rischioso
12.07.2018 kl 10:47
1026


Warom,

siden du påberoper deg en slik ekspertise her så er det jo litt merkelig at du ikke så det komme der hvor du er posisjonert - i APCL...)
Arkivert