ELE: Positiv melding

J.B.007
15.06.2018 kl 08:04
3908

Dette er en arkivert tråd!
ELE:FINANSTILSYNET ANSER IRON TOKENS FOR Å VÆRE UTILITY TOKENS
Oslo (TDN Direkt): Etter vurdering av Elements iron tokens er konklusjonen fra Finanstilsynet at disses kan anses å være utility tokens.

Det melder selskapet i en melding torsdag.
"Klassifiseringen som utility token innebærer at verdipapirhandellovens regler tilknyttet finansielle instrumenter og omsettelige verdipapir ikke vil komme til anvendelse på IRON tokens. Dette er svært viktig for Selskapet blant annet fordi de token-børser som fins i markedet i dag kun noterer utility tokens", skriver Element i meldingen.

PSP, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Arkivert