exian
12.07.2018 kl 13:05
15

apotrop,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel

I denne biografien er det ikke særlig plass til noe Stasi. Hun kan snakke russisk. Og er egentlig av polsk herkomst (Poznan). Og presteherkomst.
For øvrig merker jeg meg datoen 17.7.54. Den vil jeg komme tilbake til etter at fotball VMs gullpokal er delt ut.
Arkivert