rischioso
12.07.2018 kl 19:16
1272


nopetter,

gikk traden i mot deg i dag (igjen)…??…:)

RE - Ca 20% fra av top 20 er most ut de siste månedene

* Den påstanden har du jo kommet med tidligere og stemmer jo ikke overhodet.

TOP20 sin største beholdning har vært rundt 46%. På siste oppdatering den 08.07 så var den på 43,29% og i perioder så har TOP20 variert mellom rundt 41% til 46% - hvor du får de 20% fra skulle vært interessant å vite...

RE - Alt har slått feil. 7 mnd utsettelse av WP med stadig nye datoer

* Dette stemmer jo heller ikke. Den eneste gangen selskapet har brutt sin egen overbevisning var helt i begynnelsen når de så for seg at de innen utgangen av året skulle ha både WP klart og den første token.

Ser du på introduksjonsvideoen fra den tiden så gjentar HarmonyChain v/ Bjørn Z flere ganger at ting kan nok ta noe mer tid enn det man først ser for seg...Her kan du friske opp i det:

http://webtv.mediaunit.no/element-asa/ir/2017-october-presentation/

* Mao, din påstand om 7 mdr med stadig nye datoer stemmer jo ikke - det har siden desember ikke blitt lovet noe som helst og i mars fikk vi beskjed om at de endret til en strukturert token hvor de var kommet langt med WP, men at de avventet noen regulatoriske avklaringer utenfor deres kontroll og man lovet ikke noe.

I juni kom gladmeldingen om at Finanstilsynet ikke hadde noe å innvende og at selskapet da bestemte seg for å avslutte Estland ideen og hvor alt skal foregå fra Norge hvor man lovet WP innen utgangen av 09.07.

Den 09.07 kom WP som lovet.

Så det eksisterer ikke en periode på 7 mdr med stadig endrede datoer, men det kan være våre egne forhåpninger undervegs som ikke er blitt innfridd - men det er jo noe helt annet...:)

Sannheten er at selskapet faktisk har fått gjennomført veldig mye i løpet av kort tid - mao, de har levert og snart skal vi høste.
Redigert 12.07.2018 kl 19:37 Arkivert