IOX seismic

Lotepus
10.07.2018 kl 20:14
4877

Dette er en arkivert tråd!
Når var de ferdig med seismicen?

Når en utfører seismic på land er det utrolig tidkrevende . Tusenvis av sensorer graves ned , så skal det vibreres over dem . De graves så opp , flyttes og alt repeteres . Når en så er ferdig tar der min. 6 mnd og behandle data en får ut .

Når var IOX ferdig med Seismicen?
Arkivert