DavidM
05.07.2018 kl 14:49
290

Alle ser poenget med sperrene som er lagt ut i dag. Det er jo ingen intensjon om et reelt salg. Så kan man spekulere i hvorfor en aktør legger ut ordre på denne måten.
Arkivert