exian
12.07.2018 kl 13:17
10

Hun får neppe lov å styre Tyskland uten at NWO holder i tømmene i NWO-landet Tyskland.
Men nå svekker vi NWO.
Øst-Tyskland var underlagt Sovjetunionen til nov. 1989.
Arkivert