Longsitinbulk
26.06.2018 kl 10:49
1112

Blodet renner ikke her før vi ser lav 1kr og aksjen går i ATL
Det kan fort skje om børsene går inn i bear modus.

Send en stor takk til daglig leder som i alle fall ikke bryr seg om aksjonærene
Arkivert