rischioso
10.07.2018 kl 11:10
3383


Gasman,

WP er jo en nyhet nettopp fordi den er ny men vi har ventet så lenge på den og snakket så mye om den så den har liksom vært her hele tiden selv om den ikke var lansert så det er noe med det...

Når det kommer til detaljer rundt funksjonalitet så må jeg si at jeg ennå ikke helt har den fulle oversikten så det kunne være på plass at selskapet selv tok en gjennomgang for hvis ikke alle skjønner helt hva som egentlig står i WP så er jo ikke det optimalt...

Nå er det jo også slik at WP kun er en del av konseptet. Det er jo også en kontrakt som skal være linket til som da forteller om detaljer som ikke WP inneholder.

Samarbeidsavtaler har selskapet meldt er i sluttfasen så det er å forvente vil bli meldt fremover.

Volumet kjenner vi jo ikke til og er avhengig av interesse. Men legger vi andre TGE'er til grunn så handler det som oftest om betydelige beløp hvor man bør kunne påregne at bruken av de siste 7 ikke obligatoriske transjene vil kunne reduseres helt eller delvis.

Så er det tiden det vil ta fra man også begynner med ordinære TGE'er for de andre 6 råvarer som også vil være avgjørende for da snakker vi om en ren asset backed token.

Ny informasjon vil komme fortløpende nå som WP foreligger for det er meldt at PRE-TGE vil bli kjørt umiddelbart i tillegg så vil det komme informasjon om valgt kryptobank, avsluttede samarbeidsavtaler som pr nå er i sluttfasen.

Innsidekjøp og nye større investorer vil nok være noe som vil kunne komme fremover og spesielt nå etter at TGE er i startgropa.

Det er med dette som med alt annet som er nytt - det må igjennom en tidlig fase hvor de færreste posisjonerer seg og hvor massen kommer springende først nå det virker å være mer oversiktlig, men da til en langt høyere pris.

Så må vi ikke glemme Ambershaw, produksjonslisens som er estimert å komme i disse tider i tillegg til Filipinske myndigheters guveevaluering som er estimert avsluttet nå i august og ikke minst utviklingen av JV - mao, det er veldig mye som vil skje fremover i den nærmeste tiden.

Allerede nå så er det mange som er blitt fintet ut og flere vil det nok bli hvor de som velger å se gjennom denne midlertidige støyen og ri bølgen fremover er gjerne de som ender opp med å bli vinnerne - hvert sitt valg.
Redigert 10.07.2018 kl 11:46 Arkivert