fått utbre seg som brunsnegler under alle samfunnsinstitusjoner og skjøre demokratiske grunnmurer.

Finanskapitalen produserer en annen slags klasebomber og miner, og penger lukter som kjent ikke. Norges andel i slike «produkter» er tilsynelatende etisk forsvarlig fordi pengene vi investerer i dem er ment «å arbeide» for å sikre vår fremtidige velferd.

Og mens en selvsagt fordømmer at arbeidere plaffes ned, lever vi tilsynelatende godt med å være medeiere i finansinstitusjoner hvis gjøren og laden kronisk undergraver og ødelegger grunnleggende livsvilkår for hundretalls millioner av mennesker verden over, dag ut og dag inn. Goldman Sachs hadde økt sitt engasjement overfor Norge gjennom hele Paulsons tid i sjefsstolen fra 1999.

Oljefondets kjøp av aksjer i banken bidro sitt til at Goldman Sachs-aksjer tredoblet sin verdi frem til 2006. De var rådgivere for de største næringslivshendelsene i norsk historie, del privatiseringen og børsnoteringen av Telenor og Statoil.

http://blogg.bt.no/preik/2012/09/03/finanskapitalens-brunsnegler/
http://blogg.bt.no/preik/2012/08/09/la-bankaksjonaerene-baere-tapene/
http://blogg.bt.no/preik/2012/10/13/statskuppet/
Arkivert
Don Quijot
12.07.2013 kl 13:41
4499


I nyere tids Norge er svære verdier av folke fellesskapets midler blitt stjålet fra folket, ved at de folkevalgte AP H KRF og FRP har skilt ut og omgjort folkets i generasjoners, opparbeidete verdier om til såkalte delprivatisert foretak eks. Entra. Hydro, Yara, Telenor DNB (respirator) osv. Hvor en oligark/ Kleptokratar dyrket opp rundt og i partiene er ekstremt avlønnet i styrerforetakene.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Kleptokrati
Hvorfor blir ikke SSB Statistisk sentralbyrå (SSB) http://no.wikipedia.org/wiki/Statistisk_sentralbyr%C3%A5 Og SIFO delprivatisert? Statens institutt for forbruksforskning http://www.sifo.no/

De som eier "hva” i Norge er ikke flere enn de det var plass til, på dette ”felttoget” som var oppsatt av NSB 8/9-1940

Apanasje og kurtasje Rune Bjerke DNB respirator arbeidsmann i APe land får 10,8 mill i årslønn og sluttpakke på 100 millioner fra en bank som for 20 år siden var konk. År null i Norge noen år etter Pol Pot innførte dette, i sitt demokratiske Kambodsja 1975/76.

Før Rune APe mann ble den han er i DNB ble banken arbeidsplass til økonomen Kåre markeds Klovn Willoch (nu går alt så meget bedre idioten)og finansministeren hans, men bøndene i jordbruket koster penger, men ikke de i landbruket?
Hva skal Ulven leve av når jordbruket legges ned for å spare penger i det norske landbruket?
Arkivert
Don Quijot
12.07.2013 kl 16:32
4469


§ 1. Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.
§ 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.
http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Grunnloven-fra-1814/
Nå er det jesuittenes Schengenorganer som har bestemmelsesretten.
http://www.riksavisen.no/?p=oeohxbfwxzo%3E>lang=zh-TW&paged=29

Kong Håkon den 7 beste venn Norges redningsmann og verdensfrelser Josef Stalin var utdannet jesuittprest fra Georgia. Jesuittordenen hadde vært forbudt i Russland, men ikke i Georgia.
Jesuitter og Rotchild penger og bank
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

ca. 80 % av Norges befolkning eier sin egen bolig. Belånt til pipa.
Asylstrømmen er regjeringens nye energikilde. FRP og H vil nå redusere antall kommuner i Norge, men hva blir da igjen i utkant Norge? De som jobber i skolevesen er stort sett folkevalgte i kommunestyrer og mange av dem har egne Hallaker bompenge foretak, konsesjons finansiert med penge midler fra APe Rune Bjerke i DNB respirator. Banken finansiere også kjøp av nedlagte militærforlegninger, (sparetiltak i forsvaret) som omgjøres til asylmottak. Der plasseres reproduserbare unge kvinner som hentes i Somalia. De fraktes til Norge hvor de vel ankommet kongeriket omtales som berikere av våre egne folkevalgte. Noen innfødte betegnes de som ”rugekasser”, men det er disse kvinne som besørger folkeveksten her i kongeriket som H. M. Kongen stolt fremhevet i trontalen 2012. Nb da får de folkevalgte fylt opp skolene med små barn fra Afrika som primært får opplæring i språkene bengali eller urdu her opp i iskanten hvor kvikksølv termometer er erstatter med spritermometer, fordi kvikksølv fryser ved – 30 grader.

Ikke helt stødig i norsk, sa somalieren når han pekte på sitt eget hode ”vi må da bruke ræven” og det har han helt rett i.
Arkivert
Jean Valejean
12.07.2013 kl 16:48
4454


Programlederen Hege Holm i Dagsnytt 18 sa følgende om situasjonen i Egypt.

"Nå overtar hæren TV-kanalene i Egypt, og dermed den politiske makta"

Slik ser NRK-eliten på seg selv, nemlig at de kontrollerer det viktigste media organet, er dem som har den politiske makta. http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv

Men hvem er det som styrer infoen og "sletter etter eget forgodtbefinnene" her på Hegnar? Når de nå gjør som de gjør, i Egypt?
Redigert 12.07.2013 kl 16:49 Arkivert
Don Quijot
13.07.2013 kl 00:15
4423


Mafia og stat....

Statens eienedommer var det noe som het Entra ble utskilt derfra. Dette var folke fellesskapets egne eiendommer som er blitt stjålet fra folket, ved de folkevalgte AP H KRF og FRP har skilt ut og omgjort folkets i generasjoners, opparbeidete verdier om til såkalte delprivatisert foretak eks. Entra. Hydro, Yara, Telenor DNB (respirator) osv. Hvor en oligark/ Kleptokratar dyrket opp rundt og i partiene er ekstremt avlønnet i styrerforetakene.

Marx påpekte svakheten ved kapitalismen: Kapitalen akkumuleres hos kapitaleierne. Gjeld hos arbeiderne.

Se hva som nå skjer med danske bønder, som har skjedde med bøndene og arbeiderne i Europa som USA. Konklusjonen var at et kapitalistisk samfunn stadig vil gå mot en krise. Svaret på disse krisene er som her nevnt, jubelår, storkrig eller revolusjon.


For eliten i et slikt samfunn blir det som et valg mellom pest eller kolera. Det er imidlertid enda en mulighet:

Permanent undertrykking av befolkningen. Dette krever utstrakt statlig overvåkning, forfølgelse av opposisjonelle, vold og terror. Det er mange land som driver slik tenk bare på Datalagringsdirektivet vi styrer ikke unna dette.

Arkivert
Ricardo
13.07.2013 kl 09:38
4431

TS sover i timen.

Alle statsetater og statlige selskaper som er døpt om fra "Statens..........." til alle slags merkelige navn, som f.eks. ENTRA og MESTA, skal privatiseres ifølge Regjeringen. Dette er offisielt og allment kjent.

Regjeringen vil i første omgang selge to tredjedeler av aksjene i ENTRA. Spørsmålet er om Staten, på vegne av alle oss som er eiere av Staten, oppnår markedspris for aksjene, eller om verdsettingen til og med som antydet fra Nordea vil bli satt til langt under bokførte verdier, kanskje bare 70 % av bokførte verdier. Det beste for oss skattebetalere vil være om de enkelte eiendommene blir stykket opp og solgt enkeltvis. Så får kjøperne vise at de kan kutte kostnader og drive mer rasjonelt.
Arkivert
xeus
13.07.2013 kl 09:47
4414

Helt enig med siste innlegg- systemverdiene ( verdien av selve organisasjonen) er negativ i Entra. Det beste alternativet vil derfor være å selge eiendom for eiendom og. Avvikle hele selskapet så raskt som mulig. En børsintroduksjon eller fusjon må ta hensyn til de vanvittige administrasjonskostnadene
Redigert 16.07.2013 kl 00:01 Arkivert
Don Quijot
13.07.2013 kl 10:04
4442


Etter å ha fått oppgjør i form av Mikke mus penger, hva gjør man så?

Hvem bygget verdiene?
Jeg lånte Televerket 2000 kroner i hele 10 år for å få telefon innlagt i huset, men hvem får mest ut av dette nå? Det er påstått at Telenor har kjøpt seg "inn" i de 17 milliardene de hadde tapt i India, men hva har skjedd med de "milliardene" som er forsvunnet for Telenor i Russland?

Hvem selger hva i Russland som India? Merkelig her i Norge etter offentlig tigging og almisser fra folket, er jordledningen for våres felles verdier, blitt plassert i et fremmed land og antennen i et annet. Ledelsen får 10-12 millioner i årslønn + 100 millioner i årlig utbytte. Det samme i sluttpakker, om de blir sparket. (Grøftkommunikasjon)

Det er mye skrik om Munch for tiden! For å hedre Norges nasjonal helligdom ”Skrik” var det en ide at ”bildet" kunne danne fremside for boka Norges Lover i boka med samme navn. Vinn vinn vinn
Redigert 13.07.2013 kl 10:09 Arkivert
Ricardo
13.07.2013 kl 10:38
4418

Redigert 27.03.2014 kl 22:41 Arkivert
Don Quijot
13.07.2013 kl 10:52
4425


helt enig med Innlegg av: Ricardo (13.07.13 10:38 )

Kursing, spesialisering, detaljstyring og dokumentasjonskrav driver prisene opp, men kvaliteten går ned merkelig nok. Folk må reise til utlandet for den minste ting for "hjelp". Listen er lang som en toalettrull av skamløs dritt, utført av høyt gasjerte offentlig ansatte drittsekker som det bare blir flere av. For å spare penger her i landet er selveste Norges bank seddeltrykkeri avviklet og flyttet til Frankrike! Der tilvirkes/produseres pengesedler av norske råvarer og energi, slik toalettrulle blir i Sverige. (For bruk her i miljøhykleriet Norge) Råvarer/ferdig produkter fraktes frem og tilbake med vår egen forurensende olje/bensin som drivstoffet, begrunnet i et tullbukk budsjett oppsatt av norske økonomer som tilfelles med våre jurister og forskere alle er ukjente i verden, men verdensberømt for her i Norge. Slik får vi råd til å ale opp slike drittsekker som stortingsmann Halleraker fra Høgre, som selv endt opp som visepresident i bompengebransjens lobbyorganisasjon i Europa........
Uten og oppgitt lønna derfra, det etter han tilfelles med resten av de offentlige ansatte visstnok betaler skatt med pengesedler som kommer i fra hvor…
Arkivert
Don Quijot
13.07.2013 kl 18:04
4385

Entra er en mutasjon

http://nn.wikipedia.org/wiki/Mutasjo
Arkivert
xeus
13.07.2013 kl 18:21
4358

Entra er også en bløff - der staten påstår at selskapet er en økonomisk suksess - sannheten er at hyppige oppskrivninger har gitt en bokføringsmessig gevinst som ved en privatisering må tilbakeføres og gevinsten er plutselig helt forsvunnet. Denne oppskrivningsmetoden har legalisert en formidabel oppbygning av en " elefantorganisasjon" der eierkostnadene er så skyhøye at ingen andre selskaper er i nærheten av dette nivået. Hvis selskapet skal selges vil selvfølgelig dette virke særdeles negativt og ødeleggende for verdiene. Derfor bør heller selskapet avvikles og eiendommene selges en for en
Redigert 31.07.2013 kl 08:02 Arkivert
Don Quijot
13.07.2013 kl 20:40
4362Tyvgodset Entra m/fl tilsvarende foretak bør tilbakeføres til eiere som er det norske folk.


Tyveraddene skulle ha vært satt under tiltale og hadde blitt dette om Norge var en rettsstat.
Redigert 13.07.2013 kl 20:41 Arkivert
Edvard58
15.07.2013 kl 09:36
4323

Entra rigger seg for børsnotering og da får vi vel se hva markedet priser det til.
Og ikke minst: hvordan vil aksjonærene påvirke driften og kostnadene?

Dersom selskapet er så elendig drevet som det hevdes her så vil nye eiere betale lite for selskapet og sørge for at drift og kostnade kommer i takt med markedet.
Da er det klart for verdistiging og de nye eierne kan ta gevinst .....
Arkivert
Jean Valejean
15.07.2013 kl 12:07
4342


Tyvgodset må tilbakeføres ”til eiere” som er det norske folk og Tyveradden (Staten) bør snarest, settes under tiltale. Denne jomfru Maria staten, som mener om seg selv at ” staten deres ” var med i krigen, bør snares mulig bare avvikles.

Den skulle aldri vært påtenkt.

Etter 5 å r med såkalt krig var staten og landet for øvrig i bedre forfatning etter krigen, enn før denne krigen tok til. De som ødela noe var det statlige drittpakket som rømte de krigserklærende statene i møtet. Som var de samme statene som hadde sultet oss ut i 1807 -18.

Det er da ikke rart at norsk skoleungdom er nederst på alle ”skaler” i skole og universitets sammenheng. Hele staten og folket er så utløyet at det bare er løgnene som holder det i hop.
Redigert 20.07.2013 kl 14:00 Arkivert
Edvard58
15.07.2013 kl 12:12
4307

Det er er et underlig nivå på diskusjonen ...
Arkivert
Jean Valejean
15.07.2013 kl 12:47
4276


der avslører du deg selv...
Arkivert
xeus
16.07.2013 kl 09:44
4339

Det som er hovedproblemet med hele caset er jo nettopp at Entra har kamuflert sin dårlige drift med hyppige og kalkulatoriske o,ppskrivninger. Dette har eieren ( staten) tatt for god fisk. Når nå selskapet skal børsnoteres eller selges blir dette avslørt og staten sitter igjen som en taper. Hva har man egentlig lært av denne Entraskandalen ? Hva har politikere og næringsdepartementet egentlig fått med seg av denne saken som har vært gjenstand for granskninger og stortingshøringer, hyppige direktørskifter og stor politisk uro ?
Redigert 28.07.2013 kl 10:34 Arkivert
MickyD
21.07.2013 kl 06:50
4191

Entra bruker hvert kvartal 2 eller 3 uavhengige selskap til å verdivurdere samtlige eiendommer i porteføljen.

Disse selskapene er legalt ansvarlig for sine verdivurderinger nesten som en revisor.

Verdivurderingene bygger på kontantstrømsanalyser basert på fremtidige neddiskonterte nettoleieinntekter (altså etter eierkost og vedlikehold).

Entra sine eiedommer har de siste årene ikke hatt høyere verdivekst enn eiendommene til for eksempel NPRO eller andre privateide eiendomsselskap. Det er det heller ingen grunn til.

Mener du at Entra har jukset når de skriver opp eiendomsverdiene mener du at alle de andre privat eide og offentlige aktørene har gjort akkurat det samme.

Når Entra har solgt eiendommer, noe de har gjort for flere milliarder de siste årene har disse gått til priser rundt siste verdivuderinger, snittet er faktisk til priser over siste verdivurdering.

Organisasjonen bak er 100% irrelevant for verdien av en eiendom. Den er relevant for verdien av eiendomsselskapet. Eiendommer verdsettes alltid på stand alone basis (om det ikke er synergier i en portefølje) og ligger som regel i et SPV. Det er opp til kjøper hvordan eiendommen skal drives.

Det finnes en verdisenkende faktor ved en privatisering av Entra høyere finansieringskost. Per i dag finansier Entra sine eiendommer billigere enn noen andre i markedet. Det vil de ikke gjøre som privat selskap. Dette slår dog ikke inn på verdivurdering av eiendommene i porteføljen.Arkivert
Kong Jens
21.07.2013 kl 10:16
4155


Tyvgodset må tilbakeføres ”til eiere” som er det norske folk. Og Tyveradden (Staten) bør snarest settes under tiltale.

Denne staten som kan mene at den var med i krigen, bør snares avvikles og gå til opphør. Den skulle aldri vært påtenkt! Det er ganske avslørende at etter 5 år med såkalt krig, var landet og staten i mye bedre forfatning etter krigen, enn før krigen tok til.

Dette er det tørre tall på. De som ødela noe var det statlige drittpakket som etter ødelagt alt for sine egne rømte, de krigserklærende statene i møte som var de samme statene i 1807 -18 sultet oss ut og satt oss 100 år bakover i tid.

Det er da ikke rart, at all norsk skoleungdom er nederst på alle ”skaler” i skole og universitets sammenheng. Hele staten er så utløyet at det bare er løgnene som holder det hele i hop.
Redigert 21.07.2013 kl 10:22 Arkivert
Kong Jens
21.07.2013 kl 10:35
4185En parodi av en stat.

Bank og forsikring er lovlig bedrevet mafia og kjeltringvirksomhet. DNB Norges største bank med staten som hovedeier, er dømt i Høyesterett for bedrageri av sine egne kunder. (Sine egne landsmenn og medborgere)For 3 år siden ble samme bank dømt for innsidehandel i statsobligasjoner. Boten ble på 26 mill, men ingen personer er dømt eller satt bak lås og slå.

I andre innsidesaker dømmes de skyldige til flere års fengsel, men man fengsler ikke vennen til Statsministeren hverken i Norge Italia eller Russland, og for den del på Kypros.

Vi skulle alle vært på Statens lønningsliste og begå ran når tid som helst. Det er ikke så mange år siden DnB fikk lov av de ”folkevalgte” til å plyndre det norske folket slik, kongedømmet og folkestyret slik de gjorde i mellomkrigstiden.

For kjøp av gull til blodpris utarmet og utsultet de hele folket og ødela hær og forsvar av samme grunn.

Deretter stakk av med gullet ”etter dem” var ikke annet enn driten! Både togsett og skinnegangen var av tysk Kruppstål som fraktet rasket med gullet til det utarmet norske folket. Takket være massemorderen Josef Stalin kunne de igjen innsettes. Noen år deretter kunne de nullstile banken og aksjonærene tapte alt, men Folket tok hele kostnaden.

De folkevalgte trykket så nye aksjebrev i utlandet ”for å spare” penger i Norge. Og solgte deretter banker, bygg, eiendom, entreprenørfirmaer og fiskeoppdrett som slakt til nytt utlandsk eierskap). Man kan da ikke stole på folk som gjør slikt, når de gir havre til døde hester via vår alles skatteseddel.

Bankranerne har slik skiftet side. Nu står de bak skranken om de ikke jobber i skatteetaten eller er folkevalgte med egne Hallaker bompengeforetak, her i (Moensaken) rettsstaten, som også var med i krigen?
Arkivert
Kong Jens
21.07.2013 kl 10:43
4149


Gulag leirene til Josef Stalin var selv drømmen og paradiset ”øst for eden” for mange her i Norge før krigen, og var langt å foretrekke enn hva som foregikk her i Norge den gang.

Nordmenn var den gang fullstendig utarmet av staten sin og måtte tillegg kjempe med ryggen mot iskanten. I Gulag fikk man fri kost og fri losji. Dette har jeg diskutert med en lektor som har hovedfag i historie.


Norge før krigen var mye verre enn Josef Stalin Gulag leirer. Den norske statens reetablering etter krigen er takket være Josef Stalin. Norge var faktisk det eneste landet han "befridde" som han forlot frivillig. For selv han mente, at et folk bekjent av noe ”slikt” måtte ha evig nok med sitt! Tenk bare på dette APe partiet ”landsmoder” Jens og Jonas.

Oliver Stone har hatt flere flotte serier, omhandlene USA. Europa. Asia. Latin Amerika. Krig/fred. Hadde han prøvd å bidra med noe kunnskap om Norge på Hegnar ville han blitt slettet og fratatt nicket.
Arkivert
Kong Jens
21.07.2013 kl 10:48
4182


Hvor godt det er for de som regjerer at folket ikke tenker, sa en herre med bart ved navn Adolf Hitler. Tenk hvor heldig noen folk er som ikke har noe å tenke med!

Dette tilfelles med flere av sine ledere.
Det er råflott gjort av kongedømme og folkestyrestaten (uten folkets viten) nå har skilt Kirken fra staten. Staten selv er jo ellers det største ”under” vederfart menneskeheten siden Jomfru Maria nedkom med Vår Herre, for aldri tidligere i historien har en stat, hatt en mer malplassert overkommando ”deltagende i en pågående krig” enn staten (selv avreist kapitulert og i eksil), etter å ha ødelagt det meste for både folk og land (hær og forsvar intet unntak) ”før under og etterpå denne krigen staten mente selv å ha vært deltagende i.

Sjefen for overkommandoen Forsvarssjefen til denne jomfru Maria staten general Otto Ruge var faktisk den av alle nordmenn som satt lengst fengslet i tysk fangeskap (luksus fange) av alle nordmenn.

NB Tenk å kunne selge ”denne krigsdeltakelse” til sine egne etterkommere og bli trodd uten motforestillinger og det i flere generasjoner? Det bekrefter at vi så utløyet at det er bare løgnene som holder det hele i hop. Oliver Stone refererte Voltaire: Får man bare folk til å tro på tull, får man folket å begå ugjerninger også! En feil "begått" blir til en forbrytelse, om den nektes å rettes opp!

Noe krigsbytte fikk ikke Norge ta del i. Milliardverdier som tyskerne måtte gi tapt tok de allierte (noe Norge ikke var) med seg om de ikke ødela det. Deretter var vi nordmenn tilbake i det grøfta/hullet vi kom ifra.

Under krigen var Norge blitt godt utbygget (relativt) og var tilnærmet gjeldfri. 3 år etter statsrømlingene ankomst var vi konk og måtte ha Marshallhjelp og så ble vi gjeldsatt på ny..

Ha en forsatt fin søndag.
Arkivert
xeus
21.07.2013 kl 20:13
4150

I 2008 ble verdiene til Entra nedskrevet med ca4 milliarder kroner- dette tyder vel på at verdivurderinger ikke er noen eksakt vitenskap. Det blir svært interessant å faktisk se hvilke verdier som nå må legges til grunn ved en børsintroduksjon eller salg. Mitt tips at her må staten innvilge milliardrabatter og at det ene liket etter det andre må ut av skapet - det er jo mitt hovedpoeng !!!
Redigert 03.08.2013 kl 00:37 Arkivert
jkey
22.07.2013 kl 01:09
4122

ENTRA saksøkes av EVRY for avtalebrudd! Det blir ikke billig!!
Arkivert
xeus
22.07.2013 kl 10:33
4117

Mickey påpeker helt riktig at Entra sitt konkurransefortrinn er tilgang til billig statlig kapital og derved evne til å ta risiko. Det er imidlertid all grunn til å reflektere om dette er fair i fohold til konkurrentene. Selskapet er etablert uten en klar og forståelig hensikt og strategi og må avvikles asap
Arkivert
Edvard58
22.07.2013 kl 23:15
4077

Alle næringseiendomer ble nedskrevet med betydelige verdier høsten 2008, både Entra sine og alle andre.

Entra finansierer all sin virksomhet i det private markedet!!
Arkivert
xeus
23.07.2013 kl 00:17
4132

Ingen selskaper skrev ned så mye som Entra - 17%
livselskapene skrev ned ca 4% og OLT = 0 dette taler vel for seg selv. Når staten eier 100 % av selskapet gir dette selvfølgelig finansielle fordeler som ingen andre har. Staten garanterer jo for sikkerheten!t. Entra har derfor både fordeler og en særdeles slapp og uprofesjonell eier som Ikke helt vet hva de skal med dette selskapet og slett ikke hvorfor det ble etablert......
Redigert 04.08.2013 kl 09:59 Arkivert
Kong Jens
23.07.2013 kl 17:51
4090


Slik som i tidligere Sovjet og øst tyskland finansierer Entra all sin virksomhet i det private markedet!
Redigert 23.07.2013 kl 18:54 Arkivert
Jean Valejean
27.07.2013 kl 11:09
3935Ha en forsatt fin søndag.

Og må deres Gud Som Gro (fru Brunt land), være med eder, alle deres fremtidens dager.

Arkivert
Jean Valejean
31.07.2013 kl 10:07
3894


Kleptokratar er særmerkte ved at dei forsyner seg uavgrensa frå statskassa, og fyller på ved og tynga undersåttene med høge skattar.

Kleptokratar tek gjerne i bruk kvitvasking av penger eller setter pengene i anonyme bankkonti i utlandet for å taka vare på de ulovlige innkomne sine. (Pensjonsfondet oljefondet utland).

Norske "folkevalgte" betaler milliarder av midler som hører hele ”folket” til, inn i internasjonale fora FN EU, og følger etter milliardene for egne skattefrie jobber og pensjoner i de samme fora.


Mange mener at USA i er et kleptokrati[trenger referanse], men flere land i den 3. verden heller mer i den retningen.

Spesielt afrikanske land hvor landene har frigjøringsgrupper som påkaller seg frihetens navn og kommer til makten på falske løfter for så å stjele fra nasjonen og flykte med verdiene. Som John Perkins skriver i sin bok "Confessions of an Economic Hit Man" stjeler ikke bare USAs styre fra sitt eget land, men hele verden, bl.a. gjennom å gi lån til land de aldri kan betale tilbake og hvor pengene de låner aldri går til landet som låner de.

På Aftenpostens liste over lederne av ti kleptokratier, nevntes I.Suharto, F.Marcos, Mobutu S.S., A.A.Zardari, S.Abacha, S.Milosevic, J.Duvalier, A.Fujimori, P.Lasarenko og A.Alemán, og de respektives formuer ble individuelt anslått til beløp mellom 560 millioner og 200 milliarder kroner.[1]

Arkivert
Frank/Hanken
02.08.2013 kl 13:24
3825


Alt for Afrika, i Norge! Her i vårt eget kjære fedreland som i følge FN berømmer Den norske modellen, kongedømmet ”demokratiet” og folkestyret NORGE.
Redigert 02.08.2013 kl 13:25 Arkivert
Feisen
15.08.2013 kl 10:19
3749

En ny regjering vil forhåpentligvis sette en rask stopper for Entra sine vanvittige børsplaner. Her trenger vi en dyktig "kirurg" som kan partere hele selskapet i passe store stykker og fusjonere dette med eksisterende aktører av både offentlig og privat karakter.
Redigert 21.08.2013 kl 07:44 Arkivert
Jean Valjean
19.08.2013 kl 12:52
3656


Fru Brunt land "skinner" på oss alle…………

”La oss ikke i sorgen over at hun har gått, glemme gleden at hun gikk”

Hun går i første rekke for å forby sukker samtidig som hun er ansatt ved en av verdens største brus produsenter som forsøker å få folk over til å drikke light brus med Aspartam som er påvist å være kreftfremkallende.

Aspartam (Canderel, Nutrasweet), (E 951). Kunstig søtstoff som er ca. 200 ganger søtere enn vanlig sukker. Oppfunnet ved en tilfeldighet ved den am. kjemibedriften G.D. Searle i 1965. Stoffet er en kombinasjon av to aminosyrer, asparginsyre og fenylalanin, samt metanol (tresprit).”
Redigert 19.08.2013 kl 12:53 Arkivert
Edvard58
10.09.2013 kl 11:11
3586

Med gårsdagens valgresultat går vel dette fortere?
Arkivert
Xxeed
13.09.2013 kl 19:34
3567

Entra må selges til en profesjonell aktør som kan rydde opp i denne galskapen - børsintroduksjon er ingen god exitstrategi for staten
Arkivert
Xxeed
14.09.2013 kl 18:47
3533

En Evt børsnotering av dette selskapet vil binde staten som en minoritetseier og garantist i lang tid fremover. Mye bedre å fusjonere selskapet med oppegående systemer som allerede vet hva en børsintroduksjon vil bety. Problemet er vel at balansen må vurderes på nytt med et helt annet resultat fordi både eierkostnader og substansverdiene ikke er særlig positive
Redigert 20.09.2013 kl 00:34 Arkivert
OZZY
15.09.2013 kl 09:49
3495

Staten bør selge seg ut av allt som er av næringsliv. Statens sin oppgave er å "melk" disse firmaene så mye som mulig gjennom skatter og avgifter (normale)som disse firmaene skal betale. Staten er folkets tjenere og IKKE noen hovedaksjonærer men HUSK : Statens oppgave er å "melk" disse firmaene så mye som mulig på veiene av Norges befolkning og ikke som et regime lik Stoltenberg og Co. ps: men det fins unntak.

ingen regel uten unntak.
Arkivert
Renset Hagtvedt
16.09.2013 kl 16:40
3490


http://www.entra.no/
Entras forretningsidé er å skape verdier gjennom å utvikle, leie ut og drifte attraktive og miljøledende lokaler.
Se alle Eiendommer >
http://www.entra.no/no/Om-Entra/

Entra er et verdidrevet selskap, og våre verdier er: Fokusert, ærlig, ansvarlig og offensiv. Publisert 28.10.2011 Sist oppdatert 28.1.2013 Entras verdier er bestemmende for hvordan vi opptrer overfor kunder, ansatte, leverandører, miljø og øvrige omgivelser. Entra ble etablert 1. juli 2000, da den konkurranseutsatte delen av Statsbyggs eiendommer ble skilt ut som et eget aksjeselskap...? Statsbyggs eiendommer er vårt alles felleseid som våre forfedre har slitt for, og nå har noen altså kuppet det hele? Hvem har stått bak dette? Jo det samme pakket som solgte Norges bank gull på billigsalg og omgjorde verdien av gullet til en sekk med "Ved" og derfra til aske i valutamaskepiet sitt.

Entras hovedformål er å tilby lokaler for å dekke statlige behov og å drive ut fra forretningsmessige prinsipper. For øvrig kan Entra søke både kommunale og private kunder.

Staten, ved Nærings- og handelsdepartementet, eier Entra. Strategien er å være aktivt tilstede i hele verdikjeden. Byggene skal ha miljøriktige, moderne og fleksible løsninger. Entra har en forpliktende miljøstrategi med konkrete mål for både bygg, ansatte og kunder, som skal bidra til å oppnå Entras mål om å være ledende på miljø. Entras slagord er: Godt vertskap.

Mutasjon er det noe som heter
Redigert 16.09.2013 kl 16:53 Arkivert
Renset Hagtvedt
16.09.2013 kl 16:57
3481Entras hovedformål er å tilby lokaler for å dekke statlige behov og å drive ut fra forretningsmessige prinsipper.

NB Hva var da hensikten i sin tid med Statsbyggs sine eiendommer? Entra ble etablert 1. juli 2000, da den konkurranseutsatte delen av Statsbyggs eiendommer ble skilt ut som et eget aksjeselskap.

Det er jo ikke en gjøkunge engang, men et reirskitings selskap som aldri skulle vært påtenkt!

Redigert 16.09.2013 kl 16:59 Arkivert
lexxus
22.09.2013 kl 16:39
3408

En børsnotering av Entra vil binde staten i lang tid fremover og dessuten må staten stå som en garantist for at selskapet skal være en offensiv og fremtidsrettet eiendomsinvestering for alle aksjonnærene - dette kan umulig være en god statlig strategi - Jeg håper virkelig at den nye regjeringen tar fatt og sørger for at Entra nå blir historie og at de skjønner at den beste løsningen vil være å overføre de eiendommene som ikke er salgbare til statsbygg og så selge eller fusjonere resten med et eksisterende og profesjonelt eiendomsmiljø. NPRO og Entra er jo i denne sammenhengen en meget god match.
Redigert 22.09.2013 kl 20:16 Arkivert
Arkivert Til toppen