rischioso
11.07.2018 kl 09:56
363


oddivar

RE - Anta en kjøper av Iron Token betaler 80 USD/t (65 USD/t og 15 USD/t i opsjonspremie) og sitter på dette i 10 år. Dersom jernmalm på dette tidspunkt (etter 10 år) er 150 USD/t (som må kjøpes i det åpne markedet), så lider Element Iron et potensialt "tap" på 70 USD/t (150-80). Gitt koblingen til AMI og en signifikant Premium (den må antas å vedvare i uoverskuelig fremtid) fra Fe62 til DRI-pellets så vil verdien av AMI (aksjene) øke, gjennom disse 10 årene, minimum tilsvarende og dermed underliggende verdier i aksjepant som dermed sikrer det potensielle verditapet på salget av Iron Token i dag frem til leveranse om 10 år.

* Nå blir vel det en litt feil vinkling. For det første vil forhåndssalg kun gjelde en mindre del av den totale gruvereserven så ved en eventuell oppgang mange år frem i tid så vil oppgangen på de totale gruvereservene oppveie mye mer enn prisforskjellen på kjøps og salgstidspunktet av den mindre delen som er forhånds solgt.

I tillegg så vil man få tilgang på kapital på forhånd og når man trenger det hvor denne kapitalen blir reinvestert i nye gruvereserver.

Man kan ikke sikre seg mot prisstigning på samme måte som kjøperne ikke kan sikre seg mot et eventuell prisfall annet enn at de kan avvente med å realisere.

Det blir jo som med alt annet du inngår avtale om å selge frem i tid til en fastsatt pris pr i dag hvor man får tilgang på deler av kontraktssummen før man leverer fra seg objektet - man har da fått innfridd behovet for tilgang på kapital, men om markedsprisen skulle endres før overlevering så er jo ikke det å anse som et tap, men heller en reduksjon av en mulig gevinst.

I tillegg så gjelder ikke dette kun AMI, men for alle som selskapet har inngått avtale med for å selge fra deres gruver hvor selskapet uansett vil få sin del av den inngåtte avtalen uavhengig av markedspris frem i tid.

Dette er jo ikke ulikt all annen handel - man kjenner jo ikke til en fremtid markedspris så både kjøper og selger vil alltid være utsatt for en risk og det er jo akkurat hva token caset handler om - spekulasjon om prisutvikling.
Redigert 11.07.2018 kl 09:59 Arkivert