BWLPG- Det blir ikke fusjon med Dorilan

Longsitinbulk
27.06.2018 kl 08:55
870

Dette er en arkivert tråd!
Dorian LPG avviser norske beilere
Verken aksjonærene eller styret i Dorian LPG er interessert i BW LPGs fusjonsforslag.

Avvisning 2 gang, da tok jeg feil i mine antagelser om at dette gikk i boka lett.

Ledelsen i Dorilan er tydelig vis av den arogante typen som ikke lytter til sine med aksjonærer.
Arkivert