rischioso
12.07.2018 kl 12:50
296


1337,

i denne settingen betinger det at partene ikke motsatte seg i å slå alle 3 sakene sammen til 1 noe som er i ICSID sin interesse for å spare tid og i partenes interesse for å spare kost - verken mer eller mindre og har kun den praktiske betydningen og ingenting om hvorvidt partene er blitt enige om noe for da hadde jo ikke sakene blitt slått sammen for videre arbitration prosess, men blitt avgjort noe de ikke er....
Redigert 12.07.2018 kl 12:54 Arkivert