rischioso
11.07.2018 kl 22:55
333


Uavhengig av om man er inne eller ute, for eller i mot så er det flere ting som er udiskuterbart:

(1) Selskapet har betydelig gjeld - betydelig fordi det ikke finnes inntekter overhodet og kassa minsker derfor for hver dag som går.

(2) Gjelden øker for hver dag som går fordi renter påløper uten inntekter så kan man heller ikke betjene gjelden.

(3) For hver dag som går så er man nærmere en krise emisjon, en krise emisjon som med største sannsynlighet ikke vil bli satt over krona nettopp fordi det vil være kapitalinnhenting under krise.

(4) En avgjørelse om lisensene i Gambia er minst 3mdr unna for det er tiden det vil ta før avvisningsspørsmålet er avgjort. Når det er avgjort og om partene fortsatt ikke forhandler utenfor retten og kjører saken ut så vil det ikke falle noen dom i år og kanskje heller ikke neste år.

(5) En avgjørelse om lisensene i Senegal er minst 6 mdr unna for det er tiden det vil ta før saken i det hele tatt vil kunne starte og siden Senegal ikke har hatt et ønske om en løsning de siste 14mdr så er sannsynligheten svært liten for at de vil ha et ønske om å komme til en ordning utenfor retten i perioden før den vil den starte.

Og om partene vil ha et ønske om å kjøre saken helt ut så vil det ikke falle noen dom i år, ei heller til neste år...

Så de som fortsatt går rundt og håper på en snarlig løsning burde revurdere hva som ligger til grunn for akkurat det håpet...

Saken mot Senegal har forøvrig ikke en gang blitt registrert med et saksnummer...

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/searchcases.aspx
Redigert 11.07.2018 kl 23:02 Arkivert