livecnn
25.06.2018 kl 18:36
404

Av Vibeke Limi, Bærum, gruppeleder Akershus Frps fylkestingsgruppe


Samferdsel. Hvorfor vil Frp ha folkeavstemning om bompenger?

Under fylkestingsmøtet i Akershus mandag 18. juni fremmet undertegnede et forslag hvor vi ønsket at innbyggerne i Akershus skulle få si sin mening om bompenger.

Det er en kjensgjerning at Fremskrittspartiet er imot bompenger.

I vårt forslag lå et regnestykke som viser hvor liten andel av bompengene som går tilbake til bilistene. Og det er her skoen trykker for oss.

I Oslopakke 3 kommer det 53 nye bommer allerede neste år. Dette stemte samtlige partier i fylkestinget for, med unntak av Fremskrittspartiets fem stemmer.

Det blir toveis innkreving og en ny bom ved bygrensen.

Flere småbarnsfamilier, og andre, er avhengig av bil for å få kabalen til å gå opp.

Det er levering og henting i barnehage og SFO for deretter jobb og fritidsaktiviteter.

Familier bosatt i Oslo kan få ekstra bom på vei til og fra barnehagen, for deretter å måtte kjøre gjennom nye bommer på vei til jobb dersom de jobber på Romerike.

Det er ganske mange penger dette er snakk om, for vanlige folk med vanlige inntekter.

Og vi snakker om flere fattige og stadig økende forskjeller.

Fremskrittspartiet mener disse bommene er en urettferdig dobbeltbeskatning.

Av bompengene som kreves inn i Oslo, går bare 11 prosent til vei og hele 89 prosent til kollektivtiltak.

Vi er ikke uenige i at kollektiv er et godt reisealternativ, vi syns bare det er rykende urettferdig at det er bilistene som må betale gildet.

39 av de nye 53 bommene som kommer innen 1. mars neste år, kommer i Indre Ring i Oslo, mens de resterende 14 kommer på bygrensen.

Akershus ligger rundt Oslo. Mange av våre innbyggere pendler til, eller gjennom hovedstaden.

Den har ikke akkurat vist seg fra sin beste side for bilistene etter at Ap lot MDG få bruke samferdselspolitikken som et (u) sosialt eksperiment.

Våre innbyggere er de som får denne ekstrautgiften ved å være avhengig av bilen sin.

Fremskrittspartiet tror nemlig ikke folk kjører bil bare for moro skyld. De fleste gjør det fordi de må.

Fylkestinget avviste forslaget om folkeavstemning. Disse 53 nye bommene er vedtatt av fylkestinget.

Ergo fikk Stortinget beskjed om at flertallet i Akershus syns titalls tusen ekstra kroner i året er helt greit.

Og det må samferdselsministeren forholde seg til. Sånn fungerer demokratiet når flertallet har talt.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsket en folkeavstemning, fordi dette vedtaket ikke er fattet med bakgrunn i politikk som partiene gikk til valg på, men i forhandlinger i etterkant.

La oss gjøre lokal- og fylkestingsvalget 2019 til en folkeavstemning: Hvis du mener bommer er urettferdig dobbeltbeskatning, at 53 nye bommer er direkte usosialt – så viser du det ved neste valg.

https://www.budstikka.no/debatt/bompenger/vibeke-limi/53-nye-bommer/s/5-55-686132
Arkivert