rischioso
11.07.2018 kl 10:16
298


oddivar,

ja nå virker vi å være på samme side...:)

Så lenge man sitter på betydelige reserver som ikke er forhånds solgt så vil en fremtidig prisøkning på de totale reservene kompensere for den reduserte gevinsten av forhåndssalget - jeg sier redusert gevinst (og ikke tap) nettopp fordi man selger til en pris man er fornøyd med på et tidspunkt og stiger prisen i mellomtiden så er jo ikke det å anse som tap, men heller en reduksjon av en mulig gevinst så lenge produksjonskost på leveringstidspunktet ikke overstiger den forhåndsavtalte prisen.

Men igjen så har selskapet i mellomtiden fått tilgang på rimelig kapital som igjen er blitt reinvestert i andre gruver som også har fått verdistigning.

I motsatt fall ved prisfall så vil tokenholderen mest sannsynlig vente med å be om levering mens selskapet har fått tilgang på rimelig kapital hvor de reinvesterer i nye råvarereserver til en rimeligere pris enn det de har solgt for gjennom forhåndssalget.

Dette vil jo slik sett kunne balansere seg ut med forbehold om at man faktisk investerer i nye reserver noe vi bør utgå fra siden det er konseptet.

Men det viktigste av alt er jo tilgangen på rimelig kapital før de må levere.
Redigert 11.07.2018 kl 10:42 Arkivert