exian
10.07.2018 kl 11:39
130

10.01
Det jabba kaller ytringsfrihet er i virkeligheten monopolisme på ytringer.
Det er massepropaganda spydd ut av en forbryterliga som gjennom kriminelle handlinger har ervervet seg monopol på det jabba kaller ytringsfrihet.
Arkivert