rischioso
11.07.2018 kl 02:55
831


nopetter,

RE - En annen ting som slo meg er hvorfor de nesten utelukkende beskriver salg av 62%FE og bare i bisetninger skriver om 68%FE som er gehalten i jernmalm pelletsen til AMI.

* Ikke det spor rart når den strukturerte token er etablert "uavhengig" av AMI

LES - Element ASA ('Element' eller 'Selskapet') har etter en grundig vurdering, sammen med selskapets rådgivere, besluttet å strukturere sitt IRON Token Prosjekt uavhengig av Selskapets interesser i Ambershaw Metallics Inc ('Ambershaw' eller 'AMI`).

https://www.elementasa.com/news/2018/foreløpig-oppdatering-på-iron-token-strukturen


RE - Etter det jeg har forstått så skal det ikke produseres gehalter med 62%FE på AMI feltet. De nevner ikke andre produsenter, hvor skal de få tak i dette fra når det ikke skal produseres fra AMI feltet?

* Nei, det er riktig, MEN nå er ikke denne strukturerte token dedikert til AMI produksjon men skal fungere som en hub for alle Iron Ore produsenter som de inngår avtale med

Og siden det finnes flest produsenter av Iron Ore med kvaliteten 62%FE så er det da naturlig at de skal representere nettopp den kvaliteten.

LES - The 62% ferrous content grade has attracted liquidity in swaps, but a large spectrum of iron ore fines are produced and mined from as low as 30% for some of the lower-quality Chinese material to above 60% at the high end. The most merchantable grades lie between 58% and 65%, with key markers at 58%, 62%, 63.5% and 65%. There is a degree of correlation between prices in the 58% to 65% range, but the most linear pricing and consuming relationships lies between 60% and 63.5% ferrous content.

https://www.theice.com/publicdocs/ICE_Iron_Ore_Product_Guide_ENG.pdf


* Og avtaler med andre produsenter ++ vil bli meldt i nærmeste fremtid.

LES - Selskapet vil etter publisering av whitepaper, starte markedsføringen av tokens gjennom et forhåndssalg, i henhold til vanlig praksis, før det alminnelige salget i TGE starter. Selskapet forventer at forhåndssalget skal fullføres i løpet av 60 dager, etterfulgt av TGE i ytterligere 30 dager. Element er i ferd med å fullføre avtaler med tjenesteleverandører og potensielle partnere, og forventer at disse blir ferdigstilt i løpet av en måneds tid.

https://www.elementasa.com/news/2018/completed-roadmap-for-the-iron-tge

Redigert 11.07.2018 kl 03:10 Arkivert