exian
11.07.2018 kl 19:53
53

spaggio,
Takk for tilliten. Det aner meg hva du sikter til.
https://no.wikipedia.org/wiki/Distriktenes_utbyggingsfond

Vi fikk DUF i 1961 som ble til DU. Og så fikk vi SND. INN i 1993. Og nå er visst alt slått sammen ?

Jeg lytter til hva du sier.


Mht. fiskeoppdrett må vi passe på å ikke lage trøbbel for villfisken. Herunder villaksen. Og forvalte og bevokte farvannene
bra. (Andre steder i verden har de fisket "tomt").

"Gardiner" ned fra mærene er kanskje en vesentlig forbedringsinnretning ? Og større mærer med litt færre fisk i, så fisken får større livsrom. Og kanskje innrede mærene med noe "tang og tare" o.lign ?

Men 100 mill av 3800 mill høres ikke mye ut.
Arkivert