DavidM
05.07.2018 kl 10:15
479

Alt ligger til rette for å passere 2,60 i dag. Konsolideringen er unnagjort mens pilene peker i riktig retning både teknisk og fundamentalt. Skal ikke mer til at en kjøper starter ballet.
Arkivert