SBX RAAALLLYYYYY

pusimiga
09.07.2018 kl 11:15
1629

Dette er en arkivert tråd!
09 / 07-2018 10:32:53: (SBX, SBX J) SeaBird Exploration: SeaBird og MultiClient Geophysical (MCG) i MC2D felles partnerskap

SeaBird Exploration er glad for å kunngjøre at den har inngått en partnerskapsaftale med MCG for å gjennomføre en 6000 km multi-klient 2D Deep Imaging-kampanje på norsk sokkel, inkludert grenseoverskridende linjer til UKCS.

Undersøkelsen er kontantnøytral gjennom forhåndsfinansiering og kostnadsutvinning. Selskapet vil ha rett til 50% av alle fremtidige inntekter som kommer fra salg av oppkjøpte data. Med dette har Seabird 3 fartøy bestilt for det meste av Q3.

LAST OPPPPP,SBX ER MED IOX ER BESTE CASE PÅ OB,BEGGE TO SKAL FLERE HUNDRE PROSENT OPPPP
Arkivert