rischioso
11.07.2018 kl 08:59
609


tuja,

selskapet har levert frem til nå som planlagt - de har riktignok brukt noe lengre tid enn først estimert når det kommer til Tokendeln men så sa de også fra den spede begynnelse at siden dette er pionerarbeider så la de vekt på viktigheten av å få dette riktig første gang og helt på linje med gjeldende lover og regler noe de nå har fått gjort og etter Finanstilsynets tilbakemelding om at de ikke hadde noen innvendinger så flyttet de hele Token caset tilbake til Norge.

Dette burde fortelle alle og enhver at når man får grønt lys fra et norsk kontrollorgan så har de virkelig gjort jobben med å gjøre ting riktig.

Det blir spennende og se hvilken kryptobørs som valget faller på.

Likeledes hvilke Iron Ore produsenter de først vil inngå avtale med.

Dette her handler ikke bare om trading av token ei heler en engangs TGE - men vil som selskapet har meldt kun være en start slik at man kan gjenta det samme for mange andre råvarer ikke bare de 7 selskapet selv har direkte tilgang på gjennom Ambershaw og JV samarbeidet (OMM/CMT), men også ubegrenset der hvor de indirekte vil få tilgang på gjennom samarbeidsavtaler som allerede er startet og som de er i sluttfasen med å forhandle om.

Den strukturerte Token gir dermed et bredere utgangspunkt og vil kunne bli mye mer omfattende enn en ordinær Token som kun vil være linket opp mot egen produksjon.
Arkivert