exian
10.07.2018 kl 22:40
52

Makan til type denne Rottevatn :

– Det er mye sannhet i munnhellet om at ‘Nei-siden vant folkeavstemningen i 1994, men har tapt hver dag siden’. Det viktigste argumentet for EU er og blir demokrati. Det norske folk ble ikke lurt ved innføringen av EØS-avtalen. Norges integrasjon med EU er en villet og ønsket utvikling fra norske folkevalgte, sa Rotevatn.
I dag gleder han seg over kaoset i Storbritannia, og håper at folkeviljen ikke vinner fram. De som jobber for reell Brexit omtales som «rottene».
– Siste frå Brexit-rørsla: Rottene forlet det synkande skipet. Det viser seg at keisaren var naken likevel, skriver Rotevatn.
__________________________________________
Selve forræderen og løgneren i norsk politikk altså.
Arkivert