aborum
TRVX 05.07.2018 kl 13:26 5895

Krieghoff efterspurgte et resumé fra dele af samtalen med Erik Wiklund. Det følger her. Bemærk venligst at det er en service fra den danske aktionær til andre interesserede her på TRVX tickeren, men ikke skal ses som haussing eller baissing, bare deling af information.

1. Kursudviklingen
- ledelsen følger (naturligvis) kursudviklingen, men har som udgangspunkt en strategi om ikke at kommentere på denne, da man anerkender at biotek er en volatil sektor, hvor kursudvikligen ikke altid afspejler værdierne i selskabet.

Erik sammenlignede (uden yderligere paralleller) kursudviklingen med hans tid i Algeta, hvor kursen var 40,00 ved ansættelse og efterfølgende faldt tilbage mod 10,00 før selskabet som bekendt blev solgt til ca. 375 NOK / aktie. Bemærk at dette ikke er en forudsigelse af kursudviklingen i TRVX, men en reflektion over at kursudviklingen ikke altid afspejler værdierne i selskabet.

Erik gjorde opmærksom på, at selskabet havde 3-doblet kursen på baggrund af TG-01 og at en korrektion var forventeligt vi diskuterede selskabets værdier og potentiale og nåede til enighed om, at der aktuelt var højere værdi (IP) i selskabet end på tilsvarende kursniveau i november, 2016 (læs: kursudviklingen er en overreaktion).

En pressekonference ala NANO (gennemgå pipeline og spørgsmål fra aktionærerne) blev vurderet som værende en mulighed, men ville give bedre mening, når man kan få markedets fulde opmærksomhed (dvs. efter ferien). Erik gav ingen lovning på dette, men ville forelægge forslaget for ledelsen og IR.

Ledelsen har lagt et stærkt program for august måned.

aborum mener TRVX på nuværende niveau står på "Algeta bunden". Jeg er ikke enig i at TRVX bør afholde sig fra at kommentere på kursen, da selskabet ultimativt er afhængig af aktionærernes finansielle opbakning (emission mv.). Dette blev tydeligt blev kommunikeret til Erik der kvitterede.

2. Top 20 aktionærer
- Erik havde noteret sig at Statoil Pension rebalancerede deres portefølje og at det (uheldigvis) skete på et strategisk dårligt tidspunkt (sammenfald med TG-01 meldingen). Han noterede sig endvidere, at der var et stærkt samarbejde med storaktionærerne i selskabet og jeg fornemmede på hans tonefald, at der umiddelbart ikke var grund til at tvivle på opbakningen til selskabet.

Ifølge Erik var de fleste aktier på "lange hænder" og volatiliteten i markedet (grundet den aktuelt lave volumen) skyldes således en enkelt aktør der rebalancerer og retailere, der handler mindre poster.

aborum mener at de begrænsede bevægelser blandt top 20 tegner et billede af fortsat tro på selskabets teknologier og uforløste potentiale.

3. TG-01 kombination med Folfirinox
- det er (naturligvis) en mulighed TRVX har overvejet og stærke readouts fra TG-02 studiet giver selskabet en god position overfor BP. Der kræves finansielle muskler og en tidshorisont der kan facilitere et kombinationsstudie.

aborum mener det er overvejende sandsynligt at TRVX rent strategisk vil gå i retning af en licensaftale for at bruge TG-platformen som en økonomisk løftestang i den videre finansiering af ONCOS.

4. Diverse
- jeg delte forslaget om, at det kunne være hensigtsmæssigt med et stærkt signal til markedet fra den samlede ledelse. Der blev kvitteret.

aborum mener ledelsen dog bør markere på det nuværende niveau.

..

Tak til Erik for en konstruktiv samtale der efterlod undertegnede en anelse mere afklaret og fortsat positiv til den videre færd. Jeg har øget positionen på 10,06 - 10,12 i dag.
Redigert 05.07.2018 kl 13:29 Arkivert