- Drømmen om strandeiendom svinner hen.Isen smelter ikke

livecnn
17.06.2018 kl 20:06
988

Dette er en arkivert tråd!
99,9 prosent av isen på Antarktis smelter ikke

13. juni kunne Laurel Hamers proklamere at Antarktis har mistet 3 billioner metriske tonn is siden 1992, i en artikkel i Science News. Hamers hevdet samtidig at smeltingen øker eksponentielt, og at smeltingen siden 1992 skal ha øket vannstanden i havet med om lag 8 millimeter.

I artikkelen hevdes det at Antarktis har “langt mindre is i dag enn det hadde i 1992”.

Det er imidlertid ingen fare for at islaget over verdens sydligste kontinent vil smelte med det første.

Den totale massen til islaget over Antarktis er på hele 27 602 billioner metriske tonn. 3 billioner metriske tonn konstituerer kun 0,011 prosent av den totale ismassen.

Også om all smeltingen fant sted på det eneste stedet på kontinentet som faktisk mister is, den antarktiske halvøya, ville det kun være snakk om 1,441% av den totale ismassen i området, noe som ville etterlate nær 99 prosent av isen på halvøya, samt 100 prosent av all isen over resten av kontinentet

https://resett.no/2018/06/17/999-prosent-av-isen-pa-antarktis-smelter-ikke/
Arkivert