Trumph kjenner ikke innovasjonene som gir Tyskland

Takkforsist
11.07.2018 kl 15:19
347

Dette er en arkivert tråd!
handlingsfrihet og politisk styrke i forhold til udemokratiske land i verden.

1) Utviklingen av elektronikk gjør at elforbruket og energiforbruket har gått ned og vil fortsette å gå nedover i velutviklete samfunn som Tyskland:
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-energy-consumption-and-power-mix-Charts
Det blir laget utstyr som krever mindre energi. Til tross for at BNP i Tyskland øker viser to forskjellige kurver for at energiforbruket blir redusert over tid der.

2) Tyskland, England og flere andre europeiske land har ved å gi støtte til fornybar energi nå kommet til et trinn i utviklingen videre der både vind og solkraft er billigst, uten støtte. Produksjonen av fornybar energi har vokst raskere enn for noen annen kategori for kraftproduksjon og når det nå blir det mest lønnsomme vil det bli mulig å øke produksjonen enda raskere. Tyskland har lite vannkraft så der vil hydrogenlagring være ekstra nyttig. Ukraina, før del av sovjet være enda mer utsatt for russisk press, men også der har en kommet i gang med å bygge opp for selvstendighet. Om en ikke kjenner til forutsetningene for lønnsomhet som jeg har nevnt kan en finne det ved å lese meldinger fra Westas, NEL og Scatec.

Trumphs politikk i USA bidrar bare til å svekke uavhengigheten av fossile kilder i despotisk styrte land så vel i USA som i Europa jfr. silisium og andre viktige stoffer.
Arkivert