rischioso
12.07.2018 kl 13:08
218


1337,

NEI - det var 3 saker fra begynnelsen av:

(1) Arb/17/38

(2) Arb/17/39

(3) Arb/17/40

ALLE disse 3 er nå slått sammen og ligger under ARB/17/38

* Hvor siste oppdatering kom den 29.06 som gjaldt ytterligere dokumentasjon som Gambia leverte inn i forbindelse med avvisningssøknaden:

LES - "June 29, 2018 - The Respondent files a further submission on its preliminary objections under ICSID Arbitration Rule 41 (5)"

OVERSATT - 29. juni 2018 - Respondenten legger ytterligere innsigelse til sine innledende innvendinger i henhold til ICSID-voldgiftsregel 41 (5).

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/17/38
Redigert 12.07.2018 kl 13:10 Arkivert