rischioso
11.07.2018 kl 10:06
315


Entype,

igjen så fokuserer man kun på AMI...

Når denne strukturerte token ikke binder seg opp i mot en bestemt gruve, så betyr vel det at den kan gå på kryss og tvers av alle gruveselskaper selskapet har avtale med.

Mao, det er dermed ikke viktig for tokenholderen hvilken gruve som skal levere, men at det er gruver som kan levere når tokenholderen ønsker en levering.

Gjennom det som så vil hele konseptet bli sikrere for den som vil ha rett på levering frem i tid jo flere gruveselskaper selskapet har inngått avtale med og som da er med i loopen om levering.
Arkivert