ELE - Konvertering med strikeprice over dagens sluttkurs...

rischioso
11.07.2018 kl 23:09
2985

Dette er en arkivert tråd!

BO har i dag konvertert 2,5m aksjer for 7m/nok til en kurs over dagens sluttkurs (2,80 vs 2,66).

2,8nok/aksje er dermed hva BO har betalt for aksjene noe som betyr at BO må selge for over 2,8 for å kunne tjene på aksjene.

Småsparerne som selger har da tro på videre nedgang og BO som kjøper har da tro på en oppgang - blir spennende og se hvem som får rett...:)

https://www.youtube.com/watch?v=dkQ0OJ5Byls

------------

ABO har konvertert MNOK 7 000 000 av den Nye Konvertible Lånefasiliteten til en konverteringskurs per aksje på NOK 2,8.

Som en konsekvens av konverteringen er aksjekapitalen forhøyet med NOK 200 000 ved utstedelse av 2 500 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,08. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye aksjekapital er NOK 6 720 979,28 fordelt på 84 012 241 aksjer hver pålydende NOK 0,08. Hver aksje gir rett til en stemme på selskapets generalforsamling.

https://newsweb.oslobors.no/message/455433
Redigert 11.07.2018 kl 23:25 Arkivert