DavidM
09.07.2018 kl 13:30
1470

Plomma,

Ingen større endringer på top 20, utover en ny storeier på lista, nemlig Catella som har havnet på top 3 med nær 20 mill. aksjer.
Arkivert