exian
12.07.2018 kl 12:19
82

Det helprivate FED vil få knekt nakken sin.
Og bli sendt til Guantanamo og indre nordlige Sibir.
Gjelden har oppstått som følge av kriminelle handlinger av FEDs eiere SVFJWO.
Trump tester ut ting. Det er det dette dreier seg om.
Mht. gass burde Norge se på hvordan norges interesser bedre kan ivaretas.
Skal vi samarbeide med Russland, og utposjonere gassen litt etter litt til europa ? Eller skal Russland holdes unna, så norges gass blir viktigere ?
Det er vel litt kunstig for USA å selge gass til europa ? USA kan tjene penger på andre ting.
Norge må bli tøffere på energisiden. Vi må ut av tvangstrøya Acer.
Disse spørsmål må diskuteres mye mer seriøst i Norge.
Arkivert