Longsitinbulk
27.06.2018 kl 13:40
486

Ja, det er vel fortsatt en mulighet for det, men i dagens marked vil neppe BWLPG legge mer på bordet.

Dorilan legger jo vekt på at BWLPG må oppgradere skipene, noe Dorilan ikke vil være med på spleiselaget på.
Sånn sett kan det godt være at ledelsen i Dorilan har rett i sin vurdering.
Arkivert