exian
11.07.2018 kl 21:17
41

Mens Natolandene eks USA vil ned på 1 %.
Og helst korrigert for BNP pr. head. Slik at Norge kommer billigere ut.
Arkivert