DavidM
09.07.2018 kl 11:21
1211

En "smarting" som legger ut en sperre på .23 samtidig som rallyet kommer i gang.
Hva er det med sånne folk...En kan stille spørsmål ved hva vedkommende egentlig ønsker å oppnå.
Arkivert