rischioso
11.07.2018 kl 10:39
232


tuja/nopetter

La de shorte - jo større shortandel jo større vil shortsquizen kunne bli.

Short er jo ikke annet enn et veddemål på lik linje med andre som kjøper og vedder på stigning.

Og setter vi de 2 opp i mot hverandre så er det jo kun en promille som tror på nedgang...:)
Redigert 11.07.2018 kl 10:40 Arkivert